GO
da-DKkl-GL
ILAASORTAANEQ

Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut – ineriartortitsinermi sallersaavoq

 

Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut 1966-mili Kalaallit Nunaata inuussutissarsiornikkut ingerlataqartut soqutigisai aallaavigalugit sulivoq, ullumikkullu suliffeqarfiit ilaasortagut 350-t missaanniipput, 7.000-illu missaaniittut, nuna tamakkerlugu inuussutissarsiornikkut ingerlataqarfinnut tamanut agguataarsimapput, sulisuullutik. Suliffeqarfiit mikisuniit akunnattumillu angisuunillu angissusillit, nunat assigiinngitsut akornanni niuerfinni sulillutik.

Sulisitsisut aaqqissugaanerat brandcheudvalginut 10-nut agguarneqarsimavoq. Taamaasilluta Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiortutut ingerlatsisunut kattuffiuvugut siuttuulluta, suliffeqarfiit amerlanersaat sullikkatsigit inuussutissarsiornikkullu tunngasunut  privatitut ingerlataqartut katillugit akissarsiaritaasa 80 procentii.

Tamatuma qulakkeerpaa Sulisitsisut suliffissaqartitsinermi qitiusutut inissisimammat aamma nunap politikkikkut suliaanut, siulersorneqarneranut pisortatullu akisussaanut naleqqiulluta.

Sulisitsisut, Kalaallit Nunaat tamakkerlugu suliffigaat, inuussutissarsiortutut ingerlataqartut sinaakkutissaat sapinngisamik ersarinnerpaat anguniarlugit. Tamanna isumaqarpoq, Sulisitsisunut ilaasortaaneq toqqaannartumik inuussutissarsiutinik ineriartortitsinissamut sunniuteqarnissamut matuersaataammat aamma suleqatigiinnut ataatsimoortunut akuunissamut, nukittortitsisumut.

 

Ilutigisaanik Sulisitsisut inuussutissarsiornikkut periarfissat atukkallu pillugit ilisimasanut qitiulluni katersuiffiuvoq. Sulisitsisut allattoqarfia ukioq kaajallallugu siunnersuinissamut ilitsersuinissamullu piareersimavoq – apeqqutaatinnagu ulluinnarni sulinermut apeqqutit mikisuunersut imaluunniit inatsisitigut aningaasatigullu piumasaqaatitalinnut apeqqutaanersut. 

Allatut oqaatigalugu Sulisitsisut kattuffiuvoq ullunut nutaanut naleqqussarsimasoq ilaasortanik kiffartuussisoq, isummertarnernik sunniiniartartoq aammalu sullissinermut pingaarutillit pillugit siunnersuisartoq. Aammali inuussutissarsiutitigut ineriartorneq suliassatsinnut ilaatipparput. Inuussutissarsiutitigut ineriartornerup inuiaqatigiinnut sunniutigisinnaasai eqqarsaatigalugit. Taamaattumik pikkorissaanerit, ataatsimiinnerit, paasissutissiisarnerit kiisalu nunanut allanut paasisassarsiortarnerit angalatitsisarnerillu ingerlakkaluttuinnarpavut.

 

 

Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiorneq

Kalaallit Nunaat ineriartupiloorpoq, tamatumalu ukiuni aggersuni inuussutissarsiornerup oqallisaaqqilernissaa nassatarisussaavaa. Inuussutissarsiutit nalinginnaasut ingerlanneqareersut – soorlu aalisarneq, nunanut allanut tuniniaaneq, niuerneq, kiffartuussineq, IT, tusagassiorneq, akunnittarfeqarneq takorniartitsitsisarnerlu, sanaartornermik suliffiuteqarneq, sanaartugassanik sananeq sanaartornerlu, assartuussineq kiisalu siunnersuisarneq – saniatigut suliassaqarfiit nutaat tassaasut aatsitassanik ikummatissanillu ujarlerneq, aatsitassarsiorneq il.il. annertusiartuinnartumik suliatsinnut ilaalerput.

