GO
da-DKkl-GL
TUSARNIAANERIT 2021

Qulequtaq

Saaffigisassaq Ulloq

Tusarniaanissamut piffissaliussaq

Mittarfeqarfiit nammineertitap aktianik piginneqatigiiffinngorlugu allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuutip tamanut tusarniutiginera   15. dec 17. januar
Ukiumoortumik naatsorsuutit pillugit inatsimmut aamma kukkunersiuinermut inatsimmut peqqussummut missingiutinut tusarniaaneq   10. dec. 10. januar
Høring over forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland klausen@ga.gl 23. nov. 3. januar

MISSINGIUT Aningaasaateqarfiit pigisaanik inissiineq aamma siulersuineq pillugu nalunaarut

klausen@ga.gl 29. nov. 15. december
Tusarniaanermi allagaq – Uunga siunnersuut: Uiluinniarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat 2022-mut nalunaarutaat bent@ga.gl 17. nov. 15. december
Tusarniaanermi allagaq – Uunga siunnersuut pillugu: Aalisarsinnaanermut akuersissutit pisassiissutillu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat bent@ga.gl 17. nov. 15. december

Tusarniaaneq, - Sulisitsisup sulinermik inuussu-tissarsiuteqartumik atorfeqarnermi atugassarititaasut pillugit ilisimatitsisussaaneranut Inatsisartut inatsisaat

klausen@ga.gl 12. nov. 10. december

Ilinniartut ineqarfii pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaa pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuutip tamanut tusarniutigineqarnera

klausen@ga.gl 5. nov. 10. december

TUSARNIAANEQ - Saattussanut 2022-mut pisassiissutit

bent@ga.gl 3. dec 7. december

Uunga siunnersuut: Namminersorlutik Oqartussat saattuarniarneq pillugu 2022-mut nalunaarutaat

bent@ga.gl 16. nov 7. december

Sinerissap qanittuani qassutit atorlugit qaleralinniarnermi Aqutsivik Uummannaq aamma Aqutsivik Upernavik  Avannaata kommuniani ileqqoreqqusassaattut siunnersuutit

lars@ga.gl 9. nov. 3. dec.

Eqqumiitsuliornermik ingerlatsineq tamassuminngalu siammarterineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutissaattut siunnersuummik pisortatigoortumik tusarniaalluni nassiussineq

lars@ga.gl 4. nov. 2. dec
Høring af udkast til anmeldelsesbekendtgørelse, registreringsbekendtgørelse, bekendtgørelse om lån m.v. samt bekendtgørelse om gennemførelsesforordningen lars@ga.gl 10. nov 30. nov

Akiliisarfik Ilanngaassivik pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 30, 28. november 2019-imeersup atorunnaarsinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat.

lars@ga.gl 25. okt 29. nov
Høring over udkast til bekendtgørelse om takster for admini-stration pr. 1. januar 2022 på arbejdsskadeområdet i Grønland lars@ga.gl 1. nov. 25. nov

Tusarniaaneq Nunatsinni Ilisimatusarnermut periusissiaq 2022-2030

astrid@ga.gl 18. okt. 24. nov
Hastehøring af Retningslinier for kontrol ved alle offentlig tilgængelige steder i Nuuk, Upernavik og bygder - Covid-19 ck@ga.gl 22. nov. 22. nov.

Tusarniaaneq – Sinerissami aalisakkat ilaannut 2022-mut pisassiissutissatut akuersissutigineqartut tamarmik (TAC)-it

bent@ga.gl 1. nov. 19. nov
Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejelov for Grønland, lov for Grønland om børns retsstilling m.v ga@ga.gl 18. okt. 15. nov

Sisimiut, Uummannaq-Qeqertarsuup Tunua aamma Nuuk-Paamiut saattussat pillugit pisassiissutinik qaffaaneq pillugu tusarniaaneq

klausen@ga.gl 7. nov 11. nov

Sisimiut-Maniitsumi 2021-mi qaleralittassat amerlinissaat pillugu NUKINGINNARTUMIK TUSARNIAANEQ

bent@ga.gl 4. nov. 9. nov.

