X
GO
da-DKkl-GL
GE-KAMPAGNE FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

Vores børn fortjener en bedre fremtid. Forudsætningen er, at de lærer noget i skolen, så de kan få en uddannelse. Derfor stiller Grønlands Erhverv sig i spidsen for en kampagne med fokus på., hvordan vi løser problemerne i folkeskolen.


Kære medlem

Nuuk, den 13. november

Mange af vores medlemmer har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft – et problem, der vil blive større med tiden.

Som din organisation, har vi besluttet at gøre noget seriøst ved problemet. Kernen er nemlig den manglende eller dårlig uddannelse af vores børn. De fortjener en bedre fremtid. Og det kræver ofte et godt job, som bedst fås, hvis man har gået i en god skole.

Derfor har Grønlands Erhverv søsat kampagnen Vores børn fortjener en bedre fremtid. Startskuddet lød i lørdags, hvor vi var vært ved et arrangement, Børn tegner fremtiden i Nuuk Center. En super festlig dag med latter, slik og glade børn og forældre, og musik og underholdning af Juaaka, Da Bartali Crew og Hinnarik. Vi fik sat fokus på børnenes fremtid og mange input til, hvad børnene drømmer om i fremtiden.

I sommer spurgte vi forældre og bedsteforældre om deres holdning til folkeskolen i Grønland. Svaret viste entydigt, at mange forældre er bekymrede for deres børns fremtid. 5 ud af 10 forældre synes, at niveauet er for lavt i folkeskolen, og blot 3 ud af 10 forældre er tilfredse med folkeskolen.

Samtidig oplever I ude i virksomhederne, at det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Derfor peger vi på en række lavt hængende løsninger, der kan bidrage til at hæve niveauet i folkeskolen. Og ikke mindst gøre hverdagen bedre for både elever og lærere. Vi peger på fire 2 løsninger, som alle kan lade sig gøre, og som vil give vores børn en bedre fremtid og virksomheder bedre muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Du kan læse meget mere i den vedlagte brochure.

Du kan bakke op om kampagnen og deltage i debatten ved at følge Grønlands Erhverv på Facebook.

Venlig hilsen

Brian Buus Pedersen

SERVICEORGANISATION

INTERESSEORGANISATION

ARBEJDSGIVERORGANISATION

ERVERHVSUDVIKLING

NYHEDER

Naalakkersuisut – nunatsinni siku imerlu pillugit ataatsimeersuarnissamut Københavnimi januaarip ulluisa 17-anni 2020 pisussamut soqutiginnittunut tamanut qaaqqusipput

Ataatsimeersuarnermi pisortat suliaqarfiata taasuma ukiuni makkunani annertusiartortup paasisaqarfiginissaa periarfissaassaaq.

Paasissutissat annertunerusut qaaqqusissummi ilanngullugu nassiussami nittartakkamilu: https://www.iceandwater.gl/

pissarsiarineqarsinnaapput

Qaaqqusissut attaveqarfissinnut ingerlateqqissinnaavarsi.

Una tooruk Qaaqqusissut

Naalakkersuisut - Grønlands regering - inviterer alle interesserede til en grønlandsk is- og vand konference i København den 17. januar 2020.

Ved konferencen vil der være mulighed for at få indblik i denne sektor, som vækster i disse år.

For mere information se vedlagte invitation og på https://www.iceandwater.gl/

I må meget gerne må dele invitationen i jeres netværk.

klik her for Invitation

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen 
Best regards

Inuussutissarsiornermut, Nukissiuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Departementet for Erhverv, Energi og Forskning

Ministry of Industry, Energy And Research

P.O. Box 1601, GL-3900 Nuuk

Oq./Tel.: 34 50 00

www.naalakkersuisut.gl


Kære Medlemmer,
Nuuk, den 13. november

Jeg har sammen med Henrik Leth mødtes med de seriøse udgivere af det store og klassiske værk, så vi også kan få en udgivelse af Trap Grønland. Vi anbefaler, at Grønland – og de grønlandske virksomheder – bakker op om projektet, herunder med en vis medfinansiering. Fondene bag Trap Danmark er klar til at bakke økonomisk op om en udgivelse af Trap Grønland, men det forudsætter, at der vises tilslutning fra grønlandsk side.

Se vedlagte informationshæfte om Trap Danmark og Trap Grønland samt GE´s anbefaling.

