X
GO
da-DKkl-GL
COVID-19

Link til hjælpepakkerne:

Ansøgning til erhvervshjælpepakkern

Spørgsmål og svar vedrørende erhvervshjælpepakkerne

Dokumentationskrav til erhvervshjælpepakkerne DK  - KAL

Ansøgning til lønkompensation

Dokumentationskrav til ansøgning om lønkompensation

Alt om hjælpepakkerne på Erhvervsportalen Businessingreenland 

Spørgsmål og svar

Udskydelse med betaling af A-skatter og arbejdsmarkedsafgift:

Meddelelse fra Skattestyren om udskydelse af skatter og afgifter for visse cvr-numre

Ansøgning kan sendes til tax@nanoq.gl

Meddelelsen publiceres på www.aka.gl

Spørgsmål og svar udarbejdet af Grønlands Erhverv:

Spørgsmål og svar

Nødpasningsordninger i kommunerne

Flere kommuner har givet udtryk for, at de har pasningsmuligheder til de børn, hvor forældrene ikke har anden pasningsmuligheder, og hvor forældre skal passe deres arbejde.

Du opfordres til at kontakte din kommune for at høre nærmere om ordningen i din kommune: http://www.sermersooq.gl/ www.qeqqata.gl (Maniitsoq = man.uddannelse@qeqqata.gl Sisimiut = sis.uddannelse@qeqqata.gl) www.qeqertalik.gl www.avannaata.gl www.kujalleq.gl

Fælleskommunal udtalelse om nødpasningsordningerne

Dansk - Kalaallisut

GE's undersøgelse om hjælpepakkerne

GE-KAMPAGNE FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

Vores børn fortjener en bedre fremtid. Forudsætningen er, at de lærer noget i skolen, så de kan få en uddannelse. Derfor stiller Grønlands Erhverv sig i spidsen for en kampagne med fokus på., hvordan vi løser problemerne i folkeskolen.


Kære medlem

Nuuk, den 13. november

Mange af vores medlemmer har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft – et problem, der vil blive større med tiden.

Som din organisation, har vi besluttet at gøre noget seriøst ved problemet. Kernen er nemlig den manglende eller dårlig uddannelse af vores børn. De fortjener en bedre fremtid. Og det kræver ofte et godt job, som bedst fås, hvis man har gået i en god skole.

Derfor har Grønlands Erhverv søsat kampagnen Vores børn fortjener en bedre fremtid. Startskuddet lød i lørdags, hvor vi var vært ved et arrangement, Børn tegner fremtiden i Nuuk Center. En super festlig dag med latter, slik og glade børn og forældre, og musik og underholdning af Juaaka, Da Bartali Crew og Hinnarik. Vi fik sat fokus på børnenes fremtid og mange input til, hvad børnene drømmer om i fremtiden.

I sommer spurgte vi forældre og bedsteforældre om deres holdning til folkeskolen i Grønland. Svaret viste entydigt, at mange forældre er bekymrede for deres børns fremtid. 5 ud af 10 forældre synes, at niveauet er for lavt i folkeskolen, og blot 3 ud af 10 forældre er tilfredse med folkeskolen.

Samtidig oplever I ude i virksomhederne, at det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Derfor peger vi på en række lavt hængende løsninger, der kan bidrage til at hæve niveauet i folkeskolen. Og ikke mindst gøre hverdagen bedre for både elever og lærere. Vi peger på fire 2 løsninger, som alle kan lade sig gøre, og som vil give vores børn en bedre fremtid og virksomheder bedre muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Du kan læse meget mere i den vedlagte brochure.

Du kan bakke op om kampagnen og deltage i debatten ved at følge Grønlands Erhverv på Facebook.

Venlig hilsen

Brian Buus Pedersen

SERVICEORGANISATION

INTERESSEORGANISATION

ARBEJDSGIVERORGANISATION

ERVERHVSUDVIKLING

NYHEDER

GÅ HJEM MØDE - FORBRÆNDINGSANLÆG I NUUK
Nuuk den 18. juni 2020

Det er sendt høring om forslag til kommuneplantillægget der udlægger rammerne for placeringen af det fremtidige forbrændingsanlæg på Fyrø her i Nuuk, som er et led i den fællesoffentlige strategi for affaldshåndtering.

Nuummi Sulisitsisut har derfor inviteret Frank Rasmussen til gå hjem møde, onsdag den 24. juni 2020, kl. 16.00 – 17.30, i GE store mødelokale (øverst i huset).

Kom og hør om planerne og får mere information vedrørende strategien og ikke mindst mulighed for at komme med spørgsmål til projektet.

