X
GO
da-DKkl-GL
GE-KAMPAGNE FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

Vores børn fortjener en bedre fremtid. Forudsætningen er, at de lærer noget i skolen, så de kan få en uddannelse. Derfor stiller Grønlands Erhverv sig i spidsen for en kampagne med fokus på., hvordan vi løser problemerne i folkeskolen.

SERVICEORGANISATION

INTERESSEORGANISATION

ARBEJDSGIVERORGANISATION

ERVERHVSUDVIKLING

NYHEDER

7. oktober 2019

INVITATION TIL MØDE MED TRAP DANMARK HOS GRØNLANDS ERHVERV

Bestyrelsesformanden for Trap Danmark A/S, adm. direktør for Gads Fond Joachim Malling og undertegnede er Nuuk tirsdag den 22. oktober kl. 15.00, for at invitere til et samarbejde om en grundig beskrivelse af Grønland, herunder erhvervslivet i Grønland.

Baggrunden er i korthed følgende:

  1. I 1970 blev der på Gads Forlag udgivet en bog om Grønland på 689 sider med særlige kortbilag som et led i udarbejdelsen af Trap Danmark 5. udgave i perioden 1953-72.
  2. I perioden 2014-21 udarbejder vi 6. udgave af Trap Danmark bestående af 34 bind på i alt ca. 10.000 sider samt en særudgave om hver af de 98 kommuner i Danmark, hvortil kommer forskellige digitale udgaver. Arbejdet er finansieret af fondstilskud på ca. 160 mio. kr. plus et budgetteret bogsalg på ca. 30 mio. kr., se evt. mere i vedhæftede informationsmateriale.
  3. I det oprindelige projekt er der desværre ikke bevilget midler til at udarbejde en udgave om Grønland, således som det var tilfældet i 5. udgave af Trap Danmark.
  4. Det vil vi imidlertid meget gerne, og vi har derfor lavet det forberedende arbejde, der er sammenfattet i vedhæftede notat om Trap Grønland. Det fremgår heraf, at Trap Grønland vil komme til at bestå af en flot illustreret bog på ca. 400 sider skrevet af omkring 150 fagfolk så vidt muligt fra Grønland og med særligt udarbejdede kortbilag samt en digital udgave, der vil være frit tilgængelig for alle. Trap Grønland vil blive udarbejdet både på grønlandsk og dansk samt evt. engelsk.
  5. De bevilgende fonde bag Trap Danmark har givet udtryk for at se positivt på en ansøgning om støtte til Trap Grønland, forudsat at der kan tilvejebringes en vis medfinansiering og faglig opbakning fra Grønland.

På den baggrund vil vi meget gerne mødes med beslutningstagere fra erhvervslivet i Grønland for at undersøge, om der er interesse for et samarbejde om en grundig, faktuel beskrivelse af Grønland, herunder erhvervslivet i Grønland, både som en flot illustreret bog på ca. 400 sider og som en frit tilgængelig digital udgave, og både på grønlandsk og dansk samt evt. engelsk.

Der vil blive budt på et let traktement i forbindelse med mødet?

læs mere: Trap Danmark informationshæfte

Trap Danmark

Vi vil være særdeles taknemmelige for et hurtigt og hjælpsomt svar, da det er særdeles vigtigt for os at få arrangeret dette møde så godt som overhovedet muligt.

I bedes tilmelde jer Louise Kristiansen kristiansen@ga.gl senest 19. oktober

Bedste hilsener

Niels Elers Koch 

Professor, dr.agro., dr. h.c.

Adm. direktør, chefredaktør

 

Trap Danmark A/S
Agern Allé 13
DK-2970 Hørsholm
Mobil: +45 21 23 07 42
Email:
nek@trap.dk

www.trap.dk

Trap Danmark udkommer i disse år for 6. gang med leksikale informationer, levende fortællinger og dybdegående beskrivelser om Danmark. Udgaven udkommer som et bogværk i 34 rigt illustrerede bind, som 98 kommunebøger og som et omfattende digitalt univers. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.trap.dk, hvor du også kan læse om de aktuelle og kommende udgivelser, indholdet i værket, redaktionen, ambassadørerne, Traps Faglige Råd og hvilke fonde, der står bag udgivelsen.

Følg os også på de sociale medier:

H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark.


CENTER FOR LEDELSE (CFL) TILBYDER 2 KURSER I GRØNLAND
26. september 2019

CFL tilbyder følgende to kurser i Grønland

  • Proceskonsulenten – Til HR og ledere som ønsker at styrke sin rolle og kompetencer ifm. at facilitere projekter og processer.

 

Kurset afholdes over 2 moduler på i alt 4 dage og starter i uge 48.

Forløbet gennemføres af Allan Cohn Shapiro, som har erfaring fra opgaver i Grønland. Kurset gennemføres ved minimum 10 deltagere.