Projektet Trap Grønland i korthed:

 1. I 1970 blev der på Gads Forlag udgivet en bog om Grønland på 689 sider med særlige kortbilag som et led i udarbejdelsen af Trap Danmark 5. udgave i perioden 1953-72.
 2. I perioden 2014-21 udarbejdes en 6. udgave af Trap Danmark bestående af 34 bind på i alt ca. 10.000 sider samt en særudgave om hver af de 98 kommuner i Danmark, hvortil kommer forskellige digitale udgaver. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Arbejdet er finansieret af fondstilskud på ca. 160 mio. kr. plus et budgetteret bogsalg på ca. 30 mio. kr., se evt. mere i vedhæftede informationsmateriale.
 3. I det oprindelige projekt er der desværre ikke bevilget midler til at udarbejde en udgave om Grønland, således som det var tilfældet i 5. udgave af Trap Danmark.
 4. Det vil Trap Forlaget imidlertid meget gerne, og der har man derfor lavet det forberedende arbejde, der er sammenfattet i vedhæftede notat om Trap Grønland. Det fremgår heraf, at Trap Grønland vil komme til at bestå af en flot illustreret bog på ca. 400 sider skrevet af omkring 150 fagfolk så vidt muligt fra Grønland og med særligt udarbejdede kortbilag samt en digital udgave, der vil være frit tilgængelig for alle. Trap Grønland vil blive udarbejdet på grønlandsk, dansk og engelsk.
 5. De bevilgende fonde bag Trap Danmark har givet udtryk for at se positivt på en ansøgning om støtte til Trap Grønland, forudsat at der kan tilvejebringes en vis medfinansiering og faglig opbakning fra Grønland. Alle beløb store som små fra Grønland er derfor særdeles velkomne, og alle donorer vil blive nævnt i vores bøger og digitale udgaver. Indbetalingerne kan fordeles over 2019-2021, som er de tre år, projektet vil løbe. Hvis projektet mod forventning ikke bliver til noget, tilbagebetales beløbene naturligvis.

Trap Forlagets bankkonto er: 4183 0011409911 (Angiv: ”Trap Grønland”) (IBAN: DK05 3000 0011 4099 11; SWIFT: DABADKKK).

INFO TRAP-GRØNLAND

INFO TRAP-DANMARK

Grønlands Erhvervs anbefaling
 

    Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga/ Med venlig hilsen/ Kind Regards

    Brian Buus Pedersen
    Pisortaq/Direktør/General Manager


FOREDRAG OM IT-SIKKERHED
Nuuk, den 13. november

Foredraget foregår mandag den 18. november på Handelsskolen Aqqusinersuaq 18

Læs mere om foredraget HER


UDDANNELSE I VERDENSMÅL, CSR OG BÆREDYGTIGHED
Nuuk, den 13. november

Mon der er en i din organisation, som kunne have glæde at en uddannelse i Verdensmål, CSR og bæredygtighed?

Så er der mulighed i starten 2020, hvor vi udbyder et spændende uddannelseforløb på 9 dage for grønlandske virksomheder med undervisning i Nuuk, såvel som en studietur til Island eller Danmark. Uddannelsen henvender sig både til ledere og medarbejdere inden for CSR, HR, kommunikation og lignende, som skal arbejde med hele eller dele af jeres indsats på Verdensmålene, CSR og bæredygtighed. Uddannelsen er egnet til både private og offentlige organisationer af alle størrelser.

Uddannelsen giver bl.a.:

-          Indblik i de vigtigste teorier og begreber inden for CSR og bæredygtighed

-          En solid forståelse af Verdensmålene, CSR og bæredygtighed og hvordan man arbejder hermed i praksis

-          Inspiration og idéer til jeres eget arbejde med området

-          Konkrete værktøjer til at prioritere og udvikle arbejdet, designe relevante indsatser og følge op herpå

-          Redskaber til at måle jeres indsatser og rapportere om dem (i CSR- eller årsrapporten)

-          Kendskab til de vigtigste CSR områder så som miljø, menneskerettigheder, anti-korruption og leverandørstyring

Uddannelsen giver først og fremmest energi, fokus og kompetence til arbejdet med Verdensmål, CSR og bæredygtighed. Vedhæftet det fulde program for uddannelsen. Skriv eller ring endelig hvis du har spørgsmål: +46 76 138 5383.​

Kursusoplæg datoer mv finder du HER

Del gerne!
Bedste hilsner
Anne Mette & Thomas

 


INVITATION TIL PDAC
Nuuk, den 13. november

Invitation til PDAC den 1.-4. marts 2020 i Toronto.