 

Sulisitsisut qitiutillugit suliai sisamat:

Soqutigisaqaqatigiiffik

Soqutigisaqaqatigiiffittut Sulisitsut inuussutissarsiortunut pitsaanerpaanik sinaakkusiortoqarnissaa anguniarlugu naalakkersuinermik suliaqartunik sunniiniartarpoq. Tamatumani Sulisitsisut inuussutissarsiutitigut anguniagaanut iliuusissatut pilersaarutaa aallaavigineqarpoq taamaaliornerminilu pisortallu oqartussaasui qanimut oqaloqatigalugit ingerlalluni. Assersuutigalugu maannakkorpiaq siunnersuisoqatigiinni, ataatsimiititaliani aalajangiisartunilu aalaakkaasuni 20-ni Namminersorlutik Oqartussat ataanniittuni Sulisitsisut sinniisuutitaqarpoq, soorluttaaq aamma Naalakkersuisut inatsisissanik piareersaanerani tusarniarneqarsinnaalluni.

 

Kiffartuussinermik suliniaqatigiiffik
Kiffartuussinermik suliniaqatigiiffittut Sulisitsisut inatsisitigut aningaasatigullu suliffeqarfinnut ilaasortaasunut siunnersuisarpoq, soorluttaaq aamma suliffeqarfiit assigiimmik suliaqartartut pillugit kisitsisigut paasissutissanik inatsisillu taakkununnga naapertuuttut pillugit ilitsersuutinik pisariaqartitsineq naapertorlugu suliaqartartugut.

 

Sulisitsisut kattuffiat

Sulisitsisut kattuffiattut Sulisitsisut suliffeqarnermi pissutsit pitsaasuunissaannik isumannaarinneqataavoq. Isumaqatigiissut pingaarneq aqqutigalugu aammalu isumaqatigiissutinik sisamanik sulinermik inuussutissarsiutillit kattuffiannik SIK-mik atsioqateqarnikkut tamanna pivoq. Isumaqatigiissutini sammineqarput sanasut, niuertut aamma allaffimmiut, nioqqutissiortut kiisalu assartuineq aammalu sullissineq. Taamaaqataanik aningaaserivinni sulisut pillugit Sulisitsisut Danmarkimi Finansforbund-ilu isumaqatigiissummik pingaarnermik isumaqatigiissusiorsimapput aammalu atsioqatigiillutik isumaqatiissusiorsimallutik.

 

Inuussutissarsiutit nutaat pillugit inuussutissarsiutinik siuarsaanermi suleqataaneq

Inuussutissarsiutit pioreersut nutaallu inuussutissarsiutigineqarnerisa ineriartortinneqarnerannut Sulisitsisut suliniuteqaqataanissamut pisussaaffeqarpoq, inuussutisarsiutit nutaat taassuma ataani tassaapput aatsitassarsiorneq, uuliasiorneq/gassisiorneq aammal kalaallit nerisassaataannik tunisassiorneq. Taamaalilluni ilisimasanik katersineq ilisimasallu iluaqutiginissaat, suleqatissarsiorneq aammalu assigiinngitsunik suliffiutillit suliffeqarfiillu pillugit nunani tamalaani attavissarsiornissaq Sulisitsisut suliarai. Taamaaliorpoq kalaallit suliffeqarfiutaasa siunissami piumasaqaataalersussanut sapinngisamik pitsaanerpaamik atugaqalernissaat anguniarlugu.

 

Sulisitsisut aqqissuussaanera: Suliffeqarfiit assigiinngitsunik suliallit, najukkami peqatigiiffiit naapittarfiillu

Sulisitsisut ilaasortatut suliffeqarfiup suliai suunersut apeqqutaatillugit peqataasoqartarpoq:

 • Sanaartornermik suliallit
 • Entreprenørit, tunisassiortut aammalu aatsitassalerisut
 • Niuerneq
 • Innaallagialerineq aammalu ruujorilerineq
 • IT, Attaveqaqatigiinneq Tusagassiutillu
 • Kiffartuussineq Assartuinerlu
 • Akunnittarfiit, Neriniartarfiit Takornariaqarnerlu
 • Aalisarneq aammalu Nunanut allanut tuniniaaneq
 • Teknikkimut tunngasuni siunnersuisartut

 

Najukkami Peqatigiiffiit
Suliffeqarfiit ilaasortaasut aamma nunami sumiikkaluartut kattuffimmut ilaasortaasarput, tassami Kalaallit Nunaanni illoqarfinni tamangajanni Sulisitsisut najukkami peqatigiiffeqarpoq. Taamaalillutik najukkami inuussutissarsiortut soqutigisaat isumagineqarput.