Forslaget til Kommuneplantillægget er sendt i offentlig høring i 6 uger i perioden 20. maj – 1. juli 2020.

Link: https://sermersooq.gl/da/kommunen/hoeringsportal/hoeringer?id=8168fa28-bcc1-49a1-9405-bd7865b8f5ae

HUSK Tilmelding så vi kan se hvor mange der kommer, og det er med hensyn til lokalet.

På vegne af Nuummi Sulisitsisut

Nungo Pedersen

Formand


Industriseminar om kapacitetsproblemer i Grønland

Tirsdag den 8. og onsdag den 9. september 2020 på Hotel Hans Egede i Nuuk.

Seminaret skal belyse, hvorledes grønlandske og danske virksomheder bedst inddrages i etablering og drift af de militære faciliteter, og hvordan løsningen kommer det grønlandske samfund til gode.

Bindende tilmeldingsfrist den 3. juli 2020

Læs mere her


GRØNLANDS ERHVERV SKAL HAVE NY DIREKTØR

Grønlands Erhverv skal have ny direktør den 1. november 2020. Stillingen, der er et af Grønlands mest alsidige og udfordrende job, kan søges indtil 1. juli 2020. Opgaver og krav til den nye direktør fremgår af stillingsopslaget herunder. Den nye direktør bliver udpeget af GE’s bestyrelse i samarbejde med Flies HR Consulting.

Se stillingsopslag


BEREGNINGSMETODE FOR AES-BIDRAGET ÆNDRES

Nuuk den 3. juni 2020

En ny bekendtgørelse for AES-bidraget, ændrer beregningsmetoden.

Fremadrettet indhenter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger om antallet af ansatte og de enkelte ansattes årsindkomst, fra Skattestyrelsen i Grønland, og I skal ikke længere indsende oplysninger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Som arbejdsgiver er I forpligtiget til at betale AES-bidrag for ansatte i jeres virksomhed. 

Hvis jeres virksomhed har indeholdt A-skat for eksterne konsulenter eller Freelancere, kan de på grund af den nye beregningsmetode være en del af regningen for AES-bidraget.

Er det tilfældet, kan I få det rettet ved at kontakte Center for Arbejdsskader og fremlægge dokumentation for den eksterne arbejdskraft.

Læs mere her


KURSUS PERSONALEJURA

Grønlands Erhverv planlægger personalejura kurser i Qaqortoq med deltagelse fra Narsaq og Nanortalik den 9. -11. juni og Sisimiut med deltagelse fra Maniitsoq i perioden 23.-25. juni.
 

GE vil gerne have tilmeldingerne hurtigst muligt, så vi kan få bestilt billetter, hvis der viser sig et behov for dette kursus.

Kurset indeholder stort set alle regler om løn og ansættelsesvilkår i det private erhvervsliv, herunder reglerne om obligatorisk pension.

 

Der ud over er der ca. en halv dag med persondataloven.

I er velkommen til at distribuere denne annonce til hele erhvervslivet både medlemmer og ikke medlemmer af GE.

Eventuel rejse og ophold betales af AMA-midlerne

Se kursusindhold mv. HER

Tilmeldingsblanket


NY GE-UNDERSØGELSE: OM ERHVERVSHJÆLPEPAKKERNE
Pressemeddelelse 12. maj 2020

En ny undersøgelse blandt GE’s medlemsvirksomheder i sidste halvdel af april 2020 viser, at medlemsvirksomhederne generelt er positive over for hjælpepakkerne, og at disse hurtigt er blevet etableret.

GE’s undersøgelse har fire hovedpointer:

*Der er forskellige behov inden for de enkelte brancher. Men specielt hotel-, restaurations- og turismeområdet er hårdt ramt økonomisk, og har behov for økonomisk hjælp.

* Stort set alle siger, at der skal være øget fokus på en kampagne om fordelene ved mere lokal handel, som f.eks. på den Grønlandske Markedsplads – samt på generel markedsføring af Grønland som turismedestination.

* Der er behov for, at hjælpepakkerne forbedres og forlænges efter den 30. juni.

* Der er ønske om en hurtigere genåbning af samfundet, men der er samtidig en anerkendelse af, at der på en række områder er handlet hurtigt rent politisk. Der efterlyses mere - og mere præcis - information fra det offentlige, lige som der efterlyses mere konkrete genåbningsstrategier, blandt andet for de hårdt ramte erhverv indenfor hotel- og turismeområdet

GE takker for den gode og konstruktive dialog med Selvstyret og arbejdsmarkedets parter om etablering af hjælpepakkerne. GE skal i den forbindelse fremhæve, at hjælpen indenfor specielt hotel- og turismeområdet skal forlænges, da ingen forestiller sig, at væksten hverken i år eller næste år er tilbage på niveau.

