X
GO
da-DKkl-GL
BESTYRELSE

Grønlands Erhverv ledes af en bestyrelse, som består af en formand, der vælges på delegeretmødet, samt af formændene for de 10 brancheudvalg og en repræsentant fra hver af kommunerne samt én repræsentant der dækker nord for disko og østkøsten.

Formandskabet består af formanden og de 5 repræsentanter fra kommunerne.
Bestyrelsen har det overordnede foreningspolitiske ansvar og mødes til 2 årlige ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

GE's Bestyrelse marts 2019

Formand
Henrik Leth
Postboks 1616
3900 Nuuk

Telefon: 
Telefax: 
Mobil:
E-mail:

+299 32 44 11
+299 32 44 60
+299 55 43 50

leth@polarseafood.gl

Formand

 

 

 

 

Næstformand
Kirsten Ørgaard
Postboks 1384
3900 Nuuk

Telefon: 
Telefax: 
Mobil:
E-mail:

+299 36 21 02
+299 31 14 81  
+299 59 74 39

oergaard@mb.gl

Region Sermersooq

 

 

 

 

Næstformand
Jens Peter Pars
Postboks 31
3952 Ilulissat

Telefon:
Telefax:
Mobil:
E-mail:

+299 94 33 80
+299 94 30 53
+299 54 33 80

jenspeter@peterpars.gl

Region Avannaata

 

 

 

 

Næstformand
Knud Oxenvad
Postboks 223
3911 Sisimiut

Telefon: 
Fax:
Mobil:
E-mail:

+299 86 56 11
+299 86 60 31
+299 52 76 27

revisor@oxenvad.gl

Region Qeqqata

 

 

 

 

Næstformand
Aqqaluk Abelsen

Postboks 164
3921 Narsaq

Telefon: 
Mobil:
E-mail:

+299 66 15 15

+299 49 23 79

info@nav.gl

Region Kujalleq

 

 

 

 

Næstformand
Ove Hansen
Postboks 6
3950 Aasiaat

Telefon: 
Mobil:
E-mail:

+299 89 22 74
+299 53 61 71

kontor@aasiaatvvs.gl

Region Qeqertalik

       

Frits Overballe
Postboks 201
3961 Uummannaq

Telefon:
Mobil:
E-mail:

+299 95 20 35
+299 54 91 70

frits@avani.gl

Region nord for disko 

       
Bo Colbe
Postboks 20
3900 Nuuk

Mobil:
E-mail:

+299 56 27 70
bcolbe@deloitte.dk

Brancheudvalget for Liberale Erhverv
       

Preben Kold Larsen
Postboks 220
3900 Nuuk

Telefon:
Mobil:
E-mail:

+299 32 48 44
+299 48 59 15

pkl@permagreen.gl

Brancheudvalget for
Bygningshåndværker

       

Per Steen Larsen
Postboks 61
3900 Nuuk

Telefon:

E-mail:

381153

psl@pisiffik .gl

Brancheudvalget for Detailhandel
       

Helge Tang
Postboks 49
3900 Nuuk

Telefon: 
Telefax: 
E-mail:

+299 34 80 01
+299 34 80 10

ht@hhe.gl

Brancheudvalget for
Hotel, Restaurant &
Turisme

       

Hans Jensen
Qullilerfik 2
3900 Nuuk

Telefon: 
E-mail:

+45 42 92 72 00
haj@dundas.gl

Brancheudvalget for
Råstoffer

 

 

 

 

Jacob Nitter Sørensen
Postboks 1012
3900 Nuuk

Mobil:
E-mail:

+299 52 23 10
nit@airgreenland.gl

Brancheudvalget for
Service og Transport

       

Henrik Fenger Jeppesen
Postboks 850
3900 Nuuk

Telefon: 
Mobil:
E-mail:

+299 32 40 88
+299 55 86 00

hfj@ramboll.gl

Brancheudvalget for Tekniske Rådgivere

 

 

 

 

Brian Torp
Postboks 1576
3900 Nuuk

Telefon: 
Mobil:
E-mail:

+ 299 34 26 70
+ 299 55 23 12

bto@comby.gl

Brancheudvalget for
IT, Kommunikation & Medier

       

Søren Brandt
Postboks 169
3900 Nuuk

Telefon: 
Mobil:
E-mail:

+299 32 37 00
+299 55 66 58
sb@qajaq.gl

Brancheudvalget for
Fiskeri og Eksporterhverv

 

 

 

 

Erik Nørskov
Postboks 502
3920 Qaqortoq

 

Telefon: 
Mobil:
E-mail:

+299 64 24 00
+299 49 35 40

ejn@norskov.gl

Brancheudvalget for El & VVS

       

 

 

Suppleanter for de regionsvalgte:

Aqqaluk Abelsen - Allan Chemnitz

Kirsten Ørgaard - Nungo Pedersen

Knud Oxenvad - Niels Steffensen

Jens Peter Pars - Tommy Bagger

Ove Hansen - Erne Lange Olsen

Fritz Overballe - Lars Møller

TIDLIGERE FORMÆND I GE
Navn Beskæftigelse Periode
Villy Kragelund Tømrermester 1966-1968
Kaj Narup Fabrikant 1968-1969
Jens John Høgh Malermester 1969-1972
Anker Jensen Tømrermester 1972-1974
Søren V. Pedersen Malermester 1974-1975
Knud Jensen Motorknud 1975-1978
Søren V. Pedersen Malermester 1978-1982
Kaj Schmidt Tømrermester 1982-1988
Peter Pars El-installatør 1989-1990
Karl Bejder Christensen Entreprenør 1990-1991
Erik Kjærgaard Nielsen El-installatør 1991-1992
Erik Nørskov VVS-installatør 1992-1995
Peter Pars El-installatør 1995-1999
Preben Kold Larsen Entreprenør 1999-2000
Mogens Ørgaard Larsen Entreprenør 2000-2001
Magnus Agerskov Ejendomsmægler/konsulent 2001-2002
Torben Nielsen El-installatør 2002-2006
Henrik Sørensen Forsikringsagentur 2006-2013
Henrik Leth Formand for Polar Seafood 2013-
DIREKTØRER I GE

Før 1979 var der ikke direktører i GA.

Ejner Jacobsen - 1979-1989
Hagen Højer Christensen - 1989-1994
Ole Rud - 1994-2008
Henrik Leth - 2008-2012
Brian Buus Pedersen - 2012-2020
Christian Keldsen - 2020-