Af hensyn til planlægning og rejse træffer vi beslutning om gennemførelse allerede 1. oktober, så jeg vil sætte pris på en tidlig indikation af hvor mange deltagere som er relevante fra din virksomhed. Hvis du har flere deltagere til de to kurser, så kontakt mig for et samlet tilbud.

Vi har bestræbt os på at supplere de kompetenceudviklingsmuligheder som allerede er i Grønland, og samtidig ved at afholde lokalt, gøre kurserne tilgængelige for flere ledere som måske ikke har mulighed for den betydelige investering der ligger i at deltage i længere forløb i Danmark. Samtidig har vi prissat kurserne væsentligt under de tilsvarende forløb i Danmark og med det ønsker vi blot at signalere, at vi ser dette som starten på en langvarig tilstedeværelse lokalt i Grønland.

Kurserne afholdes som udgangspunkt på HHE, men hvis I har interesse i at lægge lokaler til et modul på kurserne, så er vi meget interesseret i en sådan løsning. Vi betaler naturligvis for forplejning ved afholdelsen.

Læs mere om de to kurser ved at trykke på linket nedenfor

Kurset afholdes over 3 moduler på i alt 8 dage og starter i uge 48. Forløbet afholdes af to gennemgående undervisere som begge har erfaring fra opgaver i Grønland, Ejner Jacobsen og Allan Cohn Shapiro.

Kurset gennemføres ved minimum 12 deltagere.

Kursusbeskrivelse er vedhæftet.

Dit personlige lederskab – Til den erfarne leder som ønsker at brug sig selv mere bevidst som leder og helt konkret finde ud af hvad de kan arbejde med i det store og i det små. Kandidaten er typisk udpeget af ledelsen som en der gerne vil satses på, men som er tydelig udfordret i sit lederskab for at kunne lykkedes fuldt ud.

I kan læse mere tilmelde jer kurserne via linkene


GREENLAND SCIENCE WEEK 2019
21. August 2019

Invitation letter - Greenland Science Week 2019 in Nuuk Join us for an Arctic science conference in Nuuk in December 2019! It is our pleasure to invite you to attend the Greenland Science Week conference in Nuuk, December 1-5, 2019.
The first Greenland Science Week (GSW), which is arranged by Ilisimatusarfik, AAU Arctic, Greenland Perspective and Kommuneqarfik Sermersooq, serves as a platform for a meeting between international and Greenlandic researchers. The main purpose of GSW 2019 is to kick-start a dialogue among institutions, business and research and to facilitate knowledge cooperation with local communities in Greenland. The secondary purpose of GSW is to consolidate Greenlandic academia around an Arctic science agenda, and GSW 2019 is the first cross-disciplinary initiative that is committed to Arctic research as well as Greenlandic issues.

Read more here

Call for abstract


Pressemeddelelse 21. august 2019

ORDNEDE FORHOLD OG ET EFFEKTIVT ARBEJDSMARKED - TO SIDER AF SAMME SAG

I SIK og Grønlands Erhverv (GE) ønsker vi at udtrykke vores opbakning til Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, i hans konstruktive medvirken til at finde en løsning på en af vores rigtigt store udfordringer – nemlig mangel på arbejdskraft flere steder i samfundet. Når der skal hentes arbejdskraft udefra, skal den bydes velkommen, og vi har alle et ansvar for, at det sker i respekt for gældende overenskomster og i henhold til lovgivningssikrede minimumsrettigheder.

De seneste tal for ledigheden i Grønland viser et forsat fald i antallet af registrerede ledige. Grønlands økonomi vokser, og det gør antallet af arbejdspladser heldigvis også. Når flere familier har en stabil indkomst, mindsker vi økonomisk ulighed.

Læs mere her

 

Jess G. Berthelsen                                             Brian Buus Pedersen

Formand for SIK                                                 Direktør, Grønlands Erhverv


INVITATION TIL KONFERENCE OM BØRNEKONVENTIONEN OG VERDENSMÅLENE

Nuuk den 20. August 2019

UNICEF holder sammen med NAKUUSA konference om Børnekonventionen og Verdensmålene den 27. og 28. november i Katuaq, Nuuk. Anledningen er Børnekonventionens 30 års jubilæum.

Formålet med konferencen er at tydeliggøre muligheden for at fremme børns rettigheder gennem Verdensmålsindsatser, også i erhvervslivet.

På konferencen vil vi desuden gennemgå UNICEFs Children’s Rights and Business Principles og på baggrund af konferencen sætte et arbejde i gang hvor vi samler og opdaterer de vigtigste af principperne i en grønlandsk sammenhæng, med henblik på at udgive disse på grønlandsk og dansk.