For mange virksomheder gælder, at det vil tage lang tid at komme op det omsætningsniveau, der var før corona-krisen, og der vil derfor fortsat være behov for tilskud. Men alle virksomheder giver udtryk for, at de hellere ser, at der sættes nye aktiviteter i gang fremfor direkte tilskudsordninger. Det kunne f.eks. være styrkelse af den indenlandske turisme, målrettede aktiviteter inden for renovering og vedligeholdelse mv.

Undersøgelsen vedhæftes.

Yderligere oplysninger hos direktør Brian Buus Pedersen på tlf. 55 36 41 / 36 37 10 eller hos sekretariatschef Karsten Lyberth-Klausen på tlf. 58 41 01 / 36 37 11.

 


Kursus i personale jura og persondataloven

Målgruppe: Lønmedarbejdere og HR medarbejdere

Sted: Aasiaat Sømandshjem

Underviser: Jurist Karsten Lyberth-Klausen

Pris:       2.000,00 kr. for ikke medlemmer

Pris:       0,00 kr. for medlemmer

Tilmeldingsfrist: 22/5-2020

Tilmelding sendes til e-mail: ga@ga.gl

Tilmeldingsblanket rekvireres ved henvendelse til GE på tlf. 321500 eller e-mail:

ga@ga.gl samt ge.ga.gl under kurser

Læs mere her


AURORA NR. 1 2020

Nyt nummer af Aurora er kommet. Læs ved at klikke på billedet


INVITATION TIL VIRKSOMHEDER

På vegne af MAAJI NUAN fremsender Grønlands Erhverv følgende invitation. Det skal bemærkes, at virksomhederne godt kan tilmelde sig efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Kære Virksomhed

MaajiNuan! har i år fokus på sundhed sammen, hver for sig.

På grund af situationen har vi haft svært ved at lave MaajiNuan! som vi plejer.

Det skal dog ikke afholde os fra at have fokus på sundhed sammen med Jer.

Så vær med til at gøre MaajiNuan! til en aktiv og bevægeglad måned for jeres medarbejdere! Fordelene ved mere aktivitet i hverdagen er godt kendte, og nu kan vi tilbyde at I, i konkurrence med andre virksomheder, kan skabe en Maj måned med glæde og mere aktivitet (tilpasset alle) for jeres medarbejdere.

Derfor inviteres I til denne Aktion Booster, der er en bevægelses challengevirksomheder imellem.

Vi tilbyder 2 Aktion Booster.

•Første Aktion Booster er fra 11. –17. maj med temaet: Bevægelse

•Anden Aktion Booster er fra 25. –31. maj med temaet: Naturen.

 

I vil via den moderne teknologi kunne være aktive sammen hver for sig, og samtidig følge med i, hvor mange point I har samletsammen i forhold til andre virksomheder.

På vegne af MaajiNuan!

Finn Meinel

 

LÆS MERE HER

Deltagelse er gratis.


BEREGNINGSMETODEN FOR AES-BIDRAGET ÆNDRES

Nuuk, den 21. april

En ny bekendtgørelse for AES-bidraget, ændrer beregningsmetoden.

Fremadrettet indhenter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger om antallet af ansatte og de enkelte ansattes årsindkomst, fra Skattestyrelsen i Grønland, og I skal ikke længere indsende oplysninger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere HER

Nu bliver det lettere for arbejdsgivere at indbetale AES-bidrag

Alle arbejdsgivere skal indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Fremover beregnes bidragets størrelse automatisk, og der bliver samtidigt oprettet en grønlandsk kundeservice.

Læs mere HER

KALENDER
«juli 2020»
mationtofr
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
GE´s AKTIVITETER
Event date: 04-05-2020 - 13-05-2020 Export event
Maria Malina Petersen
/ Categories: Møder

Hotelklassifikation

Print
489 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
ANDRE AKTIVITETER

LOVPLIGPLIGT OPFØLGNING FOR ERFARNE SPRÆNGNINGSLEDERE
ER DIT CERTIFIKAT VED UDLØBE I 2020 - 2021?