Invitation og tilmelding finde du HER

Der er mulighed for at bestille Hotelværelse på Hotel Novotel HER

Her finder tilbud på fly og Hotelværelse på Novotel HER

 


INVITATION TIL HANDELSFREMSTØD I TYSKLAND OG FRANKRIG I 2020

Kære modtager

Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning har den glæde at invitere grønlandske virksomheder til at deltage i et handelsfremstød i Tyskland og Frankrig i januar 2020.

Temaet for fremstødet er turisme og eksport af is og vand.

Tilmelding senest onsdag den 20. november 2019. Bemærk der er begrænsede pladser og tilmelding er efter "først til mølle" -princippet.

Invitationen må gerne deles i jeres netværk.
For tilmelding, yderlige information og spørgsmål relateret til handelsfremstødet, kontakt Departementet for Erhverv, Energi og Forskning på e-mail
isiin@nanoq.gl.

 

Se Invitation – Erhvervsfremstød i Frankrig og Tyskland - Dansk


7. oktober 2019

INVITATION TIL MØDE MED TRAP DANMARK HOS GRØNLANDS ERHVERV

Bestyrelsesformanden for Trap Danmark A/S, adm. direktør for Gads Fond Joachim Malling og undertegnede er Nuuk tirsdag den 22. oktober kl. 15.00, for at invitere til et samarbejde om en grundig beskrivelse af Grønland, herunder erhvervslivet i Grønland.

Baggrunden er i korthed følgende:

 1. I 1970 blev der på Gads Forlag udgivet en bog om Grønland på 689 sider med særlige kortbilag som et led i udarbejdelsen af Trap Danmark 5. udgave i perioden 1953-72.
 2. I perioden 2014-21 udarbejder vi 6. udgave af Trap Danmark bestående af 34 bind på i alt ca. 10.000 sider samt en særudgave om hver af de 98 kommuner i Danmark, hvortil kommer forskellige digitale udgaver. Arbejdet er finansieret af fondstilskud på ca. 160 mio. kr. plus et budgetteret bogsalg på ca. 30 mio. kr., se evt. mere i vedhæftede informationsmateriale.
 3. I det oprindelige projekt er der desværre ikke bevilget midler til at udarbejde en udgave om Grønland, således som det var tilfældet i 5. udgave af Trap Danmark.
 4. Det vil vi imidlertid meget gerne, og vi har derfor lavet det forberedende arbejde, der er sammenfattet i vedhæftede notat om Trap Grønland. Det fremgår heraf, at Trap Grønland vil komme til at bestå af en flot illustreret bog på ca. 400 sider skrevet af omkring 150 fagfolk så vidt muligt fra Grønland og med særligt udarbejdede kortbilag samt en digital udgave, der vil være frit tilgængelig for alle. Trap Grønland vil blive udarbejdet både på grønlandsk og dansk samt evt. engelsk.
 5. De bevilgende fonde bag Trap Danmark har givet udtryk for at se positivt på en ansøgning om støtte til Trap Grønland, forudsat at der kan tilvejebringes en vis medfinansiering og faglig opbakning fra Grønland.

På den baggrund vil vi meget gerne mødes med beslutningstagere fra erhvervslivet i Grønland for at undersøge, om der er interesse for et samarbejde om en grundig, faktuel beskrivelse af Grønland, herunder erhvervslivet i Grønland, både som en flot illustreret bog på ca. 400 sider og som en frit tilgængelig digital udgave, og både på grønlandsk og dansk samt evt. engelsk.

Der vil blive budt på et let traktement i forbindelse med mødet?

læs mere: Trap Danmark informationshæfte

Trap Danmark

Vi vil være særdeles taknemmelige for et hurtigt og hjælpsomt svar, da det er særdeles vigtigt for os at få arrangeret dette møde så godt som overhovedet muligt.

I bedes tilmelde jer Louise Kristiansen kristiansen@ga.gl senest 19. oktober

Bedste hilsener

Niels Elers Koch 

Professor, dr.agro., dr. h.c.

Adm. direktør, chefredaktør

 

Trap Danmark A/S
Agern Allé 13
DK-2970 Hørsholm
Mobil: +45 21 23 07 42
Email:
nek@trap.dk

www.trap.dk

Trap Danmark udkommer i disse år for 6. gang med leksikale informationer, levende fortællinger og dybdegående beskrivelser om Danmark. Udgaven udkommer som et bogværk i 34 rigt illustrerede bind, som 98 kommunebøger og som et omfattende digitalt univers. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.trap.dk, hvor du også kan læse om de aktuelle og kommende udgivelser, indholdet i værket, redaktionen, ambassadørerne, Traps Faglige Råd og hvilke fonde, der står bag udgivelsen.

