X
GO
da-DKkl-GL
NYHEDER

NØDVENDIGT MED STABILE RAMMER FOR ERHVERVSUDVIKLINGEN

Nuuk, den 15. Oktober

Ja, investorerne holder sig fra Grønland - og det er vi nødt til at tage alvorligt, for det gælder alle brancher

D. 8. oktober 2021 bragte Sermitsiaq et interview med direktøren i Arctic Economic Council, Mads Qvist Frederiksen, under overskriften ”Investorer holder sig fra Grønland”. Artiklen berører en række centrale problemstillinger på erhvervsområdet, særligt i forhold til vores konkurrencedygtighed i kampen om internationale investeringer i Arktis.

Artiklen fremhæver blandt andet de rammebetingelser, som vores politikere sætter for, at vi kan lykkes med at tiltrække internationale investeringer. Der mangler stabilitet, langsigtet planlægning og en forståelse for, at når en investor vælger at lægge penge i et projekt, sker det selvfølgelig ud fra en forventning om at det er en god forretning, ikke kun for det land man investerer i, men også for investoren selv. Det er der ikke noget nyt i – det har faktisk været et problem i mange år.

Læs hele GE's kommentar her: DA - KAL


ALLE VIRKSOMHEDER BØR FORHOLDE SIG TIL WHISTLEBLOWERORDNINGER

Nuuk, den 12. Oktober

Whistleblowerordninger bliver mere og mere udbredte i verden og mange grønlandske virksomheder har efterhånden også etableret dem i deres organisation. Whistleblowerordninger bør være en central del af enhver virksomheds personalepolitik, og jo større virksomheden er, jo vigtigere er ordningen.

En whistleblowerordning fungerer således, at alle medarbejdere i virksomheden under fuld anonymitet kan indberette mistanke om ulovligheder begået i virksomhedens regi. Det gælder både overtrædelser begået af selve virksomheden eller af en medarbejder/leder.

En whistleblowerordning kan håndteres både internt og eksternt, så længe den softwareløsning der benyttes, holdes adskilt fra virksomhedens andre kommunikationskanaler og lever op til en række krav om beskyttelse af personfølsomme data. Det er essentielt at sikre 100 % anonymitet, så medarbejderen eksempelvis ikke skal frygte ansættelsesretlige eller sociale konsekvenser som følge af anmeldelsen. Dette er nemlig ofte årsag til, at mange vælger at tilbageholde informationer om ulovlige forhold i virksomheden. 

Whistleblowerordninger sender et vigtigt signal om ansvarlighed, både til virksomhedens ledelse og medarbejdere, men også til samfundet. Samtidig er det relativt simpelt at etablere en sådan ordning – der findes faktisk allerede tilgængelige løsninger. Grønlands Erhverv vil derfor gerne opfordre alle medlemsvirksomheder til at overveje etablering af en whistleblowerordning, såfremt de ikke allerede har gjort det.


HENRIK LETH 60 ÅR

Nuuk, den 6. Oktober 


FISKERIKOMMISSIONENS BETÆNKNING OFFENTLIGGJORT

Nuuk, den 6. Oktober 

I sidste uge offentliggjorde Fiskerikommissionen sin længe ventede betænkning. Fiskeriet er vores absolut største erhverv og udgør en bærende søjle i vores lands økonomi. Det er derfor vigtigt, at vi forvalter det på en fornuftig og bæredygtig måde, så vores vigtigste ressource også kan komme fremtidige generationer til gode. 

Læs kommentar fra GE her: DA - KAL


NY RAPPORT FRA ØKONOMISK RÅD OFFENTLIGGJORT

Nuuk, den 23. September

Grønland er kommet bedre gennem Corona-pandemien end forventet, og har i modsætning til mange andre lande formået at skabe vækst på trods af krisen. Det konkluderer Økonomisk Råd i deres seneste rapport.

