GO
NUTAARSIASSAT 2019

INERIARTORNEQ ALLATUT INGERLATINNIARNEQARPOQ

Nuuk, ulloq 4. juni 2019

Kalaallit Nunaanni umiarsuaatileqatigiit annerit kattullutik imarsiornermi ilinniartarneq annertuumik nukittorsarniarpaat. 

Suleqatigiissitaq Royal Greenland A/S-imit, Royal Arctic Line A/S-imit, Polar Seafood Greenland A/S-imit, Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center-imit, Kalaallit Nunaanni Sulisitsisunit aamma Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmit sinniisoqartitaq imarsiornermi ilinniartitaasarnerup nukkassarniarneqarnera pillugu suliniuteqalerput.   

Tamaat atuaruk UANI


FUTURE GREENLANDIMI ATAATSIMEERSUARTOQARNERANI GE-P ALLATTOQARFI MATOQQASSAAQ

Nuuk, ulloq 13. maj 2019

GE-MI sulisut tamarmik ataatsimeersuarnermi peqataanissaat peqqutigalugu GE-p allattoqarfia matoqqatinneqassaaq ulluni marlunngornermi pingasunngornermilu 14. aamma 15. maj Future Greenland 2019-ip ingerlanneqarnissaa peqqutigalugu. 

Pinartoqartillugu saaffissaq: Allattoqarfimmi pisortaq Karsten Lyberth Klausen +299 58 41 01


FUTURE GREENLAND-IMI ATAATSIMEERSUARNEQ TOQQAANNARTUMIK MALINNAAFFIGIUK

Ataatsimeersuarnermi oqallinnerit, saqqummiinerit workshoppillu toqqaannartumik malinnaaffigiumaarpagut. 

Nittartagaq una atorlugu - https://ga.videomarketingplatform.co/live - ulluni marlunni 14. aamma 15. maj toqqaannartumik malinnaasinnaavutit.

Ataatsimeersuarneq pillugu atuarit www.futuregreenland.gl.


KTI BYGGE- ANLÆGSKOLEN LÆRLINGE BESØGER 10. KLASSE FOLKESKOLEELEVER I ILULISSAT

Nuuk, den 3. maj 2019

I begyndelsen af april besøgte jeg begge Ilulissats folkeskoler og deres 10. klasser sammen med 4 oplagte KTI lærlinge (maler, tømrer & VVS) og en KTI elektriker, der nylig er uddannet elinstallatør. Vi besøgte også Majoriaq Ilulissat FA elever. Efterfølgende 3 Ilulissat virksomhedsbesøg med alle elever.

Så en større indsats – men værd hvert minut!


AURORA NR. 2 AF 2019

Nuuk, den 3. maj 2019


 

AU-P ILUANI PRAKTIKKERTUUTEQARSINNAANERMUT AKUERINEQARNISSAMUT QINNUTEQARNEQ

Nuuk, ulloq 25. april 2019

Praktikkertuuteqarsinnaanernut isumaqatigiissutinik nutarteriniermi AU-p iluani praktikkertuuteqarsinnaanermut qinnuteqarnissamut immersugassaq nutarteqarneqarpoq . 

Suliffeqarfivit AU-p iluani praktikkertuuteqarnissaa kissaatigigukku, immersugassaq immersoreerlugu uterteqquneqarpoq. 

Quppersagaq - Qaffasinnerusumik Ilisimatusarnerit

AU-p iluani praktikkertuuteqarsinnaanermut akuersissummut qinnuteqarfissaq


SIK-MUT ISUMAQATIGIISSUTIT NUTAAT

Nuuk, ulloq 9. april 2019

Isumaqatigiissutit nutaat takukkit UANI


SULIFFISSANIK NITTARSAASSINEQ 2019-MUT QAAQQUSISSUT

Nuuk, ulloq 8. april 2019

Matumuuna suliffeqarfiit 2019-mi Suliffissanik nittarsaassinermut Qallunaat Nunaanni ingerlanneqartussamut qaaqquneqarput. Aqutsisut aalajangerput Suliffissanik nittarsaassineq ulluni illoqarfinnilu ukunanni ingerlanneqassasoq:

København:  Arfininngorneq 23. november 2019 nal. 09.00 – 16.00, Scandic Copenhagen

Aarhus:  Sapaat 24. november 2019 nal. 09.00 – 16.00, Radisson Blu Scandinavia

Tamaat atuaruk UANI


SALIGAATSUMMUT PEQATAANISSAMUT KAJUMISSAARUT

Nuuk, ulloq 3. april 2019

CSR Greenland 2010-mili Saligaatsoq – Ulloq saliiffik ingerlappaa.

