X
GO
da-DKkl-GL
NYHEDER

KONTOR/ALLAFFIK

Nuuk d. 24. november 2021

Oqarasuaat 321500 tiguneqanngippat ukununnga sianertoqarsinnaavoq / Hvis telefon 321500 ikke bliver taget, så kan man ringe til følgende:

 

Lars Krogsgaard-Jensen mobil 566011, e-mail lars@ga.gl

Louise M. Kristiansen, mobil 243761, e-mail kristiansen@ga.gl


REPRÆSENTANT FOR ERHVERVSLIVET I NATIONALE RÅD, NÆVN, KOMMISSIONER ELLER BESTYRELSER

Nuuk, den 23. November

Grønlands Erhverv repræsenterer erhvervslivet i diverse råd, nævn, kommissioner og bestyrelser. Fx bestyrelsesposter hos KTI, Naturinstituttet, Barselsfonden, Arctic Hub samt plads i forsoningskommissionen og fiskerikommissionen og fast repræsentation i ligestillingsrådet og det kriminalpræventive råd, for blot at nævne nogle enkelte.

GE ønsker at dele disse poster ud blandt relevante fagpersoner og personer med interesser og ekspertise i de pågældende sagsområder, samt at sikre at vi altid har den rette kandidat til posten. Lang de fleste poster er ulønnede.

GE er derfor i gang med at opbygge en database over medlemmer, der ønsker at stille sig til rådighed for vores poster i råd, nævn, kommissioner og bestyrelser. Informationer opbevares i henhold til gældende lovgivning om opbevaring af persondata.

Har du interesse i at blive optaget i GE´s database, kan du sende en e-mail til ck@ga.gl med følgende information:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Hjemby (og postnummer)
 • Firma
 • Interesser [fx ligestilling, fiskeriet, kunst, turisme m.v.]
 • Erfaring [fx fra bestyrelser, nævn, råd el. lign.]
 • Sprog [hvilke sprog du taler]

Vi skal til hver indstilling altid indstille én mand og én kvinde, og vi vil derfor tillade os at registrere køn på personerne i vores database.


FÅ STUDERENDE TIL AT SKRIVE OPGAVE OM JERES VIRKSOMHED

Nuuk, den 23. November

NUKIGA er ved at lave en casebank på deres hjemmeside, hvor virksomheder kan finde studerende til nogle relevante cases i virksomheden og få adgang til den allernyeste viden - og studerende kan på den anden side få kontakter ude i erhvervslivet. Det er et godt tidspunkt at slå cases op på nu her, da mange studerende skal skrive opgave i foråret.

Hvis I synes, det lyder interessant med et case/opgave-samarbejde og tættere kontakt med grønlandske studerende (eller studerende med en interesse i Grønland), så hjælper NUKIGA jer med udformningen af en eller flere cases. Svar på nedenstående og send til sho@nukiga.dk

 • Virksomhedens navn
 • Hvilken afdeling skal cases skrives for (fx indkøb, salg, marketing, logistik, HR etc.)
 • Har I ønske til studieretning for den studerende, der skal lave opgaven/casen for jer?
 • Beskriv opgaven der skal løses eller den undersøgelse, I gerne vil have lavet (evt. bare helt overordnet)
 • Hvornår ønsker I at samarbejdet skal starte (fx til foråret)
 • Kontaktperson hos jer

Et case- eller projektsamarbejde er en virkelig god måde at få kontakt til studerende på, også ift. senere rekruttering. Se den nyoprettede casebank og læs mere her 


GREENLAND CONFERENCE '21

Nuuk den 17. November

Dansk Industri afholder d. 15. December konferencen Greenland Conference '21 i Industriens Hus i København. De overordnede temaer for konferencen er:

 • Fremtidige muligheder i Grønland for virksomheder, der arbejder med råstoffer, fiskeri, energi, infrastruktur og turisme. 
 • De politiske og lovgivningsmæssige rammer for handel med og investering i Grønland. 