 

Suliffeqarfiit assigiimmik suliallit
Suliffeqarfiit assigiimmik suliallit ataatsimiititamit siulersorneqarput, tassani suliffeqarfiit assigiimmik suliallit ilaasortamik akornanni qinigaat tallimat ilaasortaallutik. Suliffeqarfiit assigiimmik suliallit ataatsitimiititaliaanni siulittaasoq Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut Peqatigiiffiata siulersuisuini ilaasortaavoq.

 

Suliassaqarfiit assigiinngitsut akimorlugit suleqatigiit
Sulisitsisut ilaasortat sunik suliaqarnertik sumilu najugaqarnertik akimorlugu suleqatigiinnut peqataasinnaaput, tamatumani sammisat immikkut ittut qitiutinneqarlutik sammineqartarput taamaaliornikkut inuussutissarsiornermi pissutsit tunngavissaqarluartumik oqallisigineqarsinnaallutik aammalu inuussutissarsiornermi massakkorpiaq atukkat paasisaqarfigineqarsinnaallutik tamannalu aqqutigalugu inuussutissarsiornikkut atukkat pitsaasumik sunniuteqaqataaffigineqarsinnaallutik – tassa pisortat oqartussaasuinut, kommuninut aammattaaq suliffeqarfiit assigiinngitsunik suliallit akimorlugit suleqatigiinnermut tunngatillugu.

 

Sulisitsisut aaqqissuussaanera:

Aallartitat ataatsimiittarnerat siulersuisuunerillu

Suliffeqarfiit assigiimmik suliallit ataatsimiititaliaanni siulittaasut qulingiluaasut saniatigut siulersuisut arfineq-pingasunik ilaasortaqarput taakkulu aallartitat ataatsimiinneranni Kalaallit Nunaanni kommuninit sisamaasunit (tamarmik immikkut marlunnik ilaasortaatitaqarlutik) qinigaapput. Qinigaasartut tassaapput kommunini ataasiakkaani ilaasortat akornanni ilaasortanit qinerneqartartut.

 

Siulersuisunut siulittaasoq Sulisitsisut oqartussaanerpaanit, tassa aallartitat ataatsimiinneranni ukioq allortarlugu pisartumi, qinerneqartarpoq.

 

Siulersuisut pisortassamik toqqaasarput, allatoqarfik peqatigalugu suliassat qulaani taagorneqartut suliarinissaannik isumaginnitussaq.

 

Ilaasortaaneq

Sulisitsisunut toqqaannartumik ilaasortanngorniaraanni piumasaqaataavoq Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornerup tungaatigut sulinuteqaqataanissaa. Ilaasortaanermut tunngaviusumik akiliuteqartoqassaaq aammalu sulisut akissarsiaasa katinnerat aallaavigalugu akiliuteqartoqartassalluni.

 

Taaseqataasinnaanani ilaasortaaneq

Suliniaqatigiiffiit aammalu suliffeqarfiit nunanit tamalaaneersut, toqqaannartumik ilaasortaanissamut piumasaqaatinik naammassinninngitsut, taasisinnaatitaatanik Sulisitsisut ilaasortanngorsinnaapput.

Taamatut ilaasortaariaaseq 2011-mi eqqunneqarpoq taamaaliornikkut suliffeqarfinnik nunanit tamalaaneersu nik suleqateqarnissaq nukittorsarniarlugu. Ilaasortaanermut akiliut aalajangersimasuuvoq akiliuteqartarnermut nalunaarsuiffimmi takuneqarsinnaasoq.

 

Ilaasortaanerup iluaqutissartai

Suliffeqarfiit Sulisitsisut ilaasortaasut inatsisit isumaqatigiissutit, ilitsersuutit paasiuminartut, immersigassat kiisalu ge.ga.gl aqqutigalugu qarasaasiakkut ujarlerfissat arlallit atorfissaqartitatik pisinnaavaat.

 

Taakku saniatigut Sulisitsisut ilaasortat sammisat assigiinngitsut pillugit paasitinneqartarnikkut ilaasortaanertik iluaqutigisinnaavaat. Kalaallit Nunaanni suliffeqarfiit ilaasortaasut aqqutigalugit aammattaarli Sulisitsisut Danmarkimi suleqatai aqqutigalugit tamanna pisarpoq.