CSR Greenlandip anguniarpaa nuna tamakkerlugu ulloq saliiffik ingerlanneqartassasoq. Ukioq mannalu pilersaarusiorneq aallartillualereerluni.

Tamaat atuaruk UANI


FUTURE GREENLAND 2019

Nuuk, ulloq 3. april 2019

Future Greenland 2019 arfinilissaanik ataatsimeersuarneq, Sulisisunit ukiup aappakkaartumik ingerlanneqartartumi aaqqissuisuupput. Saqqummiisussat 450-it ilisimasaqarluartut, oqallinnerit workshoppillu uummarissassavaat.

Paasissutissat annertunerusut peqataaniartunilu nalunaarneq: http://www.futuregreenland.gl/da-dk/

Ussassaarut tamaat atuaruk UANI


ULLORMUSIAT ANNERTUSSUSAAT 01.04.2019-MINNGAANNEERSUT

Nuuk, ulloq 2. april 2019

Ullormusiat annertussusaat 01.04.2019-minngaanneersut allannguuteqanngillat.

Uani takukkit 01.04.2019-mit atuuttut


Nuuk, den 13. marts

POTENTIALE OG UDFORDRINGER VED KINA SOM NY GLOBAL STORMAGT

GÅ-HJEM-MØDE OM Kina-briefingen Den 21. marts kl. 15. til  ca. 16.30 i Grønlands Erhvervs store mødelokale.
Tilmelding til 
kristiansen@ga.gl

Kina markerer sig i det enogtyvende århundrede som en ny hovedaktør i den globale verdensorden. Heraf udspringer et væld af både muligheder og udfordringer for Danmark, Grønland og Færøerne.

Mens det økonomiske potentiale er stort, er udfordringerne både politiske, økonomiske og militære. Briefingen tager sit udgangspunkt i disse udfordringer og går i dybden med, hvilke problemstillinger Grønland kan stå over for i sit engagement med Kina, hvis population og økonomi er henholdsvis 25.000 og 5.000 gange større end Grønlands. Briefingen giver blandt andet modtageren indblik i Kinas globale ambitioner, særligt i Arktis og Grønland, samt hvordan partistaten i Beijing anvender politiske, økonomiske, militære og kulturelle virkemidler til at fremme sin agenda.

Formålet med briefingen er at øge opmærksomheden på de udfordringer, der udspringer af kinesiske investeringer, cyberspionage, industrispionage, illegitim tilegnelse af intellektuel ejendom, holdningspåvirkning og Kinas ambitioner om en stærk arktisk tilstedeværelse.

 


Nuuk den 8. marts

AURORA NR. 1 2019


Nuuk, den 8. marts

HOTELKLASSIFIKATION I 2019

Klassifikationsrejsen er nu på plads. Hotelklassifikationen kommer til foregå fra den 29. april til den 7. maj.

Du kan se på vedhæftet fil hvornår dit hotel eller konference skal klassificeres.

SE HER


Nuuk, den 8. marts 2019

TO EVENTS OM ARKTISK LEDELSE I GRØNLAND

Fleis HR Consolting arrangerer to events om arktisk ledelse i Grønland.

Det første er om ”Fremtidens arbejdsmarked i Grønland”.

Det foregår den 1. maj 2019 på Hotel Hans Egede

 

Det andet er om ”Fremtidens ledelse i Grønland

Det foregår den 25. september på Hotel Hans Egede

Læs mere om de to events HER


Nuuk, den 31. januar 2019

HVAD LIGGER DER I DOBBELT STRAFFEFORFØLGNING

For dem, der blot er en smule interesseret i, hvad man kan og ikke kan i forhold til anklagemyndighedens mulighed for at anlægge sager ved domstolene, så kommer der her lidt juridisk nørderi.