 

Se invitationen HER - DK - KAL

 

For nærmere oplysninger kan Sara Olsvig kontaktes på +299583800 eller email: solsvig@unicef.dk


Nuuk, 16. August 2019

MIND YOUR OWN BUSINESS

Giv unge drenge i Nuuk ne unik mulighed for at etablere en microvirksomhed

Mind Your Own Business starter to nye iværksætterforløb efter sommerferien, og til det søger vi frivillige venturepiloter, som har lyst til at sætte deres faglige og sociale evner i spil i et anderledes læringsrum i samarbejde med unge drenge. Som frivillig venturepilot får man et stærkt netværk med andre engagerede frivillige, hvor samarbejde og fællesskab bliver båret af faglige og personlige kompetencer. Og det budskab kunne jeg godt tænke mig at få ud til alle jeres medlemmer.

 

Hvad er Mind Your Own Business?

Vi samarbejder med unge drenge fra Nuuk. De får mulighed for at starte deres egen virksomhed med støtte fra frivillige venturepiloter og mentorvirksomheder, hvilket vil sige virksomheder fra Grønlands erhvervsliv. 
Vi anvender iværksætteri som metode til drengenes personlige og faglige udvikling, og til at give drengene forståelse af processerne omkring opstart af egen virksomhed. Drengene er mellem 13-21 år og skal derfor bruge masser af sparring fra frivillige venturepiloter, som har lyst til at sætte egne kompetencer i spil sammen med drengene. Det kunne være i en HR afdeling, hvor mikrovirksomhedens opbygning diskuteres og en dertilhørende personalepolitik udarbejdes. Eller i en marketingafdeling hvor drengene skal identificere og kommunikere til den rette målgruppe. Man arbejder i et alsidigt team af venturepiloter, som sammen støtter drengene i et forløb på 8 mdr. (oktober-maj) med en fast ugentlig mødedag.

Mind Your Own Business har startet 52 mikrovirksomheder i Danmark siden 2010 og er åbnet i Nuuk i januar 2019.

Via linket kan du se en kort film om den første etablerede mikrovirksomhed i Nuuk, hvor drengene og frivillige selv fortæller om, hvordan det er at være med.

Vi rekrutterer venturepiloter her i august og i september. Og du kan kontakte Projektleder Ivalu Nørreslet Rex via e-mail ivalu.rex@myob.dk  eller på mobil 285890.


AURORA NR. 3 2019

Nuuk, 26. juli 2019

Nyt nummer af Aurora er kommet. Læs ved at klikke på billedet:


INVITATION

Nuuk, den 10. Juli 2019

Børnekonventionen fylder 30 år den 20. november 2019. I den anledning holder NAKUUSA sammen med UNICEF konference om FN’s Børnekonvention og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Konferences afholdes den 27. & 28. November i Katuaq Nuuk

Tilmelding: Mail til KBK@unicef.dk
senest den 25. oktober, 2019.

SE HELE INTITATIONEN HER - DK - KAL


UDVIKLINGEN SKAL VENDES

Nuuk, den 4. juni 2019

Grønlands store rederier går sammen om en markant styrkelse af de maritime uddannelser.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Royal Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S, Polar Seafood Greenland A/S, Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center, Grønlands Erhverv og Departementet for Uddannelse har startet arbejdet med at styrke de maritime uddannelser.

Læs mere HER


Mail fra Qaqortoq Entreprenør forretning ApS

Nogle af vores medlemmer har modtaget en mail fra Qaqortoq Entreprenør forretning ApS med afsender Thomas Rasmussen, Telefon 46 02 44 / 85 82 87. Dette mail er en spam og skal ikke åbnes.

KALENDER
«oktober 2019»
mationtofr
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
GE´s AKTIVITETER

Bestyrelsesmøde i GE

GE webmaster 0 1380 Article rating: No rating

Dagsorden med tilhørende materiale udsendes ca. 14. dage før mødets afholdelse den 7. og 8. december

RSS
ANDRE AKTIVITETER

KURSUS I STENKNUSNING

Sted: Råstofskolen Sisimiut

Periode: 21. okt. - 1. nov. 2019
Tilmeldingsfrist: 1. okt 2019
Kontakt: habe@kti.gl

Læs mere DK - KAL


DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 2019
Læs mere om kurset
HER
Tilmelding HER


ØKONOMISTYRING, CONTROLLER PÅ 4 DAGE

Dato: 10-13 December 2019

Tilmelding: Skriv til kontakt.gifu@gmail.com

Sted: Katuaq, Nuuk

Læs mere HER


TALENTUDVIKLINGSFORLØB
(
Manager Trainee program – MTP)
Dato: Datoer udmelder, når der er et hold klar
Sted: Nuuk, Katuaq
For yderligere oplysninger henvises til:
Frank Arnskjold +299 55 23 10 eller mail
kontakt.gifu@gmail.com
John Eli Andersson på + 45 2634 6266