Der er mulighed for at deltage både fysisk og online. For mere information og tilmelding klik her 


SYNLIGGØRELSE AF ARKIVALIER HOS VIRKSOMHEDER

Nuuk den 11. November

Arktisk Institut er et arkiv, der indsamler, registrerer, opbevarer og formidler historisk materiale om Grønland og det øvrige Arktis. Instituttets samlinger består af dokumenter, fotografier, kunst og genstande, kort, film og lyd. Gennem dets daglige virke bidrager Instituttet til at skabe opmærksomhed omkring indsamlet materiale.

Arktisk Institut har påbegyndt et nyt formidlingsprojekt; Grønlandsregistranten, der via en database giver et overblik over grønlandsrelaterede arkivalier indenfor Rigsfællesskabet. Aktører, der bidrager til databasen, kan være arkiver, museer, biblioteker, uddannelsesinstitutioner, offentlige og private virksomheder, foreninger og privatpersoner.

Der indsamles IKKE arkivalier ifm. projektet; der gives adgang til de deltagende aktørers indleverede registraturer eller overordnede oplysninger. Aktuelt er 55 aktører med og der arbejdes kontinuerligt på at inkludere flere. Målgruppen er forskere, forfattere, journalister og studerende samt arkiv- og museumsmedarbejdere og andre alle med interesse for Grønland og Grønlands historie.

Projektleder Lone Riis vil meget gerne i dialog med virksomheder i Grønland (samt Færøerne og Danmark), der huser arkivalier, for at fortælle mere om projektet og sammen med virksomheden beslutte, hvordan og i hvilket omfang, virksomheden vil deltage.

Kontakt: Arktisk Institut, projektleder Lone Riis (registrant@arktisk.dk / +45 3231 5052)

 


TILMELDING TIL FUTURE GREENLAND 2022 ER NU ÅBEN

Nuuk, den 3. November

For 7. gang danner Nuuk’s smukke kulturhus Katuaq rammerne om Future Greenland. Det sker d. 17.-18. maj 2022 og tilmelding til konferencen er nu åben.

Årets konferenceprogram byder på en bred vifte af oplæg fra aktører i den politiske scene til det private erhvervsliv. Blandt andet giver en lang række grønlandske og internationale toppolitikere deres bud på, hvor Grønland og international politik er på vej hen, tre kvindelige topledere fra hver sin del af Rigsfællesskabet samles på scenen for at udveksle erfaringer, og vi får sat ord på, hvad et iværksættergen er – og om det overhovedet findes.

Future Greenland-konferencerne tiltrækker en meget bred kreds af samfundsinteresserede, erhvervsvirksomheder, politikere fra Selvstyret og kommunerne, embedsmænd, studerende m.fl. samt deltagere fra Canada, USA, Island, Færøerne, Skandinavien og andre lande.

Konferencen får stor mediebevågenhed, og det vil være muligt at følge med på nettet, hvor der streames fra både debatter og sideevents.

Se programmet og tilmeld dig her


VELOVERSTÅET DELEGERETMØDE I NUUK

Nuuk, den 1. NovemberLørdag d. 30/10 samledes repræsentanter for GE’s medlemsvirksomheder fra hele Grønland for at afholde delegeretmøde – en slags generalforsamling for foreningens medlemmer. Efter mødet var der inviteret til politisk paneldebat med repræsentanter fra både Naalakkersuisut og oppositionen.

Paneldebatten var præget af en meget konstruktiv og respektfuld dialog imellem politikerne og GE’s medlemmer og vi kunne med glæde konstatere, at der var politisk enighed om, at det offentlige som udgangspunkt skal fokusere på at skabe de rette rammebetingelser, så det private erhvervsliv selv kan få lov til at udvikle sig og at det er nødvendigt at skabe flere indtægtsmuligheder, så vores økonomiske indtægtsgrundlag bliver mere bæredygtigt.