Højesteret er just kommet med en afgørelse, hvor der tages stilling til indholdet i forbuddet imod at tiltale samme person for et forhold, pågældende tidligere er blevet dømt eller frikendt for. Spørgsmålet i sagen var:

Kan man tiltale en person i en sag med væsentligt samme faktiske indhold, som i en tidligere straffesag mellem samme parter, men hvor anklagen i den første sag byggede på en anden (forkert) henvisning til den bestemmelse, man ønskede at få den pågældende dømt efter?

Læs mere HER

Af Lars krogsgaard-Jensen


KOM GODT I GANG MED AT HÅNDTERE PERSONDATA I OVERENSSTEMMELSE MED PERSONDATALOVEN

Nuna Advokaterne afholder på-hjem-møde den 20. februar kl. 15.00 i Grønland Erhvervs store mødelokale.

Læs mere om oplæg og oplægsholder HER


ARCTIC LAW GREENLAND AFHOLDER KURSUS I PERSONDATARET

Kurset afholdes den 22. februar kl. 9.00-12.00 på Hotel Hans Egede

Læe mere om kurset HER


INVITATION TIL AT SØGE OM TILLADELSE TIL KOMMERCIEL UDNYTTELÆSE AF GRØNLANDS VAND OG IS

Den Grønlandske regering Naalakkersuisut, inviterer selskaber til at byde på rettighederne til kommerciel udnyttelse af vand og is i fem områder i det vestlige Grønland.

Udbuddet handler om adgang til det største ferskvandsreservoir på den nordlige halvkugle og ikke mindst til drikkevand med en exceptionel god smag og renhed.

Et udvindingsområde ligger ved Paamiut, to områder ligger nær Nuuk, mens to ligger ved Maniitsoq.

Lokaliteterne er udvalgt, da der her løber rent vand ud i store mængder, og da områderne er let tilgængelige.

Som noget helt nyt bydes områderne ud i en udbudsrunde, og der offentliggøres en teknisk faglig rapport udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Rapporten beskriver de feltundersøgelser, der er foretaget samt ikke mindst analyseresultaterne vedrørende vandmængder og kvalitet m.m.

Der er frist for modtagelse af ansøgninger senest den 1. august 2019.

Se udbudsmaterialet på www.businessingreenland.gl/da/Udbud/Aktuelle-udbud sammen med den tekniske rapport fra GEUS.

SE ANNONCE  DK  -  GRL  -  ENG


BØRSEN TILLÆG 2018-19 9. ÅRGANG

Nuuk, den 16. januar 2019

                                            

Dansk version                                                         Engelsk version


VEDHÆFTET FREMSENDER NUNA ADVOKATER/HORTENS INVITATION TIL GRØNLANDSKONFERENCE 2019 VEDRØRENDE MEGAPROJEKTER I GRØNLAND

Nuuk, den 16. januar 2019

Konferencen afholdes d. 1. marts 2019 i København.

Grønland er i gang med at realisere flere offentlige megaprojekter, der skal styres i mål.

Der er over det seneste årti realiseret flere større infrastrukturprojekter i Grønland, bl.a. etablering af søkablet "Greenland Connect", som er en højteknologisk fiberforbindelse, der forbinder Grønland med Canada og Island, samt Sikuki Harbour i Nuuk, som er Grønlands største havn og central for godstransporten til, fra og i Grønland. Nu skal lufthavnsstrukturen udbygges med internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat, som bl.a. skal bidrage til samfundsudviklingen og styrke turismen. Flere byudviklingsprojekter overvejes og sættes i gang. Hos Nuuk City Development arbejdes der på at etablere en helt ny bydel og skabe bedre rammer for byens børn.

I samarbejde med Horten deler vi de gode erfaringer, som allerede er høstet ved større offentlige megaprojekter i Grønland, og vi kigger i kortene på de, som er på vej.