GO
da-DKkl-GL
GE´S LOKALFORENING I NANORTALIK

Velkommen til GE´s lokalforening i Nanortalik.

Postboks 97, 3922 Nanortalik.
CVR-nr.: 25 02 72 48
Drift enhedsnummer (D-nummer): 10 15 52 72 22 

 

Bestyrelsen består af:

Formand
Ib Lennert Olsen- Nanortalik Tømrer- & Snedkerforretning ApS
Telefon nr: +299 61 33 86 
Telefax nr: +299 61 32 69
E-mail: 
nts@nts.gl

Næstformand
John Nielsen- Nanco Oil ApS/Nanortalik Malerforretning
Telefon nr: +299 61 35 96
Telefax nr: +299 61 33 62
E-mail. 
nanvvs@yahoo.dk

Kasserer:
Bruno Hansen
Telefon nr: +299 61 34 96
Telefax nr: +299 61 31 62
E-mail: nanvvs@nanco.eu

Suppleanter:
Vilner Laursen

Zascha Eriksen