GE’s genvalgte formand, Henrik Leth, afgav desuden sin beretning for 2019 og 2020. Blandt hovedbudskaberne her var:

- GE oplever generelt en rigtig god dialog med Naalakkersuisut. Men inddragelse af landets organisationer bør ske så tidligt som muligt, når det gælder rammebetingelserne for bæredygtig samfundsudvikling

- GE hilser debat og dialog velkommen og indtager selv en meget vigtig rolle heri, men i forhold til omverdenen og befolkningen, er det vigtigt at Grønland fremstår stærkt og som et modent demokrati

- GE arbejder fortsat for stabile rammebetingelser for internationale investeringer. Vi efterlyser, at Naalakkersuisut sætter handling bag ordene og at man tør tage de nødvendige beslutninger for at tiltrække internationale aktører til grønlandske projekter

- GE er i vækst, og det vidner om at erhvervslivet kan stå sammen - og at virksomhederne oplever, at der igennem en stærk interessevaretagelse kan skabes resultater

Vi siger tusind tak til alle de fremmødte for et rigtig godt møde!

Læs materialet fra Delegeretmødet her


GENOPSTARTSPAKKE FOR TURISMEERHVERVET SAMT UDFASNING AF COVID19-HJÆLPEPAKKER 

Nuuk, den 30. Oktober

For perioden 1. november 2021 og til og med 31. december 2021 har Naalakkersuisut besluttet at der indføres en genopstartspakke for turisterhvervet i perioden med dertilhørende retningslinjer. 

Se mere her


PDAC 2022

Nuuk, den 21. Oktober

The Confederation of Danish Industry, The Greenland Business Association and the Royal Danish Consulate General in Toronto invites you and your company to take part in the Prospectors & Developers Association in Canada (PDAC) 2022 in Toronto, Canada.

For more information, click here


NØDVENDIGT MED STABILE RAMMER FOR ERHVERVSUDVIKLINGEN

Nuuk, den 15. Oktober

Ja, investorerne holder sig fra Grønland - og det er vi nødt til at tage alvorligt, for det gælder alle brancher

D. 8. oktober 2021 bragte Sermitsiaq et interview med direktøren i Arctic Economic Council, Mads Qvist Frederiksen, under overskriften ”Investorer holder sig fra Grønland”. Artiklen berører en række centrale problemstillinger på erhvervsområdet, særligt i forhold til vores konkurrencedygtighed i kampen om internationale investeringer i Arktis.

Artiklen fremhæver blandt andet de rammebetingelser, som vores politikere sætter for, at vi kan lykkes med at tiltrække internationale investeringer. Der mangler stabilitet, langsigtet planlægning og en forståelse for, at når en investor vælger at lægge penge i et projekt, sker det selvfølgelig ud fra en forventning om at det er en god forretning, ikke kun for det land man investerer i, men også for investoren selv. Det er der ikke noget nyt i – det har faktisk været et problem i mange år.

Læs hele GE's kommentar her: DA - KAL


ALLE VIRKSOMHEDER BØR FORHOLDE SIG TIL WHISTLEBLOWERORDNINGER

Nuuk, den 12. Oktober

Whistleblowerordninger bliver mere og mere udbredte i verden og mange grønlandske virksomheder har efterhånden også etableret dem i deres organisation. Whistleblowerordninger bør være en central del af enhver virksomheds personalepolitik, og jo større virksomheden er, jo vigtigere er ordningen.

En whistleblowerordning fungerer således, at alle medarbejdere i virksomheden under fuld anonymitet kan indberette mistanke om ulovligheder begået i virksomhedens regi. Det gælder både overtrædelser begået af selve virksomheden eller af en medarbejder/leder.

En whistleblowerordning kan håndteres både internt og eksternt, så længe den softwareløsning der benyttes, holdes adskilt fra virksomhedens andre kommunikationskanaler og lever op til en række krav om beskyttelse af personfølsomme data. Det er essentielt at sikre 100 % anonymitet, så medarbejderen eksempelvis ikke skal frygte ansættelsesretlige eller sociale konsekvenser som følge af anmeldelsen. Dette er nemlig ofte årsag til, at mange vælger at tilbageholde informationer om ulovlige forhold i virksomheden. 

