GO
da-DKkl-GL
COVID-19

Link til hjælpepakkerne:

Ansøgning til erhvervshjælpepakkern

Spørgsmål og svar vedrørende erhvervshjælpepakkerne

Ansøgning til lønkompensation

Alt om hjælpepakkerne på Erhvervsportalen Businessingreenland inklusiv spørgsmål og svar

Udskydelse med betaling af A-skatter og arbejdsmarkedsafgift:

Meddelelse fra Skattestyren om udskydelse af skatter og afgifter for visse cvr-numre

Ansøgning kan sendes til tax@nanoq.gl

Meddelelsen publiceres på www.aka.gl

Spørgsmål og svar udarbejdet af Grønlands Erhverv:

Spørgsmål og svar

Nødpasningsordninger i kommunerne

Flere kommuner har givet udtryk for, at de har pasningsmuligheder til de børn, hvor forældrene ikke har anden pasningsmuligheder, og hvor forældre skal passe deres arbejde.

Du opfordres til at kontakte din kommune for at høre nærmere om ordningen i din kommune: http://www.sermersooq.gl/ www.qeqqata.gl (Maniitsoq = man.uddannelse@qeqqata.gl Sisimiut = sis.uddannelse@qeqqata.gl) www.qeqertalik.gl www.avannaata.gl www.kujalleq.gl

Fælleskommunal udtalelse om nødpasningsordningerne

Dansk - Kalaallisut

 

GE-KAMPAGNE FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

Vores børn fortjener en bedre fremtid. Forudsætningen er, at de lærer noget i skolen, så de kan få en uddannelse. Derfor stiller Grønlands Erhverv sig i spidsen for en kampagne med fokus på., hvordan vi løser problemerne i folkeskolen.


Kære medlem

Nuuk, den 13. november

Mange af vores medlemmer har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft – et problem, der vil blive større med tiden.

Som din organisation, har vi besluttet at gøre noget seriøst ved problemet. Kernen er nemlig den manglende eller dårlig uddannelse af vores børn. De fortjener en bedre fremtid. Og det kræver ofte et godt job, som bedst fås, hvis man har gået i en god skole.

Derfor har Grønlands Erhverv søsat kampagnen Vores børn fortjener en bedre fremtid. Startskuddet lød i lørdags, hvor vi var vært ved et arrangement, Børn tegner fremtiden i Nuuk Center. En super festlig dag med latter, slik og glade børn og forældre, og musik og underholdning af Juaaka, Da Bartali Crew og Hinnarik. Vi fik sat fokus på børnenes fremtid og mange input til, hvad børnene drømmer om i fremtiden.

I sommer spurgte vi forældre og bedsteforældre om deres holdning til folkeskolen i Grønland. Svaret viste entydigt, at mange forældre er bekymrede for deres børns fremtid. 5 ud af 10 forældre synes, at niveauet er for lavt i folkeskolen, og blot 3 ud af 10 forældre er tilfredse med folkeskolen.

Samtidig oplever I ude i virksomhederne, at det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Derfor peger vi på en række lavt hængende løsninger, der kan bidrage til at hæve niveauet i folkeskolen. Og ikke mindst gøre hverdagen bedre for både elever og lærere. Vi peger på fire 2 løsninger, som alle kan lade sig gøre, og som vil give vores børn en bedre fremtid og virksomheder bedre muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Du kan læse meget mere i den vedlagte brochure.

Du kan bakke op om kampagnen og deltage i debatten ved at følge Grønlands Erhverv på Facebook.

Venlig hilsen

Brian Buus Pedersen

SERVICEORGANISATION

INTERESSEORGANISATION

ARBEJDSGIVERORGANISATION

ERVERHVSUDVIKLING

NYHEDER

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT DER AFSKEDIGES GRUNDET COVID-19
Nuuk, den 28. marts

Hvis du har udenlandsk arbejdskraft, du påtænker at afskedige, kan du i den givne situation med COVID-19 meddele dine ansatte, at de har mulighed for at søge ansættelse i anden virksomhed, der har behov for arbejdskraft. Der skal søges tilladelse ved kommunen inden ansøgningen sendes til SIRI. SIRI har lovet behandle disse inden for meget kort tid.

Ansøgningerne skal sendes til SIRI via e-mail til fo_gl@siri.dk (hvis kontaktformularen ikke virker) eller kontaktformularen via følgende link: HER

Læs skrivelsen fra Selvstyret her.

