X
GO
GRØNLANDS ERHVERVS SPONSORPOLITIK

Strategi

I GE lægges vægt på, at både foreningen og dem vi samarbejder med opnår en fordelagtig aftale ved et sponsorat.

Det er vigtigt for GE at indgå i såvel mere langsigtede projekter som konkrete initiativer -eventuelt i samarbejde andre foreninger, organisationer eller institutioner - der afspejler GE´s mål og værdier.

Som repræsentant for medlemmer i hele landet, går GE som hovedregel kun ind i sponsorater som har et landsdækkende formå og som kan sikre en bred, positiv eksponering af GE og medlemmerne.

GE´s sponsorater ydes enten i kraft af bistand fra GE´s medarbejdere eller som økonomisk støtte.

Vurderingskriterier

Sponsoratet skal medvirke til,

1)    At styrke GE´s position, relation med og image hos relevante målgrupper
2)    At skabe merværdi for parterne og GE´s medlemmer
3)    At få GE til at fremstå som en socialt ansvarlig virksomhed
4)    At være motiverende og værdiskabende for GE´s medarbejdere 

Målgruppe

Sponsoraterne retter sig hovedsagelig mod følgende områder

1)    børn og unge
2)    uddannelse
3)    erhvervsfremmeaktiviteter
4)   der ydes ikke støtte til enkeltpersoner 

Børn, unge og uddannelse

Målet med sponsoraterne er:

1)    at understøtte gode, sunde aktiviteter
2)    at øge GE´s goodwill i alle områder af Grønland
3)    at motivere de unge til at tage og gennemføre en uddannelse
4)    at sikre en kvalificeret arbejdskraft til vores medlemmer
5)    at skabe og støtte engagement såvel lokal blandt medlemmer som medarbejderne i sekretariatet
6)    at medvirke til netværksdannelse lokalt 

Erhvervsfremme

Målet med sponsoraterne er:

1)    at skabe større vækst hos medlemmer
2)    at skabe og støtte engagement såvel lokal blandt medlemmer som medarbejderne i sekretariatet
3)    at medvirke til netværksdannelse lokalt. 

Vurderingsværktøj

Sponsoraterne rates på en skala fra 1-5 på følgende punkter

·         Image/goodwill
·         Kendskab/eksponering
·         Oplevelser/pleasing af egne medlemmer
·         Relationer/netværk
·         Intern motivation
·         Medarbejderinvolvering

Ansøgningsproces

Ansøgningerne vil blive behandlet 3 gange om året. Medio i hver af månederne januar, maj og september

Ansøgningsproces

Retningslinjer for ansøgninger:

En ansøger kan fremsende en kort forhåndsforespørgsel om GE eventuelt er indstillet på at modtage en ansøgning om støtte til et givet projekt.

Det skal bemærkes, at selv om GE tilkendegiver at de gerne vil høre nærmere om projektet, er det ikke givet, at GE bevilger støtte.

Når der fremsendes en ansøgning skal den som minimum indeholde følgende:

1)    Baggrund for projektet
2)    Formål
3)    Projektets indhold/aktivitet
4)    Forventet udbytte
5)    Hvad der søges af støtte