Whistleblowerordninger sender et vigtigt signal om ansvarlighed, både til virksomhedens ledelse og medarbejdere, men også til samfundet. Samtidig er det relativt simpelt at etablere en sådan ordning – der findes faktisk allerede tilgængelige løsninger. Grønlands Erhverv vil derfor gerne opfordre alle medlemsvirksomheder til at overveje etablering af en whistleblowerordning, såfremt de ikke allerede har gjort det.


HENRIK LETH 60 ÅR

Nuuk, den 6. Oktober 


FISKERIKOMMISSIONENS BETÆNKNING OFFENTLIGGJORT

Nuuk, den 6. Oktober 

I sidste uge offentliggjorde Fiskerikommissionen sin længe ventede betænkning. Fiskeriet er vores absolut største erhverv og udgør en bærende søjle i vores lands økonomi. Det er derfor vigtigt, at vi forvalter det på en fornuftig og bæredygtig måde, så vores vigtigste ressource også kan komme fremtidige generationer til gode. 

Læs kommentar fra GE her: DA - KAL


NY RAPPORT FRA ØKONOMISK RÅD OFFENTLIGGJORT

Nuuk, den 23. September

Grønland er kommet bedre gennem Corona-pandemien end forventet, og har i modsætning til mange andre lande formået at skabe vækst på trods af krisen. Det konkluderer Økonomisk Råd i deres seneste rapport.

Læs kommentar fra GE her: DA - KAL


GÅ-HJEM-MØDE: LUFTHAVNSPROJEKTET I NUUK

Nuuk, den 23. September

På vegne af Lokalforeningen i Nuuk - Nuummi Sulisitsisut - inviterer 
GE hermed sine medlemmer i Nuuk til gå-hjem-møde med Jens Lauridsen, der er CEO i Kalaallit Airports Holding A/S. Jens vil fortælle om status og planer for lufthavnsprojektet i Nuuk. Mødet foregår i GE's lokaler d. 28. September, kl. 16.30-17.30, og de gældende Covid19-retningslinjer vil blive fulgt.

For tilmelding og spørgsmål, kontakt 
bent@ga.gl


NY VEJLEDNING TIL FAST TRACK-ORDNINGEN

Nuuk, den 22. september

Udlændinge- og Integrationsministeriet og Naalakkersuisut er blevet enige om en fast track-ordning i forbindelse med ansøgning om opnåelse af opholds- og arbejdstilladelse.

Der er nu udarbejdet en vejledning til de af GE’s medlemmer, der ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til at kunne benytte sig af ordningen. Vejledningen findes her.

Selvom virksomhederne nu kan ansøge om forhåndsgodkendelse, er proceduren i forhold til SIRI dog endnu ikke helt på plads. GE sender besked ud så snart der er noget nyt herom.


NY BEKENDTGØRELSE FOR NUUK OG SISIMIUT

Nuuk, den 17. September

Naalakkersuisut har udstedt en ny bekendtgørelse om restriktioner, gældende for Nuuk og Sisimiut til og med 30. september 2021. Bekendtgørelsen indebærer følgende restriktioner for erhvervslivet i de to byer:

Adgang til lokaler og tilhørende arealer, hvortil offentligheden har adgang, begrænses til personer, der ved fremvisning af Coronapas eller lignende kan dokumentere enten:

 • At de er færdigvaccinerede
 • At de er testet negativ ved PCR-test indenfor 48 timer.
 • Et positivt PCR-test resultat, der er mellem 14 dage og 12 uger gammelt.

Begrænsningen omfatter:

 • Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og lignende samt deres tilhørende udearealer.
 • Kulturinstitutioner herunder bl.a. kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.
 • Medborgerhuse og lignende.
 • Biblioteker.
 • Indendørs og udendørs idrætsfaciliteter – herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre samt fodboldbaner.
 • Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende.