Dansk  - grønlandsk


GE´S KONTOR ER IKKE BEMANDET I DAG
Nuuk, den 27. marts

Der er ingen på GE´s kontor i dag. GE kan kontaktes på mail: ga@ga.glklausen@ga.gl , tlf. 321500 eller 584101

Med venlig hilsen
Karsten Lyberth Klausen


AFLEVERING AF ORIGINALDOKUMENTER I NUUK TIL SKIBSREGISTRERING SOM FØLGE AF CORONASITUATIONEN

Nuuk den 24. marts

I den aktuelle Coriansituation, hvor al post mellem Grønland og Danmark indtil videre er indstillet, vil det være muligt at indlevere originaldokumenter til skibsregistrering på Søfartsstyrelsens kontor i Nuuk.

Hvor der er krav om, at Skibsregistret skal modtage originaldokumenter for at registrere ejerskifte, pant, nyoptagelse mv., kan originaldokumentet indleveres til Søfartsstyrelsens postkasse i Nuuk postboks 245.

Frist for indlevering af dokumenter er som hidtil kl. 14.00 (grønlands tid), hvis dokumenterne skal have dagbogsnummer samme dag. 

De dokumenter, der kan være tale om, er anmeldelsesblanketter, skøder, pantebreve, fuldmagter m.v. med originale underskrifter.

Det bemærkes, at originaldokumenterne ikke kan forventes returneret, før tilstandene er normaliseret.

Skibsregistret kan kontaktes for råd og vejledning på mail srg@dma.dk eller telefon +45 72 19 60 00


IKKE FORNUFTIGT AT FYRE SIG SELV
Nuuk den 21. marts

SIK har udsendt pressemeddelelse med opfordring til sine medlemmer og andre lønmodtagere til at passe deres arbejde specielt i denne krisetid må vi stå sammen, så samfundet ikke går i stå.

I kan sende den rundt til jeres medarbejdere eller hænge den op i jeres virksomhed.

Se pressemeddelelsen her:
Dansk
Grønlandsk


NAALAKKERSUSUT OG ARBEJDSMARKEDETS PARTER DRØFTER HJÆLPEPAKKE TIL DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV OG ARBEJDSMARKED I FORBINDELSE MED COVID-19-SITUATIONEN

Nuuk den 18. marts

Spredningen af COVID-19 medfører aflysning af visse forretningsmæssige aktiviteter i såvel Grønland som i andre lande. Situationen kan påvirke indtjeningen i mange små og større virksomheder, herunder bl.a. i turisme-, service- og oplevelseserhvervene.

Læs pressemeddelelsen HER


SPØRGSMÅL OG SVAR I FORHOLD TIL COVID-19
Den 18. marts 2020

Grønlands Erhverv har udarbjedet liste over de almindelige spørgsmål vi får stillet i forhold til, hvordan virksomhederne skal forholde sig i relation til COVID-19.

Listen vil løbende blive revideret i forhold til udvikling og eventelle nye tiltag, der anbefales og iværksættes fra Naalakkersuiut og Epemikommisionens side.

Eventulle spørgsmål kan rettes til Lars Kroggaard-Jensen lars@ga.gl

Se listen HER


FOREBYGGENDE TILTAG I FORHOLD TIL CORONAVIRUS (COVID-19)

Grønlands Beredskabssommission anbefaler som et forebyggende tiltag, at alle departementer, offenlige myndigheder, virksomheder og samfundsvigtige institutioner udarbejder en "plan for fortsat drift". Planen bør tage højde for, hvordan organisationens kerneydelse fortsat leveres, såfremt en, flere eller alle medarbejdere (herunder også nøglemedarbejdere og ledelse) i organisationen bliver syge eller omfattet af en karantæne vedrørende CONVID-19.

Det anbefales, at der indføres forebyggende rutiner eller procedurer, der kan mindske en eventuel smittespedning.

Sådan rutiner kunne for eksempel være;

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne rene og tørre.
  • Undgå kontakt med personer, er har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.
  • Jævnlig desinficering af overflader der berøres af flere personer (dørhåndtag, keyboards, printere osv.).