Uunga siunnersuutit: Imigassat aalakoornartortallit pillugit Inatsisartut inatsisaannik allannguineq

klausen@ga.gl 05. okt. 02. nov

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut

lars@ga.gl 01. okt 29. okt.

Nalunaaruteqartarneq pillugu nalunaarummik aaqqissuusseqqinnermik siunnersuut pillugu tusarniaaniut

bent@ga.gl 14. okt 22. okt

Tusarniaaffigineqartunut, takuuk tusarniaaffigineqartut allattorsimaffiat Aningaasalersuinermik ingerlataqarneq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanut atuler-sinneqarnissaanut peqqussut pillugu siunnersuutip tusarniaassutigineqarnera

  14. okt 19. okt.

Siunnersuummut uunnga tusarniaaneq: Kalaallit qimmiinik qimuttunik qimmeqarneq illersuinerlu pillugit Inatsisartut Inatsisissaattut siunnersuut aamma Qimmeqarneq qitsuuteqarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat

bent@ga.gl 16.sept. 14. okt.

Uunga tusarniut: Saattussat pillugit Aqutsinissamut Pilersaarut

bent@ga.gl 27.sept. 12. okt

Siunnersuummut uunga tusarniaaneq: Isumaginninnermik suliassaqarfimmi pissaanermik atuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat

klausen@ga.gl 10.sept. 8. okt

Nalunaaruteqartarneq pillugu nalunaarummik aaqqissuusseqqinnermik siunnersuut pillugu tusarniaaneq

bent@ga.gl 9. sept. 30. sept

Ilinniartunik ilinnianermullu atatillugu suliffimmiittunik atorfinitsitsinermi smileynik aaqqissuussineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutissaattut siunnersuutip tusarniutigineqarnera

klausen@ga.gl 8. sept 6. okt

Aningaasanik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsisip aamma aningaasalersuisarnermik ingerlataqarneq pillugu inatsisip allanngortinneqarnissaannut inatsimmi § 1-ip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaanut peqqussut (Aningaasanik malunnarunnaarsaaneq pillugu malitassiap 5.-ip naammassineqarnera)

lars@ga.gl 7. sept 24. sept

Inatsisartut inatsisaannut suliffissarsiornermi ikiorsiissutinut tunngasumut tusarniut

klausen@ga.gl

27. aug

24. sept.

Uunga siunnersuummik tusarniaanermut tunngasoq: Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut inatsisaat

klausen@ga.gl

27. aug

24. sept.

Geofysiskiusunik misissuinissanut misissueqqaarnermut akuersissut nr. 2019/69

astrid@ga.gl 15. juli 03. sept.

Kuannersuarni aatsitassanik qaqutigoortunik piiaanissamik suliniutaanut atatillugu VSB-mut aamma VVM-mut nassuiaatit tusarniaassutigineqarnerat

lars@ga.gl 18. dec 13. Sept.

Uunga siunnersuut: Pisortat akiliisarneri il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaata atulersinneqarnera pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat 2021-meersoq

lars@ga.gl 21. juli 1. sept.

Uunga siunnersuutip tusarniaassutigineqarnera: Silaannakkut angallassinermut inatsimmut allannguutissatut inatsisip Kalaallit Nunaannut atuuttussanngortinneqarnissaa pillugu peqqussummut missingiut

ck@ga.gl

12. aug

27. august

Uunga siunnersuutip tusarniaassutigineqarnera: Silaannakkut angallassinermut inatsimmut allannguutissatut inatsisip Kalaallit Nunaannut atuuttussanngortinneqarnissaa pillugu peqqussummut missingiut

klausen@ga.gl 14. juli 20. august

Aningaasaateqarfiit aamma peqatigiiffiit ilaat pillugit inatsisip allanngortinneqarnissaanut tusarniaaneq

klausen@ga.gl 21. juli 18. august

Suliffeqarfiit innuttaasunik tapersersortarialinnik suliffissaqartitsisut nalunaarsugaasut pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaattut siunnersuummik tusarniaaneq

klausen@ga.gl 21. juli 18. august

 ILO report C122 - Høring

klausen@ga.gl 08. juli 03. august.
Report C111 - høring lars@ga.gl 08. juli 03 august
ILO Rapport C029 - Høring klausen@ga.gl 08. juli 03. august