Følg os også på de sociale medier:

H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark.


CENTER FOR LEDELSE (CFL) TILBYDER 2 KURSER I GRØNLAND
26. september 2019

CFL tilbyder følgende to kurser i Grønland

 • Proceskonsulenten – Til HR og ledere som ønsker at styrke sin rolle og kompetencer ifm. at facilitere projekter og processer.

 

Kurset afholdes over 2 moduler på i alt 4 dage og starter i uge 48.

Forløbet gennemføres af Allan Cohn Shapiro, som har erfaring fra opgaver i Grønland. Kurset gennemføres ved minimum 10 deltagere.

Af hensyn til planlægning og rejse træffer vi beslutning om gennemførelse allerede 1. oktober, så jeg vil sætte pris på en tidlig indikation af hvor mange deltagere som er relevante fra din virksomhed. Hvis du har flere deltagere til de to kurser, så kontakt mig for et samlet tilbud.

Vi har bestræbt os på at supplere de kompetenceudviklingsmuligheder som allerede er i Grønland, og samtidig ved at afholde lokalt, gøre kurserne tilgængelige for flere ledere som måske ikke har mulighed for den betydelige investering der ligger i at deltage i længere forløb i Danmark. Samtidig har vi prissat kurserne væsentligt under de tilsvarende forløb i Danmark og med det ønsker vi blot at signalere, at vi ser dette som starten på en langvarig tilstedeværelse lokalt i Grønland.

Kurserne afholdes som udgangspunkt på HHE, men hvis I har interesse i at lægge lokaler til et modul på kurserne, så er vi meget interesseret i en sådan løsning. Vi betaler naturligvis for forplejning ved afholdelsen.

Læs mere om de to kurser ved at trykke på linket nedenfor

Kurset afholdes over 3 moduler på i alt 8 dage og starter i uge 48. Forløbet afholdes af to gennemgående undervisere som begge har erfaring fra opgaver i Grønland, Ejner Jacobsen og Allan Cohn Shapiro.

Kurset gennemføres ved minimum 12 deltagere.

Kursusbeskrivelse er vedhæftet.

Dit personlige lederskab – Til den erfarne leder som ønsker at brug sig selv mere bevidst som leder og helt konkret finde ud af hvad de kan arbejde med i det store og i det små. Kandidaten er typisk udpeget af ledelsen som en der gerne vil satses på, men som er tydelig udfordret i sit lederskab for at kunne lykkedes fuldt ud.

I kan læse mere tilmelde jer kurserne via linkene


GREENLAND SCIENCE WEEK 2019
21. August 2019

Invitation letter - Greenland Science Week 2019 in Nuuk Join us for an Arctic science conference in Nuuk in December 2019! It is our pleasure to invite you to attend the Greenland Science Week conference in Nuuk, December 1-5, 2019.
The first Greenland Science Week (GSW), which is arranged by Ilisimatusarfik, AAU Arctic, Greenland Perspective and Kommuneqarfik Sermersooq, serves as a platform for a meeting between international and Greenlandic researchers. The main purpose of GSW 2019 is to kick-start a dialogue among institutions, business and research and to facilitate knowledge cooperation with local communities in Greenland. The secondary purpose of GSW is to consolidate Greenlandic academia around an Arctic science agenda, and GSW 2019 is the first cross-disciplinary initiative that is committed to Arctic research as well as Greenlandic issues.

Read more here

Call for abstract


Pressemeddelelse 21. august 2019

ORDNEDE FORHOLD OG ET EFFEKTIVT ARBEJDSMARKED - TO SIDER AF SAMME SAG

I SIK og Grønlands Erhverv (GE) ønsker vi at udtrykke vores opbakning til Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, i hans konstruktive medvirken til at finde en løsning på en af vores rigtigt store udfordringer – nemlig mangel på arbejdskraft flere steder i samfundet. Når der skal hentes arbejdskraft udefra, skal den bydes velkommen, og vi har alle et ansvar for, at det sker i respekt for gældende overenskomster og i henhold til lovgivningssikrede minimumsrettigheder.

De seneste tal for ledigheden i Grønland viser et forsat fald i antallet af registrerede ledige. Grønlands økonomi vokser, og det gør antallet af arbejdspladser heldigvis også. Når flere familier har en stabil indkomst, mindsker vi økonomisk ulighed.