Nyttig links:
Landslægeembedet:
https://nun.gl/Emner/Borgere/Coronavirus?sc_lang=da
Statens serum institut: https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus

​Læs mere her


INVITATION TIL DIALOGMØDE
Nuuk, den 4. marts
Arctic Consensus inviterer til et dialogmøde om det islandske marked

Hvad rører sig på det islandske marked?
Hvilke muligheder ligger der i det islandske marked?

Hvis det er nogle spørgsmål som har interesse for dig og din virksomhed, så kom til dialogmødet: Doing Business in Iceland med efterfølgende netværksreception.
Dialogmødet bliver afholdt på dansk, med et enkelt oplæg på engelsk.

Tidspunkt: Tirsdag d. 17. marts kl. 14:00-17:30
Sted: Arktisk Institut, Strandgade 102, København

Det er gratis at deltage, men registrering er obligatorisk:
Tryk her for at tilmelde

DAGSORDEN
Åbningstale v. Helga Hauksdóttir, Islands ambassadør i Danmark.
Oplæg v. Peter Møllerup fra det dansk-islandske handelskammer om islandsk forretningskultur.
Oplæg v. Michael Rafn fra Enterprise European Network om muligheder i Island og hvordan EEN kan hjælpe danske virksomheder med at komme i kontakt med islandske virksomheder.
Oplæg v. Berta Daníelsdóttir fra Icelandic Ocean Cluster om den blå økonomi.
Oplæg fra Eksportrådet i Udenrigsministeriet ved det regionale TC Nordic-Baltics.
Moderator: Lise-Lotte Terp, direktør i Arctic Consensus


UDMELDING OM CORONA VIRUS
Nuuk, den 4. marts

Vi har heldigvis ikke fået Corona virussen – også kaldet COVID-19 – til Grønland endnu, men mange mener, at det kun er et spørgsmål om tid.

Vi er i GE overbevist om, at vore medlemmer følger udviklingen omkring Conona virussen. Sundhedsstyrelsen har i en pressemeddelelse af 4. marts 2020 meldt ud, at folk der kommer hjem fra de områder, der af Sundhedsstyrelsen er udpeget som risikoområder, skal i karantæne i 14 dage for i denne periode at konstatere, om den pågældende er smittet. Risikoområderne bliver opdateret i takt med, at sygdommen såvel udvikler sig som falder i smittede tilfælde. Man kan se, hvilke områder Sundhedsstyrelsen har udpeget som risikoområder her https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Yderligere oplysninger rettes til Lars Krogsgaard-Jensen, Lars@ga.gl

Læs mere her


NY GE-UNDERSØGELSE: FORSAT ET STORT UDÆKKET BEHOV FOR ARBEJDSKRAFT

Pressemeddelelse 26. februar 2020

En ny undersøgelse blandt GE’s medlemsvirksomheder i fjerde kvartal 2019 viser, at der fortsat er et stort og udækket behov for arbejdskraft, og at mulighederne for at rekruttere lokal arbejdskraft fortsat er et stort problem for virksomhederne.

GE’s undersøgelse har fire hovedpointer:

* Virksomhederne kan beskæftige flere medarbejdere, end der er til rådighed, til trods for at beskæftigelsen er steget.

* Der er stor mangel på uddannet arbejdskraft i fiskebranchen, hvor en høj omsætningshastighed på medarbejdere i fabrikkerne desuden betyder meget lav produktivitet.

* Byggeriet mangler mere end 20 procent i en situation med mange nye projekter på vej.

* Hotel-, turisme- og restaurationsbranchen synes at have fået dækket en del af branchens behov siden sidste GE-undersøgelse i efteråret 2018 – måske på grund af stor indvandring af udlændinge.

- Stigende beskæftigelse og nye projekter giver fortsat vækst i Grønland, men dermed også øget pres på arbejdsmarkedet, siger direktør Brian Buus Pedersen i en kommentar til undersøgelsen.

- GE har sagt det længe, og nu bekræfter undersøgelsen, at det er bydende nødvendigt at lempe på rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft. Desuden viser undersøgelsen, hvor vigtigt det er, at der sker øjeblikkelige forbedringer i folkeskolen, så det generelle uddannelsesniveau kan hæves og imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret lokal arbejdskraft, siger Brian Buus Pedersen.

 

SE UNDERSØGELSEN HER

Yderligere oplysninger hos direktør Brian Buus Pedersen på tlf. 55 36 41 / 36 37 10 eller hos sekretariatschef Karsten Lyberth-Klausen på tlf. 58 41 01 / 36 37 11.