Undtaget fra begrænsningen er:

 • Lokaler og tilhørende arealer der anvendes til detailhandel.
 • Posthuse.
 • Lufthavne.
 • Ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder.
 • Venteområder i forbindelse med offentlig transport.

Personer der udrejser fra Nuuk eller Sisimiut må ikke deltage i arrangementer, forsamlinger mv. de første 14 dage, med mindre de kan dokumentere enten:

 • At de er færdigvaccineret mod Covid-19
 • At de er testet negativ ved PCR-test på 5. dagen

Undtaget for bekendtgørelsen er følgende personer:

 • Ansatte der skal udføre deres arbejde i det pågældende lokale eller tilhørende areal.
 • Personer der af Landslægeembedet generelt anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid19.
 • Personer der er 11 år eller yngre.

Coronasekretariatet oplyser, at det er Politiet, der forestår al kontrol, hvilket foregår ved stikprøve.


GLETSCHERMEL - EN UUDNYTTET GRØNLANDSK RESSOURCE

Nuuk, den 30. august

INVITATION TIL DEBAT OG WORKSHOP MED PROFESSOR MINIK ROSING

Professor Minik Rosing har gennem de seneste tre år i samarbejde med Novo Nordisk Fonden undersøgt gletschermelets egenskaber og gennemført dyrkningsforsøg i Ghana og Danmark, der viser at afgrødeudbyttet kan forbedres markant ved tilsætning af gletsjermel til landbrugsjorden og at effekten holder sig gennem flere vækstsæsoner.

Debat i Katuaq

Minik Rosing ønsker, at resultaterne af hans gletschermelsforskning så vidt muligt kommer det grønlandske samfund til gode og lægger vægt på - som det første - at stille resultaterne af arbejdet til rådighed for grønlandske aktører. Ilisimatusarfik har derfor besluttet at muliggøre dette i samarbejde med Miniks forskningsinstitut GLOBE ved Københavns Universitet.

I Katuaq onsdag 8. september 16.30 -18.00 præsenterer Minik Rosing emnet og resultaterne og er herefter omdrejningspunkt for en debat under ledelse af rektor Gitte Adler Reimer. Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling Naaja Nathanielsen og Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund indleder Miniks foredrag.

Workshop på Ilisimatusarfik

Der er aktuelt at indlede overvejelser om hvordan udnyttelsen kan operationaliseres her i Grønland. På workshoppen for potentielle grønlandske aktører på Ilisimatusarfik torsdag d. 9. september kl 9.30 til 12.00 stiller Minik Rosing sin viden til rådighed og tager en dialog med interesserede om muligheder og barrierer.

For at sikre dig/jer pladser så tilmeld dig/jer på clss@uni.gl senest 6 september. 

Hent invitationen her: DA - KAL - ENG


VEJLEDNING VEDRØREDE MYNDIGHEDSREJSER I SEPTEMBER 2021 

Nuuk, den 23. august

På baggrund af de udfordringer, der er i forbindelse med rejserestriktioner, forlænger Coronasekretariatet ordningen med myndighedsrejser. Forlængelsen løber foreløbigt indtil udgangen af september.

Hent vejledning og ansøgningsblanket her


MEDLEMSMØDE: CANADISK-GRØNLANDSKE ERHVERVSFORBINDELSER

Nuuk, den 20. august

Medlemsmøde: Møde med den canadiske ambassade hos Grønlands Erhverv torsdag d. 9. september kl. 15:30 (hos GE i Nuuk og via Teams)

Michael Willmott og Simeon McKay fra den canadiske ambassade i København besøger Grønland, hvor GE inviterer til et uformelt medlemsmøde om samhandel mellem Grønland og Canada og med en indsigt i en bæredygtig mineindustri, infrastruktur og logistik. Der bliver mulighed for at høre mere om Canadas arbejde for kommerciel udvikling i udenrigstjenesten og indgå i en spændende dialog med Michael og Simeon, der begge har mange års erfaring fra ambassaden og med grønlandske forhold.