Læs mere her

 

Jess G. Berthelsen                                             Brian Buus Pedersen

Formand for SIK                                                 Direktør, Grønlands Erhverv


INVITATION TIL KONFERENCE OM BØRNEKONVENTIONEN OG VERDENSMÅLENE

Nuuk den 20. August 2019

UNICEF holder sammen med NAKUUSA konference om Børnekonventionen og Verdensmålene den 27. og 28. november i Katuaq, Nuuk. Anledningen er Børnekonventionens 30 års jubilæum.

Formålet med konferencen er at tydeliggøre muligheden for at fremme børns rettigheder gennem Verdensmålsindsatser, også i erhvervslivet.

På konferencen vil vi desuden gennemgå UNICEFs Children’s Rights and Business Principles og på baggrund af konferencen sætte et arbejde i gang hvor vi samler og opdaterer de vigtigste af principperne i en grønlandsk sammenhæng, med henblik på at udgive disse på grønlandsk og dansk.

 

Se invitationen HER - DK - KAL

 

For nærmere oplysninger kan Sara Olsvig kontaktes på +299583800 eller email: solsvig@unicef.dk


Nuuk, 16. August 2019

MIND YOUR OWN BUSINESS

Giv unge drenge i Nuuk en unik mulighed for at etablere en microvirksomhed

Mind Your Own Business starter to nye iværksætterforløb efter sommerferien, og til det søger vi frivillige venturepiloter, som har lyst til at sætte deres faglige og sociale evner i spil i et anderledes læringsrum i samarbejde med unge drenge. Som frivillig venturepilot får man et stærkt netværk med andre engagerede frivillige, hvor samarbejde og fællesskab bliver båret af faglige og personlige kompetencer. Og det budskab kunne jeg godt tænke mig at få ud til alle jeres medlemmer.

 

Hvad er Mind Your Own Business?

Vi samarbejder med unge drenge fra Nuuk. De får mulighed for at starte deres egen virksomhed med støtte fra frivillige venturepiloter og mentorvirksomheder, hvilket vil sige virksomheder fra Grønlands erhvervsliv. 
Vi anvender iværksætteri som metode til drengenes personlige og faglige udvikling, og til at give drengene forståelse af processerne omkring opstart af egen virksomhed. Drengene er mellem 13-21 år og skal derfor bruge masser af sparring fra frivillige venturepiloter, som har lyst til at sætte egne kompetencer i spil sammen med drengene. Det kunne være i en HR afdeling, hvor mikrovirksomhedens opbygning diskuteres og en dertilhørende personalepolitik udarbejdes. Eller i en marketingafdeling hvor drengene skal identificere og kommunikere til den rette målgruppe. Man arbejder i et alsidigt team af venturepiloter, som sammen støtter drengene i et forløb på 8 mdr. (oktober-maj) med en fast ugentlig mødedag.

Mind Your Own Business har startet 52 mikrovirksomheder i Danmark siden 2010 og er åbnet i Nuuk i januar 2019.

Via linket kan du se en kort film om den første etablerede mikrovirksomhed i Nuuk, hvor drengene og frivillige selv fortæller om, hvordan det er at være med.

Vi rekrutterer venturepiloter her i august og i september. Og du kan kontakte Projektleder Ivalu Nørreslet Rex via e-mail ivalu.rex@myob.dk  eller på mobil 285890.


AURORA NR. 3 2019

Nuuk, 26. juli 2019

Nyt nummer af Aurora er kommet. Læs ved at klikke på billedet:

 

KALENDER
«december 2019»
mationtofr
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
GE´s AKTIVITETER
ANDRE AKTIVITETER

Fordrag om IT-sikkerhed

Gratis Gå-Hjem-Seminar

Dato: Mandag d. 18. november 2019, kl. 16:30 - 18:00

Sted: Handelsskolen, Nuuk (Aqqusinersuaq 18)

Pris: Gratis

Forplejning: Kaffe/The

Læs mere HER


ØKONOMISTYRING, CONTROLLER PÅ 4 DAGE

Dato: 10.-13. December 2019

Tilmelding: Skriv til kontakt.gifu@gmail.com

Sted: Katuaq, Nuuk

Læs mere HER


Maskinfører - Surface Mining

Dato: 4. november til den 6. december

Tilmelding til habe@kti.gl - tlf. 867632

Sted: Råstofskolen

Læs mere HER DK - KAL


DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 2019
Læs mere om kurset
HER
Tilmelding HER


TALENTUDVIKLINGSFORLØB
(
Manager Trainee program – MTP)
Dato: Datoer udmelder, når der er et hold klar
Sted: Nuuk, Katuaq
For yderligere oplysninger henvises til:
Frank Arnskjold +299 55 23 10 eller mail
kontakt.gifu@gmail.com
John Eli Andersson på + 45 2634 6266