Periode: 25. - 27. august 2020
Sted: Råstofskolen Sisimiut
Tilmeldingsfrist: 10. august 2020
Kontakt: Din arbejdsgiver, Majoriaq eller online på
www.kti.gl
Tilmeldingsblanket

Læs mere her: DK - KAL


MASKINFØRER - SURFACE MINING

Periode: 10. aug - 11. sept. 2020
Sted: Råstofskolen Sisimiut
Tilmeldingsfrist: 24. juli 2020
Kontakt:
habe@kti.gl
Telefon: +299 86 16 64 eller Majoriaq - www.kti.gl
Læs mere her: DK - KAL
Råstofskolens misbrugspolitik

Tilmeldingsblanket


RIGGING & LIFTING KURSUS

Sted: Kursus foregår i Sisimiut
Periode: 14. - 25. september 2020
Tilmeldingsfrist: 31. august 2020
Kontakt: 
habe@kti.gl
Telefon: +299 86 16 64 eller Majoriaq - www.kti.gl
Læs mere her


BOREVOGNSKURSUS

Sted: Råstofskolen Sisimiut
Periode: 14. sept - 2. okt 2020
Tilmeldingsfrist: 31. august 2020

Kontakt: habe@kti.gl
Telefon: +299 86 16 64 eller Majoriaq - www.kti.gl
Læs mere her


KNUSNING & SORTERING

Sted: Råstofskolen Sisimiut
Periode: 5. - 16. okt. 2020
Tilmeldingsfrist: 21. sept.

Kontakt: habe@kti.gl
Telefon: +299 86 16 64 eller Majoriaq - www.kti.gl
Læs mere her


MASKINFØRE - SURFACE (2)

Sted: Råstofskolen Sisimiut
Periode: 12. okt. - 13. nov 2020
Tilmeldingsfrist: 29. sept. 2020

Kontakt: habe@kti.gl
Telefon: +299 86 16 64 eller Majoriaq - www.kti.gl
Læs mere her


MASKINFØRE - SURFACE (3)

Sted: Råstofskolen Sisimiut
Periode: 9. nov. - 11. dec. 2020
Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2020

Kontakt: habe@kti.gl
Telefon: +299 86 16 64 eller Majoriaq - www.kti.gl
Læs mere her


20.60 OLIEFYR TRIN 1

Dato: 26. okt. - 6. nov. 2020
Pris: kr. 13.500,-
Tilmeldingsfrist: 26. september 2020
Kontakt: Teknikimik Ilinniarfik
              Kursusafd. Sisimiut
              Adammip Aqq. 2

              Box 1001
              Tlf: +299 86 76 35
              Fax: +
299 86 30 28
              E-mail:
mafe@kti.gl
Læs mere her


20.61 OLIEFYR TRIN 2

Dato: 9. - 20. nov. 2020
Pris: kr. 12.400,-
Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2020
Kontakt: 
Teknikimik Ilinniarfik
              Kursusafd. Sisimiut
              Adammip Aqq. 2

              Box 1001
              Tlf: +299 86 76 35
              Fax: +
299 86 30 28
              E-mail:
mafe@kti.gl

Læs mere her


20.62 OLIEFYR TRIN 3

Dato: 23. nov. - 11. dec. 2020
Pris: kr. 16.1000,-
Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2020

Kontakt: Teknikimik Ilinniarfik
              Kursusafd. Sisimiut
              Adammip Aqq. 2

              Box 1001
              Tlf: +299 86 76 35
              Fax: +
299 86 30 28
              E-mail:
mafe@kti.gl

Læs mere her


20.37 KRYMPEMUFFER

Pris: Gratis
Økonomisk vilkår: PKU
Varighed: 4 dage

Tilmeldingsfrist: Har du interesse i at starte kursus op, kan du til hver en tid tage fat i KTI
Kontakt: 
Teknikimik Ilinniarfik
              Kursusafd. Sisimiut
              Adammip Aqq. 2

              Box 1001
              Tlf: +299 86 76 35
              Fax: +
299 86 30 28
              E-mail:
mafe@kti.gl
Læs mere her


20.68 TILSYN & KONTROL

Pris: kr. 13.400,-
Varighed: 3 dage
Tilmeldingsfrist: Har du interesse i at starte kursus op, kan du til hver en tid tage fat i KTI
Kontakt: 
Teknikimik Ilinniarfik
              Kursusafd. Sisimiut
              Adammip Aqq. 2

              Box 1001
              Tlf: +299 86 76 35
              Fax: +
299 86 30 28
              E-mail:
mafe@kti.gl

Læs mere her


FLERE KURSER I BYGGE OG ANLÆG

20.41 Mut forskalling

20.40 System forskallings kursus

20.44 Stillads

Se mere her


TALENTUDVIKLINGSFORLØB
(
Manager Trainee program – MTP)
Dato: Datoer udmelder, når der er et hold klar
Sted: Nuuk, Katuaq
For yderligere oplysninger henvises til:
Frank Arnskjold +299 55 23 10 eller mail
kontakt.gifu@gmail.com
John Eli Andersson på + 45 2634 6266