Mødet tager ca. 1½ time, og GE byder på lidt godt til ganen.

Tilmelding til Grønlands Erhverv på ck@ga.gl

Mødet kan også tilgås på Teams via dette link Click here to join the meeting


PRESSEMEDDELELSE: GODE TANKER I FINANSLOVSFORSLAG - MEN INDTÆGTERNE MANGLER 

Nuuk, den 19. august

Grønlands Erhverv roser Naalakkersuisut for at sætte fokus på behovet for uddannet arbejdskraft, udarbejdelse af en ny holdbarheds- og vækstplan, ønsket om at følge fiskerikommissionens anbefalinger og det fortsatte arbejde med lufthavnene, men efterlyser fokus på erhverv og vækst i finanslovsforslaget for 2022.

Læs hele pressemeddelelsen her

 


GE'S SEKRETARIAT HOLDER LUKKET 18/8

Nuuk, den 17. august

Alle medarbejdere er ude af huset d. 18/8, men vi er tilbage igen på kontoret torsdag.


LØN UNDER KARANTÆNE OG SYGDOM SOM FØLGE AF COVID-19

Nuuk, den 17. august

GE’s sekretariat har den seneste tid modtaget flere henvendelser fra virksomheder, der spørger til hvordan de skal forholde sig, såfremt en medarbejder bliver smittet med Covid-19 eller af en anden årsag går i karantæne. På baggrund af disse henvendelser har sekretariatet derfor udarbejdet følgende generelle vejledning til medlemsvirksomhederne:

Såfremt en medarbejder testes positiv for Covid-19 er vedkommende sygemeldt og så gælder de almindelige bestemmelser for udbetaling af løn.

Såfremt en medarbejder går i karantæne – hvad enten det er pålagt eller frivilligt – er virksomheden ikke forpligtet til at betale løn i perioden, medmindre det aftales at medarbejderen kan varetage sine arbejdsopgaver hjemmefra.


VEDRØRENDE FAST-TRACK ORDNINGEN

Nuuk, den 17. august

I foråret 2021 har der i medierne været omtale af en kommende fast track ordning for andre brancher end sundhedsvæsenet, og at denne ordning skulle behandles politisk af det ny Naalakkersuisut efter valget. Grønlands Erhverv har modtaget flere henvendelser fra medlemmerne herom, men er af Naalakkersuisut blevet oplyst om at ordningen endnu ikke er behandlet, og dermed ikke vedtaget. Vi arbejder for at få bragt ordningen på den politiske agenda og understrege nødvendigheden af at gøre det smidigere at få adgang til arbejdskraft når den ikke er tilgængelig i Grønland. Især byggeriet og hotel/restaurationsbranchen er i alvorlig mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Vi holder vores medlemmer løbende orienteret om forløbet, men må for nu desværre konstatere, at den bebudede ordning endnu ikke er politisk behandlet og vedtaget.

KALENDER
«november 2021»
mationtofr
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
GE´s AKTIVITETER
KURSUSUDBYDERE

MASKINFØRER SURFACE MINING

Sted: Råstofskolen, Sisimiut
Periode: 10. jan., - 11. feb., 2022
Tilmeldingsfrist: 20. dec., 2021
Kontakt: Majoriaq, eller tilmeld online på
www.kti.gl
Kursus nr. 22.01
Læs mere her:
DK - KAL
Ansøgningskema
Råstofskolens misbrugspolitik


VISIOBOX´S KURSUSAKTIVITETER 2021

AKTUELT

KORT & GODT OM GRØNLANDS ERHVERV

PJECE OM OBLIGATORISK PENSION:

          Dansk

UDBUD

www.udbud.gl

www.comdia.gl - Den Grønlandske Markedsplads

Læs reklamemateriale