X
GO
da-DKkl-GL
MYNDIGHEDER OG INSTITUTIONER

Grønlands Selvstyre

I forhold til Grønlands Selvstyre er GE aktiv medspiller i forbindelse med stort set al erhvervsrelevant lovgivning både via bemærkninger til lovforslag og via den politisk indflydelse, GE har gennem fast medlemskab af en lang række råd, udvalg og nævn under Grønlands Selvstyre.

GE er ligeledes repræsenteret i flere ad hoc arbejdsgrupper med relevans for GE´s medlemsvirksomheders erhvervsområder.

Kommunerne

På centralt kommunalt plan samarbejder GE med de 5 kommunerne, men samarbejdet lokalt foregår via GE's lokalforeninger.

Brancheskolerne

Uddannelsesområdet er en altafgørende faktor for erhvervsudviklingen her i landet. For at sikre, at uddannelsespolitikken afstemmes efter erhvervslivets behov søger GE indflydelse gennem repræsentation i en række styrende organer. GE beklæder p.t. formands- og næstformandsposter i en række af brancheskolernes bestyrelser.

Bestyrelsen for Bygge- og Anlægsskolen og Jern- og Metalskolen
Bestyrelsen for Levnedsmiddelskolen
Bestyrelsen for Center for maritime uddannelser 

Brancheudvalget for Handelsskolerne

 

Bestyrelsesposterne giver mulighed for en direkte indflydelse på uddannelsernes varighed, indhold og struktur.

Derudover har vi mulighed for indflydelse på udbudet af skolernes kursusvirksomhed.

Ligeledes afholdes GE's egen kursusvirksomhed i et tæt samarbejde med de enkelte brancheskoler.