Læs kommentar fra GE her: DA - KAL


GÅ-HJEM-MØDE: LUFTHAVNSPROJEKTET I NUUK

Nuuk, den 23. September

På vegne af Lokalforeningen i Nuuk - Nuummi Sulisitsisut - inviterer 
GE hermed sine medlemmer i Nuuk til gå-hjem-møde med Jens Lauridsen, der er CEO i Kalaallit Airports Holding A/S. Jens vil fortælle om status og planer for lufthavnsprojektet i Nuuk. Mødet foregår i GE's lokaler d. 28. September, kl. 16.30-17.30, og de gældende Covid19-retningslinjer vil blive fulgt.

For tilmelding og spørgsmål, kontakt 
bent@ga.gl


NY VEJLEDNING TIL FAST TRACK-ORDNINGEN

Nuuk, den 22. september

Udlændinge- og Integrationsministeriet og Naalakkersuisut er blevet enige om en fast track-ordning i forbindelse med ansøgning om opnåelse af opholds- og arbejdstilladelse.

Der er nu udarbejdet en vejledning til de af GE’s medlemmer, der ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til at kunne benytte sig af ordningen. Vejledningen findes her.

Selvom virksomhederne nu kan ansøge om forhåndsgodkendelse, er proceduren i forhold til SIRI dog endnu ikke helt på plads. GE sender besked ud så snart der er noget nyt herom.


NY BEKENDTGØRELSE FOR NUUK OG SISIMIUT

Nuuk, den 17. September

Naalakkersuisut har udstedt en ny bekendtgørelse om restriktioner, gældende for Nuuk og Sisimiut til og med 30. september 2021. Bekendtgørelsen indebærer følgende restriktioner for erhvervslivet i de to byer:

Adgang til lokaler og tilhørende arealer, hvortil offentligheden har adgang, begrænses til personer, der ved fremvisning af Coronapas eller lignende kan dokumentere enten:

 • At de er færdigvaccinerede
 • At de er testet negativ ved PCR-test indenfor 48 timer.
 • Et positivt PCR-test resultat, der er mellem 14 dage og 12 uger gammelt.

Begrænsningen omfatter:

 • Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og lignende samt deres tilhørende udearealer.
 • Kulturinstitutioner herunder bl.a. kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.
 • Medborgerhuse og lignende.
 • Biblioteker.
 • Indendørs og udendørs idrætsfaciliteter – herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre samt fodboldbaner.
 • Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende.

Undtaget fra begrænsningen er:

 • Lokaler og tilhørende arealer der anvendes til detailhandel.
 • Posthuse.
 • Lufthavne.
 • Ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder.
 • Venteområder i forbindelse med offentlig transport.

Personer der udrejser fra Nuuk eller Sisimiut må ikke deltage i arrangementer, forsamlinger mv. de første 14 dage, med mindre de kan dokumentere enten:

 • At de er færdigvaccineret mod Covid-19
 • At de er testet negativ ved PCR-test på 5. dagen

Undtaget for bekendtgørelsen er følgende personer:

 • Ansatte der skal udføre deres arbejde i det pågældende lokale eller tilhørende areal.
 • Personer der af Landslægeembedet generelt anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid19.
 • Personer der er 11 år eller yngre.

Coronasekretariatet oplyser, at det er Politiet, der forestår al kontrol, hvilket foregår ved stikprøve.


GLETSCHERMEL - EN UUDNYTTET GRØNLANDSK RESSOURCE

Nuuk, den 30. august

INVITATION TIL DEBAT OG WORKSHOP MED PROFESSOR MINIK ROSING

Professor Minik Rosing har gennem de seneste tre år i samarbejde med Novo Nordisk Fonden undersøgt gletschermelets egenskaber og gennemført dyrkningsforsøg i Ghana og Danmark, der viser at afgrødeudbyttet kan forbedres markant ved tilsætning af gletsjermel til landbrugsjorden og at effekten holder sig gennem flere vækstsæsoner.