Gå hjem Møde
Nuuk den 12. februar

Administrerende direktør ved Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S kommer på gå hjem mødet med en status på NCD’s projekter. Dette omfatter både kyststi, byggemodning, daginstitutioner, skoler og tilbygning til Nuuk Center.

NCD vil også løfte sløret for de projekter, der vil blive påbegyndt inden for nær fremtid samt de strategiske overvejelser herom.

Gå hjem møde afholdes den 20. februar fra 15 til 16.30, i Grønlands Erhverv


Innovationsfonden præsenter:
Erhvervs-ph.d.: Grønland og Færøerne (private sektor)

Fra 2020 til og med 2022 er det muligt for virksomheder i Grønland og Færøerne at søge Erhvervs-ph.d.-projekter.

Projekterne foregår i samarbejde med et universitet, som står for kandidatens ph.d.-uddannelse. Universitet må ligge hvor som helst i verden.

Læs mere her: Dansk version & English version

Ansøgning åbner 6 uger før ansøgningsfristen den 30. april 2020.


Arctic Consensus afholder et dialogmøde om det islandske marked

Hvad rører sig på det islandske marked?

Hvilke muligheder ligger der i det islandske marked?

 

Hvis det er nogle spørgsmål som har interesse for dig og din virksomhed, så kom til dialogmødet: Doing Business in Iceland med efterfølgende netværksreception tirsdag d. 17. marts i det Arktiske Institut i København.

Den islandske ambassadør i Danmark, Helga Hauksdóttir, holder en kort åbningstale efterfulgt af nogle spændende oplægsholdere hvor blandt andet Berta Daníelsdóttir, administrerende direktør i Icelandic Ocean Cluster holder oplæg om den blå økonomi.

Tidspunkt: Tirsdag d. 17. marts kl. 14:00-17:00
Sted: Arktisk Institut, Strandgade 102, København

Program udsendes i uge 8, hvor vi åbner for tilmeldinger.

Mødet er åbent for alle som er interesseret i det islandske marked. Der er gratis adgang efter først til mølle-princippet.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Brandur Franklín Karlsson på e-mail:
bk@arctic-consensus.com


Proposals are now being accepted for Sessions at the Eighth Arctic Circle Assembly,
to be held October 8 – 11, 2020 in Reykjavík, Iceland.

Read more here


Arktisk Ledelse 2020
Nuuk den 24. januar

Vi glæder os til endnu et spændende program med dygtige oplægsholdere. Vi har, efter jeres ønsker til temaer og oplægsholdere, lavet et program, som vi glæder os meget til at dele med jer.

Arktisk ledelse er et seminar, hvor alle omkostninger til oplægsholdere, hotel, fly, konference, forplejning mv. bliver dækket af jeres medlemskab. Vi har ingen indtjening på seminaret, vores tid, planlægning af programmet, forhandlinger med oplægsholdere og formidling af seminaret. Arktisk ledelse er vores bidrag til udvikling og inspiration af det grønlandske arbejdsmarked.

Vi har igen i år indgået samarbejde med nogle super spændende oplægsholdere og med en afgået samarbejde statsminister, kommende landstræner og to af de mest efterspurgte oplægsholdere på den internationale scene. Er vi sikre på, at I alle vil føle jer inspirerede.

Udover at I kommer til at høre fire spændende oplæg, så vil I efter seminaret have mulighed for at tale med oplægsholderne og de andre deltagere. Vi har den fordel, at vores oplægsholdere ikke kan flyve hjem før dagen efter

Alle er meget velkomne, men husk at vi har begrænset antal pladser.

LÆS MERE HER

M.v.h

Flies HR


Advarsel 
Nuuk den 24. januar 2020

Vi oplever for tiden at der kommer opkald fra et amerikansk telefonnummer om en person der ringer ind til virksomheder for at indsamle oplysninger om diverse systemer. Vi har selv fået opkaldet og nu erfarer vi også at nogle af vores kunder har fået opkald fra samme nummer.

I skal IKKE udlevere nogle oplysninger om nogle systemer eller give adgang til jeres pc. Hvis i får opkald fra nedenstående nummer, så afvis opkaldet eller læg på.