 

Sulisitsisut allattoqarfia ilaatigut siunnersuisartunik arlalinnik sulisoqarpoq, makkununngalu tunngasuni siunnersuisarluni:

 • Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiutit pillugit nalinginnaasumik paasissutissiineq
 • Inatsisit aningaasarsiornerlu pillugit ilitsersuineq
 • Misissueqqissaarneq kisitsisitigullu misissuineq
 • Pikkorissaanissanut ataatsimiinnissanullu qaaqqusinerit
 • Suliffeqarfinnut aammalu kalaallit inuussutissarsiummik ingerlataqartut angalanissaannut qaaqqusinerit
 • Qarasaasiakkut nutaarsiassat aammalu ilaasortanut atuagassiaq Aurora
 • CSR Greenland pillugu paasissutissiineq

 

Sulisitsisut suleqatai – nunami maani nunanilu tamalaani

Sulisitsisut Kalaallit Nunaannut tamarmut suleqatigiiffiuvoq, aammali Kalaallit Nunaata avataani suleqateqarluni, taamaaliornikkut suliffeqarfiit ilaasortaasut pitsaanerpaamik ullutsinnullu naleqqunnerpaamik kiffartuunnissaat siunnersornissaallu isumannaarparput.

 

Danmarkimi suleqatit ilaat makku taaneqarsinnaapput:

Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Horesta

 

Sulisitsisut nunani tamalaani suliniaqatigiiffinnut suleqatigiiffinnullu makkununnga ilaasortaavoq:

PDAC, NOIA, Offshore Center Danmark, MSC Fisheries

 

CSR Greenland

Sulisitsisut CSR Greenland-imut allattoqarfiuvoq suliffeqarfiillu inuiaqatigiinnut akisussaanerannut tunngasuni ilaasortanut siunnersuisarluni.

 

Sulisitsisut allattoqarfia:

Sulisitsisut 
Postbox 73
Jens Kreutzmanipp Aqq. 3
3900 Nuuk
Grønland

+299 32 15 00

www.ga.gl & ga@ga.gl

Ilaasortanngorneq 1000 kr.-ninik akeqarpoq. Kingornagut ukiumoortumik akissarsiarititassatut missingersuutaat naatsorsuutigalugit akiligassiisoqartarpoq. Taanna ukiumoortoq qaammatit sisamakkaarlugit akiligassiissutigineqartassaaq. 2. kvartal 2021,1. kvartal 2023 ilanngullugu akiliutigisartagassat ima isikkoqarput:

 

Ilaasortaanermut akiliutip kvartalimut appaanut 2021-mut sannaa

*        Periarfissaavoq Dansk Byggerimut ilaasortanngornissaq

**      Periarfissaavoq Tekniq-mut ilaasortanngornissaq

***    Pinngitsoorani HORESTA-mut ilaasortaassaaq

Akissarsiarititanut missingersuut najoqqutaralugu, ilaasortaanermut akiliut nalilersorneqassaaq kr. 108,5 mill. Annerpaartaaffigalugu 1 januar 2022-ip tungaanut, taassuma kingorna atuisuunermut nalileeriaasaq najoqqutaralugu annertusineqartassaaq.

 

 

Suliniaqatigiiffiit nunaqavissut taamatuttaaq suliffeqarfiit nunanit allaneersut GE-mut ilaasortanngorsinnaapput, immikkut piumasaqaatit siulersuisut aalajangersagaat malillugit. Taakku toqqaannartumik kattuffimmi nalunaarsorneqartassapput GE-mi qinersinerni il.il suniluunniit.taasisinnaanatik, taaseqataasinnaanatik aalajangeeqataasinnaanatillu.

Suliniaqatigiiffiit nunaqavissut nunanillu allaneersut taamatuttaaq suliffeqarfiit nunanit allaneersut ukiup sisamararterutaanut ilaasortaanermut akiliutaat 2.500 kr.-iussasoq aalajangersarneqarpoq. Ukiumi ataatsimi akissarsiat katinnerat tunngavigalugu ilaasortaanermut akiliisoqartassanngilaq.