Debat i Katuaq

Minik Rosing ønsker, at resultaterne af hans gletschermelsforskning så vidt muligt kommer det grønlandske samfund til gode og lægger vægt på - som det første - at stille resultaterne af arbejdet til rådighed for grønlandske aktører. Ilisimatusarfik har derfor besluttet at muliggøre dette i samarbejde med Miniks forskningsinstitut GLOBE ved Københavns Universitet.

I Katuaq onsdag 8. september 16.30 -18.00 præsenterer Minik Rosing emnet og resultaterne og er herefter omdrejningspunkt for en debat under ledelse af rektor Gitte Adler Reimer. Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling Naaja Nathanielsen og Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund indleder Miniks foredrag.

Workshop på Ilisimatusarfik

Der er aktuelt at indlede overvejelser om hvordan udnyttelsen kan operationaliseres her i Grønland. På workshoppen for potentielle grønlandske aktører på Ilisimatusarfik torsdag d. 9. september kl 9.30 til 12.00 stiller Minik Rosing sin viden til rådighed og tager en dialog med interesserede om muligheder og barrierer.

For at sikre dig/jer pladser så tilmeld dig/jer på clss@uni.gl senest 6 september. 

Hent invitationen her: DA - KAL - ENG


VEJLEDNING VEDRØREDE MYNDIGHEDSREJSER I SEPTEMBER 2021 

Nuuk, den 23. august

På baggrund af de udfordringer, der er i forbindelse med rejserestriktioner, forlænger Coronasekretariatet ordningen med myndighedsrejser. Forlængelsen løber foreløbigt indtil udgangen af september.

Hent vejledning og ansøgningsblanket her


MEDLEMSMØDE: CANADISK-GRØNLANDSKE ERHVERVSFORBINDELSER

Nuuk, den 20. august

Medlemsmøde: Møde med den canadiske ambassade hos Grønlands Erhverv torsdag d. 9. september kl. 15:30 (hos GE i Nuuk og via Teams)

Michael Willmott og Simeon McKay fra den canadiske ambassade i København besøger Grønland, hvor GE inviterer til et uformelt medlemsmøde om samhandel mellem Grønland og Canada og med en indsigt i en bæredygtig mineindustri, infrastruktur og logistik. Der bliver mulighed for at høre mere om Canadas arbejde for kommerciel udvikling i udenrigstjenesten og indgå i en spændende dialog med Michael og Simeon, der begge har mange års erfaring fra ambassaden og med grønlandske forhold.

Mødet tager ca. 1½ time, og GE byder på lidt godt til ganen.

Tilmelding til Grønlands Erhverv på ck@ga.gl

Mødet kan også tilgås på Teams via dette link Click here to join the meeting


PRESSEMEDDELELSE: GODE TANKER I FINANSLOVSFORSLAG - MEN INDTÆGTERNE MANGLER 

Nuuk, den 19. august

Grønlands Erhverv roser Naalakkersuisut for at sætte fokus på behovet for uddannet arbejdskraft, udarbejdelse af en ny holdbarheds- og vækstplan, ønsket om at følge fiskerikommissionens anbefalinger og det fortsatte arbejde med lufthavnene, men efterlyser fokus på erhverv og vækst i finanslovsforslaget for 2022.

Læs hele pressemeddelelsen her

 


GE'S SEKRETARIAT HOLDER LUKKET 18/8

Nuuk, den 17. august

Alle medarbejdere er ude af huset d. 18/8, men vi er tilbage igen på kontoret torsdag.


LØN UNDER KARANTÆNE OG SYGDOM SOM FØLGE AF COVID-19

Nuuk, den 17. august

GE’s sekretariat har den seneste tid modtaget flere henvendelser fra virksomheder, der spørger til hvordan de skal forholde sig, såfremt en medarbejder bliver smittet med Covid-19 eller af en anden årsag går i karantæne. På baggrund af disse henvendelser har sekretariatet derfor udarbejdet følgende generelle vejledning til medlemsvirksomhederne:

Såfremt en medarbejder testes positiv for Covid-19 er vedkommende sygemeldt og så gælder de almindelige bestemmelser for udbetaling af løn.