Det nummer der ringes fra er +1 929501020

 

Gå hjem-møde om byggeprojekter i Nuuk
Nuuk den 24. januar 2020

Torsdag den 21. februar 2020 kl. 15,00 – 17,00

Adm. direktør Jens B. Frederiksen fra Siorarsiorfik, Nuuk City Development A/S,  kommer med en status på NCD’s mange projekter i Nuuk - bl.a. kyststien, byggemodninger, daginstitutioner, skoler og tilbygningen til Nuuk Center.

Jens B. Frederiksen vil også løfte sløret for de projekter, der blive påbegyndt inden for nær fremtid samt de strategiske overvejelser herom.


Ny voldgiftskendelse
Nuuk den 24. januar 2020

Bortvisning af medarbejder grundet forevisning af videoklip med stødende/krænkende indhold.

En faglig voldgiftskendelse har afgjort, at det var i orden at bortvise en medarbejder, der havde vist videoklip, taget fra Internettet, der viste optakten til en henrettelse.

Virksomheden begrundede bortvisningen med, at der var fremvist en video med yderst stødende og grænseoverskridende karakter til en kollega, hvilket var karakteriseret som en fuldstændig uacceptabel handling, der var helt uforenelig med almen etik og opførsel på en arbejdsplads. At forevisningen skete i frokostpausen, var underordnet i denne sammenhæng underordnet.

I sin begrundelse lagde opmanden (”dommeren”) vægt på, at det måtte anses for påregneligt (forventeligt), at fremvisningen af en video, som folk almindeligvis vil opfatte som modbydelig, kunne have den effekt på en kollega, som den fik – kollegaen, der fik forevist videoen, fik en kraftig psykisk reaktion p.g.a. forevisningen.

Læs mere HER


Spam email

Der er nu dukket flere nye mails op hvor de prøver på at få kunderne til at trykke på et link. De mails advarer om at ens mail er ved at blive lukket ned og at man skal trykke på linket for at annullere. Det er spam mails, hvis denne mail modtages, så skal den slettes med det samme.

Hvis man er kommet til at klikke på linket, så bør man scanne computeren for virus.

Se billeder HER & HER


Masterplan 2020

Nuuk den 22. januar 2020

Kære kunde
Det er med stor glæde, at vi nu kan offentliggøre Royal Arctic Lines Mastersejlplan for 2020. Der var mange ting der skulle falde helt på plads, før vi havde alle aspekter med. Herunder bl.a. nyt skib til Østkysten, færdiggørelse af nyt Atlantskib i Kina m.m.
Mastersejlplanen for 2020, bliver en smule anderledes end de tidligere Mastersejlplaner. Dette er bl.a. grundet den samsejlads, Royal Arctic Line starter op, sammen med det islandske rederi Eimskip. Dette bliver efter planen i starten af april måned. Herunder er korte beskrivelser af de services som Masterplanen indeholder.

Læs mere om kundebrev MP2020 DK - KAL

Masterplan 2020

Rute oversigt 2020

Brun linje Syd

Lilla linje Midt

Lyseblå linje Øst

Mørkeblå linje UUM

Orange linje UPE

Pink linje Disko


Pressemeddelelse om gratis hotline om obligatorisk pensionsordning er klar

Nuuk den 17. januar 2020

Den nye gratis hotline til Skattestyrelsen er nu åben. Borgere kan kontakte hotlinen på telefon 80 11 33, hvis de har spørgesmål til ordningen om obligatorisk pension.

I perioden fra den 22. januar til 5. februar er der udvidet åbningstid alle dagene fra klokken 8:00 til 17:00 på spørgsmål, der vedrører obligatorisk pension.

"Som en ekstra service for alle de borgere, der har spørgsmål om obligatorisk pension, opretter vi nu en hotline og længere åbningstider, så det bliver nemmere at få svar på sine spørgsmål", siger Vittus Qujaukitsoq, naalakkersiuspq for finanser.

På Skattestyrelsens hjemmeside kan man derudover finde konkrete oplysninger på de følgende links:

Kalaallisut - Dansk


Invitation til seminar om offentlige byggeri og finansiering i Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk den 17. januar 2020

Mød Naalakkersuisoq, Borgmester, kommunal politikere, embedsmændene, hjemmehørende selvstændige virksomheder i sektor og beslutningstagere på seminar og deltag i workshops om, hvordan der igen kommer hovedfokus på kerneopgaven, faglighed og motivation i det offentlige.