Uranimik inerteqquteqarnermut inatsimmut tusarniaaneq

klausen@ga.gl 05. juli 02. august

Ingerlatseqatigiiffinnut inatsimmut peqqussutinut, suliffiit inuutissarsiuteqarfigisat aalajangersimasut pillugit inatsimmut, aamma inuutissarsiutinik ingerlatsisutut aningaasaateqarfiit pillugit inatsimmut allaqqaakkanut tusarniaassut

lars@ga.gl 05. juli 29. juli

Utoqqaat illersuisuat pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaa pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuummut tunngatillugu tusarniaaneq

klausen@ga.gl 08. juli 22. juli

Kunngip peqqussutaatigut MitID aamma NemLog-in pillugit inatsit Kalaallit Nunaannut atulersinnissaanut tunngatillugu Namminersorlutik Oqartussat isumaqataanissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

lars@ga.gl 9. juni 07. juli

Kommunit Namminersorlutillu Oqartussat missingersuutaat naatsorsuutaallu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanut siunnersuut pillugu aappassaaneertumik tusarniaaneq

astrid@ga.gl 7. juni 02. juli

Uunga siunnersuut: Kalaallit Nunaanni aalisarnermi pisarineqartut isumalluutinik atuinermut akitsuutaat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat

bent@ga.gl 3. juni 02. juli

Uunga siunnersuut pillugu tusarniaaneq: Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat 2021-meersoq

lars@ga.gl 2. juni 30. juni

Kalaallit Nunaata kitaani saattussanik aqutsinermut pilersaarut

bent@ga.gl 17. juni 28. juni

Kalaallit Nunaata Aatsitassarsiornermi Aningaasaateqarfia pillugu Inatsisartut Inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut Inatsisaat 2021-imeersoq

klausen@ga.gl 28. maj 25. juni

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat 2021-meersumut siunnersuutip tusarniutigineqarnera

lars@ga.gl 25. maj 23. juni

Sanaartugassanut, aningaasalersuinissanut erngup nukinganik iluaquteqarluni nukissiorfiit atortulersuutitallit Nuummik kiisalu Qasigiannguanik aamma Aasiannik pilersuisussamut killiliussat pillugit Inatsisartut 2021-imeersoq

lars@ga.gl 18. maj 18. juni

Qaffasinnerusumik ilinniartitaanerit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu tusarniaaneq

klausen@ga.gl 19. maj 16. juni

Canadami aatsitassarsiornerup ’Mary River Project’-ip killeqarfiit qaangerlugit sunniutissaanik naliliinerup tamanut ammasumik tusarniaassutigineqarnissaa

astrid@ga.gl 18. maj 15. juni

Ilinniagaqarneq inuussutissarsiuteqarnerlu pillugit ilitsersuisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut

klausen@ga.gl 18. maj 15. juni
Tusarniut uunga: Kapisilinniarneq pillugu nalunaarutip nutaternissaanut siunnersuut bent@ga.gl 6. maj 08. juni

Avaleraasartuut aamma ammassassuit pillugit agguaanissamut 2021-mi tunngavissiat aamma piumasaqaatit tusarniutigineri Aalisarneq pillugu siunnersuisooqatigiinnut aamma allat taaseqataasinnaanatit peqataasartunut

bent@ga.gl 14. maj 21. maj 

Bekendtgørelse om beskyttelse af søfarende og fiskere mod farerne

bent@ga.gl 14. maj 20. maj

Kapisilinniarneq pillugu nalunaarutip nutaternissaanut siunnersuut

bent@ga.gl 11. maj 20. maj
Høring vedr. bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. klausen@ga.gl 3. Maj 20. Maj

Uunga tusarniut: Atlantikup kapisilii (Salmo salar) pillugit aqutsinissamik pilersaarutissatut missingiuta

bent@ga.gl 26. apr. 16. maj
Høring om TAC for makrel og sild 2021  bent@ga.gl 26.apr. 03. maj

Høring: Prioriteringsliste for forvaltningsplaner for fiskearter i Grønland

bent@ga.gl

15. feb.

15. marts

Aktiaatillit kinaassusersineqarnissaat, paasissutissanik ingerlatitseqqiineq aamma aktiaatillit pisinnaatitaaffiisa eqqortinneqarnissaannut oqilisaaneq

lars@ga.gl

05. feb.