Såfremt en medarbejder går i karantæne – hvad enten det er pålagt eller frivilligt – er virksomheden ikke forpligtet til at betale løn i perioden, medmindre det aftales at medarbejderen kan varetage sine arbejdsopgaver hjemmefra.


VEDRØRENDE FAST-TRACK ORDNINGEN

Nuuk, den 17. august

I foråret 2021 har der i medierne været omtale af en kommende fast track ordning for andre brancher end sundhedsvæsenet, og at denne ordning skulle behandles politisk af det ny Naalakkersuisut efter valget. Grønlands Erhverv har modtaget flere henvendelser fra medlemmerne herom, men er af Naalakkersuisut blevet oplyst om at ordningen endnu ikke er behandlet, og dermed ikke vedtaget. Vi arbejder for at få bragt ordningen på den politiske agenda og understrege nødvendigheden af at gøre det smidigere at få adgang til arbejdskraft når den ikke er tilgængelig i Grønland. Især byggeriet og hotel/restaurationsbranchen er i alvorlig mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Vi holder vores medlemmer løbende orienteret om forløbet, men må for nu desværre konstatere, at den bebudede ordning endnu ikke er politisk behandlet og vedtaget.

KALENDER
«oktober 2021»
mationtofr
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
GE´s AKTIVITETER
RSS
KURSUSUDBYDERE

MASKTINSTYRING - 3D GPS

Sted: Råstofskolen, Sisimiut
Periode: 25. okt.- 29. okt., 2021
Tilmeldingfrist: Åben
Kontakt: Majoriaq, eller tilmeld online på www.kti.gl

Læs mere her
Ansøgningsskema


BESTYRELSESKURSUS MÅLRETTET BESTYRELSESMEDLEMMER

Sted: Hotel Hans Egede, Nuuk
Periode: 24.-26. november 2021
Tilmeldingsfrist: 13. oktober 2021

Læs mere her: DK - KAL
Kursus program: DK - KAL
Tilmeldings- og afbestillingsbetingelser


MASKINFØRER - SURFACE MINING

Sted: Råstofskolen, Sisimiut
Periode: 8. nov., - 10. dec,. 2021
Tilmeldingsfrist: 29. oktober 2021
Bemærk:
Lærebøger og prøverne er på Norsk
så der forventes ordinær læseegenskaber på Dansk
Kontakt: Majoriaq eller www.kti.gl
Kursus nr. 21.16

Læs mere her: DK - KAL
Ansøgningsskema

Råstofskolens: Medicin og misbrugspolitik


MASKINFØRER - SURFACE MINING

Sted: Råstofskolen, Sisimiut
Periode: 13. sept. - 15. okt., 2021
Tilmeldingfrist: 1. sept., 2021
Kontakt: Majoriaq, eller tilmeld online på www.kti.gl
Kursus nr. 21.12

Læs mere her: DK - KAL


 

KURSUS INDEN FOR BYGNINGSTERMOGRAFI

Kurset gennemføres i uge 44

Sted Nuuk

Kursets varighed 2 eller 4 dage alt efter ambitioner.

 1. 2 dages kursus med fokus på at lære
  basisbetingelser for bygningstermografering.
  Fokus er egenkontrol og mindre kontroller af
  isoleringsforhold.
 2. 2 dage mere med praktiske opgaver og
  rapportskrivning for personer der vil benytte
  termografering og afrapportering professionelt.

VISIOBOX´S KURSUSAKTIVITETER 2021

AKTUELT

KORT & GODT OM GRØNLANDS ERHVERV

PJECE OM OBLIGATORISK PENSION:

          Dansk

UDBUD

www.udbud.gl

www.comdia.gl - Den Grønlandske Markedsplads

Læs reklamemateriale