Siumut Nuuk er arrangør af et seminar om fremtidens offentlige byggeri og finansiering den 8. februar 2020 i  Illorput hvor politikere, embedsmændene, selvstændige virksomheder fra forskellige sektorer og andre beslutningstagere deltager.

Der vil være workshops, hvor du kan være med til at udvikle nye veje, når det gælder at inddrage mindre og mellem store virksomheder indenfor byggeri. Seminaret formål hvordan kommunen kan inddrage mindre og mellemstore virksomheder i fremtidig byggerier. Dette vil være med til at udvikle virksomhederne.

Læs invitation her DK - KAL


Pressemeddelelse om Social dumping
Nuuk den 13. januar 2020

GE og SIK: Nej til social dumping                 

Udenlandsk arbejdskraft i Grønland skal behandles anstændigt og arbejde under løn- og arbejdsvilkår, som er på niveau med sædvanlig grønlandsk standard.

Desværre er der eksempler på, at virksomheder i visse brancher udnytter den udenlandske arbejdskraft med arbejdsdage på op til 12-13 timer, aflønning langt under overenskomstniveau, ingen overtidsbetaling eller tillæg for arbejde på søn- og helligdage og ingen pensionsindbetaling.

Det er helt uacceptabelt, mener SIK og Grønlands Erhverv.

Læs hele pressemeddelsen her


Pressemeddelelse fra Dep. for sociale Anliggender og Justitsområdet
Længere forældreorlov fra 1. januar 2020
Den 1. januar 2020 træder de nye regler om forældreorlov i kraft. Med de nye regler får forældre ret til 4 ugers længere forældreorlov.
De nye regler omfatter alle forældre, der er på orlov den 1. januar 2020, eller starter orlov senere.
Man bør dog som nybagt forælder være særligt opmærksom på, at de øvrige regler i Inatsisartutlov om orlov ved graviditet, fødsel og adoption stadig gælder. Her er det navnlig vigtigt at hæfte sig ved reglerne om lønmodtageres pligt til at underrette arbejdsgiveren om, hvornår man påtænker at genoptage arbejdet og fristerne for dette.
De nye regler vedrører alene retten til yderligere fravær i 4 uger og indebærer ingen ændring i forhold til, om man har ret til løn eller barselsdagpenge under forældreorloven.

Takuuk kalaallisut


Kontakt
For nærmere information kontakt afdelingsleder Trine Foldager på e-mail: trif@nanoq.gl eller tlf: + 299 34 66 33


PDAC i Toronto - sidste udkald! Skynd dig!

Du kan endnu nå at tilmelde dig PDAC i Toronto, som finder sted 1. – 4.  marts 2020.
Den 10. januar 2020

PDAC er verdens største messe- og konferencearrangement for den internationale mine- og råstofindustri. Her kan du netværke og møde nye og gamle forretningsforbindelser, og på Greenland Day, der er et fast indslag under PDAC, præsenterer GE i samarbejde med Grønlands Selvstyre Grønland som råstofland for interessenter og investorer fra hele verden.

Selv om den officielle tilmeldingsfrist er overskredet, finder du invitation og tilmelding HER
Der er mulighed for at bestille Hotelværelse på Hotel Novotel HER
Her finder tilbud på fly og Hotelværelse på Novotel HER
Her kan du se foreløbigt program
Program for Greenland day


Valg til brancheudvalgene

Den 10. januar 2020

Grønlands Erhverv afholder valg til branhceudvalgene hvert andet år. Det betyder, at der skal afholdes valg i år i februar måned.

Den officielle indkaldelse af kandidater sker i primo februar, og selve valghandlingen foregår ultimo februar og primo marts.

Medlemmer, der er interesseret i arbejdte i vores barncheudvalg, er allerede nu velkomne til at anmelde deres kandidatur til Karsten Lyberth Klausen på mail klausen@ga.gl


Den Grønlandske Markedsplads
Den 10. januar 2020

Den webbaserede markedsplads, som Grønlands Erhverv har arbejdet på i flere år, er nu oppe at køre.

Der er indtil nu 12 virksomheder på portalen, herunder Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq, der har lagt det første udbud på portalen.

Kommuneqarfik Sermersooq har også lagt kommunens udbudsplan ud for de kommende tre  til fire år. Kommunen oplyser, at alle udbud fremover vil blive lagt på Den Grønlandske Markedsplads

Vi arbejder på at få alle kommuner med på portalen.

