X
GO
da-DKkl-GL
SAMARBEJDSORGANISATIONER

Grønlands geografi og beskedne befolkningstal skaber ganske specielle forhold, der gør det økonomisk vanskeligt at sikre tilstrækkelig ekspertise og kompetence på alle områder i et moderne samfund. For at sikre den optimale betjening og rådgivning af medlemsvirksomhederne har GE derfor valgt at indgå i et formelt og struktureret samarbejde med relevante danske arbejdsgiverorganisationer:
 

Dansk Byggeri - Aftalen mellem GE og Dansk Byggeri er med til at styrke serviceringen af brancherne Bygningshåndværkere, Entreprenører, Produktion & Mineraludvinding.


Dansk Erhverv er Danmarks anden største interesseorganisation og arbejdsgiverforening. GE's samarbejdet giver brancherne Handel, Service & Transport og IT, Kommunikation & Medie det samme professionelle samspil, som de øvrige brancher.
 

TEKNIQ er instalatørernes organisation i Danmark. Med samrabejdsaftlen kan vi styrke og proffesionalisere serviceringen af EL & VVS.
 

HORESTA - Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervenes Arbejdsgiverforening i Danmark. Aftalen supplerer og styrker arbejdet i branchen Hotel, Restaurant & Turisme. Blandt andet gennem udbygning af et hotelklassifikationssystem på internationalt niveau.

 

DRF - Danmarks Rejsebureau Forening. Brancheorganisation for ca. 270 rejsearrangører indenfor det danske rigsfællesskab. Aftale mellem GE og DRF sikrer faste retningslinier mellem de danske turoperatører og hotellerne i Grønland for hotelreservationer, afbestillingsmuligheder, betalingsbetingelser og provisionsbestemmelser. Hotel, Restaurant & Turisme.

 

Arctic Business Network

 

Offshore Center Danmark

 

PDAC

 

Med ovenstående aftaler har syv af de ni brancher i GE tilknytning til en organisation i Danmark eller udlandet, og der er herigennem skabt et netværk, der gør det muligt for Grønlands Erhverv at yde medlemmerne såvel service som rådgivning på et højt niveau.

 

Dansk Byggeri

GE har siden 1. oktober 2000 haft en associeringssaftale med arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri.

Aftalen giver GE's medlemsvirksomheder tilknyttet brancherne: Bygningshåndværkere, El & VVS samt Entreprenører, Produktion og Mineraludvinding mulighed for mod et beskedent kontingent at nyde godt af en række ydelser fra Dansk Byggeri, nemlig

 • deltage i tekniske og faglige kurser i Danmark på samme betingelser som Dansk Byggeri´s medlemmer.
 • benytte Dansk Byggeri´s indkøbs- og rabatordninger på lige fod med Dansk Byggeri´s medlemmer
 • modtage medlemsbladet "Byggeriet"
 • benytte Dansk Byggeri´s Beregnerservice

Herudover indeholder aftalen mulighed for, at Dansk Byggeri stiller ekspertise til rådighed i forbindelse med GA's kursusvirksomhed.

Desuden giver aftalen medlemmerne tilknyttet ordningen, adgang til - via GE´s sekretariat - at benytte ekspertisen i en af Danmarks største arbejdsgiverorganisationer. Det kan være i spørgsmål af byggefaglig, miljøteknisk eller juridisk karakter.

Yderligere oplysninger om aftalen kan ske ved henvendelse til GE´s sekretariat.

 

Dansk Erhverv

GE har siden 2003 haft en samarbejdsaftale med HTS. HTS er efterfølgende gået sammen med Dansk Handel & Service og er blevte til Dansk Erhverv, som GE i dag har et godt samarbejde med..

Aftalen sikrer GE´s sekretariat adgang til ydelser relateret til varetagelse af arbejdsgiverinteresser, f.eks. overenskomster og lovgivning og omfatter også ydelser relateret til erhvervspolitiske og kommercielle interesser samt rådgivning og servicering indenfor de nævnte områder.
 

TEKNIQ
Fra den 1. januar 2013 har GE og TEKNIQ haft en samrabejdsaftale med det formål at styrke samarbejdet mellem de to organisationer.
Aftalen giver mulighed for specielmedlemsskab af TEKNIQ, modtagelse af medlemsblad Elektra eller Dansk VVS, købe kurser, benytte Tekniqs indkøbs- og rabatordninger samt rådgive medlemmer via GE´s sekretariat.


HORESTA

Brancheudvalget for Hoteller, Restauranter og Turisme (BHRT) har siden 1. juli 1999 haft en serviceaftale med HORESTA, som er Hotel, Restaurant- og Turismeerhvervets Arbejdsgiverforening i Danmark.

Serviceaftalen giver BHRT og medlemmerne heraf ret til

 • At konsultere HORESTA i alle branchefaglige spørgsmål
 • At rekvirere konsulentbistand omkring brancherelaterede problemstillinger, f.eks. kontraktforhold, lovfortolkning, levnedsmiddelkontrol, uddannelse, miljø m.v.
 • Adgang til deltagelse i HORESTA´s kurser på samme vilkår som HORESTA-medlemmer
 • Modtagelse af fagbladet "Hotel, Restaurant & Turisme" samt HORESTA´s Nyhedsbrev "AJOUR" og andre publikationer.

Derudover har medlemmerne af BHRT adgang til mange af de fordele, som medlemmer af HORESTA opnår via deres medlemskab.

 • Særaftale mellem HORESTA og PBS/Eurocard med en betydelig rabat på serviceafgiften.
 • Tilbud om deltagelse i normtalsanalysen af de grønlandske overnatningsvirksomheder.
 • Markedsføring af virksomheden via HORESTA´s brancheportal.
 • Tilbud om miljøklassifikation af virksomheden - Den Grønne Nøgle - Green Globe

BHRT har desuden indgået en samarbejdsaftale med HORESTA vedrørende klassifikation af de grønlandske hoteller.

Aftalen betyder, at de grønlandske hoteller tilbydes klassifikation efter HORESTA´s model.

Klassifikationen sker på baggrund af objektive kriterier som fastsættes i et samarbejde mellem BHRT, Greenland Tourism A/S og HORESTA.

 

DRF

Samarbejdsaftalen mellem GE og DRF har været i kraft siden 1. januar 2005 og sikrer internationale standarder i den grønlandske turistindustri. Aftalen sikrer faste retningslinier for hotelreservationer, afbestillingsmuligheder og regulerer samtidig betalingsbetingelser og provisionsbestemmelser. Mere om aftalen under branchen Hotel, Restaurant & Turisme (BHRT)