05. marts

Illuliornermi malittarisassat 2021 (IM21) pillugu tusarniaaneq

klausen@ga.gl

18.dec.

01. marts

MitID aamma NemLog-in pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilernissaanut peqqussut

lars@ga.gl

28. jan.

26. februar

Nuup Kangerluani qipoqqarnik eqqissisimatitsinissaq pillugu kommunip ileqqoreqqusassaatut siunnersuutip tusarniaassutigineqarnissaa

lars@ga.gl

29. jan.

26. februar

Uunga siunnersuut: Nipisanniarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat 2021-meersoq

bent@ga.gl

22. jan.

19. februar

Kalaallit Nunaanni kingornussisarneq pillugu tusarniut

lars@ga.gl

20. jan.

17. februar

Nipisaat pillugit aqutsinissamik pilersaarut aaqqissuuteqqitaq pillugu tusarniaassut

bent@ga.gl

1. feb.

12. februar

”2020-mi Utoqqarnut tunngasuni inissiaatit pillugit killiffik” pillugu tusarniaaneq

klausen@ga.gl

14.dec.

29. januar

Utoqqalinersiat allanngortinnissaannut siusinaartumillu pensionisiat allanngortinnissaannut tusarniaaneq

klausen@ga.gl

19. jan.

26. Januar

Siunnersuummut tusarniaaneq: Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat 2021-meersoq

klausen@ga.gl

20.dec.

20. januar

Uunga siunnersuut: Nioqqutissanik eqqussuisarneq annissisarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat

lars@ga.gl

14.dec.

18. januar

Suliffissarsiornermut ikiorsiissutinik iluarsaaqqinneq 

klausen@ga.gl

15.dec.

15. januar

Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuummut tusarniaaneq

bent@ga.gl

11. dec.

15. januar

Uunga missingiut: Kalaallit Nunaannut nunatsinnilu angalanermi piumasaqaatit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat januar 2021-meersoq

ck@ga.gl

13. jan.

14. januar

Meeqqanut atuartunut perorsaanikkut inerikkiartuutaasunik sunngiffimmi neqeroorutit pillugit Inatsisartut inatsisaattut siunnersuut pillugu tusarniaaneq

klausen@ga.gl

15.dec.

12. januar

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut inatsisaat 2021-meersoq

klausen@ga.gl

16.dec.

12. januar

Atuarfik pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut pillugu tusarniaaneq

klausen@ga.gl

14.dec.

12. januar

Kommunit Namminersorutillu Oqartussat missingersuutaat naatsorsuutaallu pillugit Inatsisartut inatsaata allanngortinneqarnissaannut siunnersuut pillugu tusarniaaneq

ck@ga.gl

08.dec.

08. januar

Nalunami kuultisiorfimmik suliniummut VSB-mik VVM-millu suliakkiutinik tusarniaaqqaarneq

lars@ga.gl

08.dec.

12. januar

2021-2023-mut nunami namminermi takornariartitsinermut periusissiamik tamanut ammasumik tusarniaaneq

klausen@ga.gl

03.dec.

15. januar

Uunga siunnersuut: Kalaallit Nunaanni aalisarnermi pisarineqartut isumalluutinik atuinermut akitsuutaat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnerannik Inatsisartut inatsisaat

bent@ga.gl

07.dec.

06. januar

Uunga siunnersuut: Nunami inuussutissarsiutinut tunngatillugu inuussutissarsiornermik siuarsaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu inatsit 2021-imeersoq

klausen@ga.gl

02.dec.

05. januar

Uunga siunnersuummik tusarniaaneq: Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat 2021-meersoq

lars@ga.gl

09.dec.

04. januar

Uunga siunnersuummik tusarniaaneq: Meeqqanut ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranut inatsisartut inatsisaat 2021-imeersoq

lars@ga.gl

08.dec.

04. januar

Kontaktpersoner: Karsten Klausen: klausen@ga.gl Bent Sørensen: bent@ga.gl Lars Krogsgaard-Jensen: lars@ga.gl  Astrid Maria Spring Öberg: astrid@ga.gl

 

TUSARNIAANERIT 2009-2020-MUT