Hvis du som virksomhed ønsker at være på forkant med de udbud, der kommer, skal du tilmelde din virksomhed på portalen comdia.gl. Det giver dig både mulighed for at følge udbud og profilere din virksomhed.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Karsten Lyberth Klausen, klausen@ga.gl  tlf. 584101 eller Christian Keldsen, ck@visiobox.gl eller  tlf. 559999.


Giv dine gæster flere gode oplevelser med tv
Det kan være med til at højne standarden på dit hotel, når dine gæster har mulighed for at se tv på værelset. Og det har de, når du har en aftale med Copydan Verdens TV. Så kan du helt lovligt gøre et ophold mere attraktivt for hotelgæster, som gerne vil slappe af på værelset med tv. Ligesom du har mulighed for at vise tv i fællesområder som f.eks. receptionen. Du kan med andre ord give dine gæster flere af de gode oplevelser, der gør, at de kommer igen.
Hvorfor skal dit hotel have en aftale med Copydan Verdens TV?
Selvom du allerede har en aftale med en tv-leverandør om den fysiske distribution af tv-indholdet, så skal du derudover også sikre dig rettighederne fra de kunstnere og producenter og øvrige rettighedshavere, som står bag selve tv-indholdet. Disse rettigheder kan Copydan Verdens TV give dit hotel adgang til gennem en aftale.
Når et tv-signal videresendes til hotelværelserne, skal man som hotel derfor betale for antallet af tv-skærme på værelserne og for antallet af tv-kanaler. Prisen afhænger derfor dels af antallet af værelser og af hvor mange tv-kanaler du ønsker at tilbyde dine gæster.
Det samme gælder andre steder, hvor gæsterne opholder sig. Hvis du vælger at vise tv i receptionen eller i andre fællesområder, betaler du som hotel særskilt for denne brug, da der er tale om offentlig visning.
Alt om aftalen
Når dit hotel har en aftale med Copydan Verdens TV kan du vise en række af de mest sete tv-kanaler. Både danske, svenske og norske.
Hvis du ikke allerede har en aftale på dit hotel, men gerne vil vise tv til gæsterne, så kontakt os. Så kontakter vi dig efterfølgende med henblik på at indgå en aftale.
Når dit hotel har indgået en aftale, sker afregningen som udgangspunkt årligt med forfald i august måned.
Læs mere om aftalen

KALENDER
«januar 2020»
mationtofr
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
GE´s AKTIVITETER
ANDRE AKTIVITETER

Projektledelse på 3 dage

Sted: Katuaq, Nuuk

Dato: 27. - 29. april 2020

Pris: 3-dages kursus inkl. forplejning og kursusmateriale: 13.900 kr./deltager

Tilmelding: Skriv til kontakt gifu@gmail.com eller ring på 55 23 10

Læs mere her


Nødvendig viden for bestyrelsesmedlemmer

Sted: Nuuk, Sømandshjemmet

Dato: 24. og 25. marts 2020

Pris: 2-dages kursus inkl. forplejning og kursusmaterialer 9.900 kr.

Læs mere her


Det nye bestyrelsesmedlem

Sted: Nuuk, Sømandshjemmet

Dato: 24. og 25. marts 2020

Pris: 2-dages kursus inkl. forplejning og kursusmaterialer 9.900 kr.

Læs mere her


KRANKURSUS I 2 MODULER Q1 & Q2

Første modul afholdes uge 4-6

Anden modul afholdes uge 16-19

Læs mere om kurset og tilmelding HER


Maskinfører Surface Mining

Sted: Råstofskolen Sisimiut

Periode: 17. februar - 3. marts 2020

Tilmeldingsfrist: 3. februar 2020

Læs mere om kurset og tilmelding HER DK - KAL

Ny ansøgningsskema


DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 2019
Læs mere om kurset
HER
Tilmelding HER


TALENTUDVIKLINGSFORLØB
(
Manager Trainee program – MTP)
Dato: Datoer udmelder, når der er et hold klar
Sted: Nuuk, Katuaq
For yderligere oplysninger henvises til:
Frank Arnskjold +299 55 23 10 eller mail
kontakt.gifu@gmail.com
John Eli Andersson på + 45 2634 6266