GO
da-DKkl-GL
BESTYRELSE

Grønlands Erhverv ledes af en bestyrelse, som består af en formand, der vælges på delegeretmødet, samt af formændene for de 9 brancheudvalg og to repræsentant fra hver af kommunerne.

Bestyrelsen konstituerer sig med to næstformand.
Bestyrelsen har det overordnede foreningspolitiske ansvar og mødes til 2 årlige ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

GE's Bestyrelse marts 2017

Formand
Henrik Leth
Boks 1616
3900 Nuuk

Telefon: 
Telefax: 
Mobil:
E-mail:

+299 32 44 11
+299 32 44 60
+299 55 43 50
leth@polarseafood.gl

Valgt Formand

 

 

 

 

Næstformand
Martin Sandy Shalmi

Boks 456
3900 Nuuk

Telefon: 
Telefax: 
Mobil:
E-mail:

+299 32 99 33
+299 31 18 34
+299 55 57 33
martin@xplorationservices.com

Region Sermersooq

 

 

 

 

Næstformand
Jens Peter Pars
Boks 31
3952 Ilulissat

Telefon:
Telefax:
Mobil:
E-mail:

+299 94 33 80
+299 94 30 53
+299 54 33 80
jenspeter@peterpars.gl

Avannaata Kommunia

 

 

 

 

Næstformand
Niels Steffensen

Boks 224
3911 Maniitsoq

Telefon: 
Fax:
Mobil:
E-mail:

+299 81 21 21
+299 81 21 25
+299 52 13 06
avvs@greennet.gl

Region Qeqetta

 

 

 

 

Næstformand
Ib Lennert Olsen

Boks 109
3922 Nanortalik

Telefon: 
Telefax: 
Mobil:
E-mail:

+299 61 33 86
+299 61 32 69
+299 52 34 80
nicoh@greennet.gl

Region Kujalleq

 

 

 

 

Torben Nielsen
Postboks 33
3900 Nuuk

Telefon: 
Telefax: 
Mobil:
E-mail:

+299 31 48 00
+299 31 17 99
+299 58 40 76
tn@deresauto.gl

Brancheudvalget for
Service og Transport

 

 

 

 

Preben Kold Larsen
Boks 220
3900 Nuuk

Telefon: 
Mobil:
E-mail:

+299 32 48 44
+299 48 59 15
pkl@permagreen.gl

Brancheudvalget for
Bygningshåndværker

       

Henrik Fenger Jeppsen
Boks 850
3900 Nuuk

Telefon:
Mobil:
E-mail:

+299 32 40 88
+299 55 86 00
hfj@ramboll.gl

Brancheudvalget for Tekniske Rådgivere

       
Henrik Sørensen
Boks 1071
3900 Nuuk

Telefon: 
Privat: 
Mobil:
E-mail:

+299 38 10 33
+299 32 84 54
+299 55 74 46
henrik.sorensen@if.gl

Brancheudvalget for Handel og Kontor
       

Rasmus Chr. Rasmussen
Boks 199
3920 Qaqortoq

Mobil:
E-mail:

+299 49 31 94
Rasmus@60north.gl

Region Kujalleq

       

Helge Tang
Boks 49
3900 Nuuk

Telefon: 
Telefax: 
E-mail:

+299 34 80 01
+299 34 80 10
ht@hhe.gl

Brancheudvalget for
Hotel, Restaurant &
Turisme

       

Kupik Vandersee Kleist
Boks 1815
3900 Nuuk

Telefon: 
E-mail:

+299 31 15 46
kvk@ggnuuk.gl

Brancheudvalget for
Råstoffer og Entreprenører

 

 

 

 

Kirsten Ørgaard
Postboks 1384
3900 Nuuk

Telefon: 
Telefax: 
Mobil:
E-mail:

+299 38 19 53
+299 31 14 81  
+299 59 74 39
oergaard@mb.gl

Region Sermersooq

       

Knud Oxenvad
Boks 223
3911 Sisimiut

Telefon: 
Telefax: 
Mobil:
E-mail:

+299 86 56 11
+299 86 60 31
+299 52 76 27
Revisor@greennet.gl

Region Qeqetta

 

 

 

 

Brian Torp
Boks 1576
3900 Nuuk

Telefon: 
Mobil:
E-mail:

+ 299 34 26 70
+ 299 55 23 12
bto@comby.gl

Brancheudvalget for
IT, Kommunikation & Medier

       

Søren Brandt
Box 169
3900 Nuuk

Telefon: 
Mobil:
E-mail:

 

+299 32 37 00
+299 55 66 58
sb@qajaq.gl

 

Brancheudvalget for
Fiskeri, Levnedsmiddelproduktion og Eksporterhverv

 

 

 

 

Ib cowboy Kristiansen
Boks 31
3900 Nuuk

 

Telefon: 
Telefax: 
Mobil:
E-mail:

+299 32 58 33
+299 32 41 60
+299 55 62 37
cowboy@greennet.gl

Brancheudvalget for El & VVS

       

Frits Overballe
Boks 201
3961 Uummannaq

Telefon: 
Mobil:
E-mail:

+299 95 20 35
+299 54 91 70
frits@greennet.gl

Avannaata Kommunia

Suppleanter for de regionsvalgte:
Ib Lennert Olsen - John Rør Nielsen

Rasmus Chr. Rasmussen - Angerdlartunguak L Petersen

Kirsten Ørgaard - Kristian Kilime

Martin Sandy Shalmi - 

Niels Stefensen - Mark Skoubo

Knud Oxenvad - Steffan Hammer

Jens Peter Pars - Tommy Bagger

Fritz Overballe - Lars Møller

TIDLIGERE FORMÆND I GE
Navn Beskæftigelse Periode
Villy Kragelund Tømrermester 1966-1968
Kaj Narup Fabrikant 1968-1969
Jens John Høgh Malermester 1969-1972
Anker Jensen Tømrermester 1972-1974
Søren V. Pedersen Malermester 1974-1975
Knud Jensen Motorknud 1975-1978
Søren V. Pedersen Malermester 1978-1982
Kaj Schmidt Tømrermester 1982-1988
Peter Pars El-installatør 1989-1990
Karl Bejder Christensen Entreprenør 1990-1991
Erik Kjærgaard Nielsen El-installatør 1991-1992
Erik Nørskov VVS-installatør 1992-1995
Peter Pars El-installatør 1995-1999
Preben Kold Larsen Entreprenør 1999-2000
Mogens Ørgaard Larsen Entreprenør 2000-2001
Magnus Agerskov Ejendomsmægler/konsulent 2001-2002
Torben Nielsen El-installatør 2002-2006
Henrik Sørensen Forsikringsagentur 2006-2013
Henrik Leth Formand for Polar Seafood 2013-
DIREKTØRER I GE

Før 1979 var der ikke direktører i GA.

Ejner Jacobsen - 1979-1989
Hagen Højer Christensen - 1989-1994
Ole Rud - 1994-2008
Henrik Leth - 2008-2012
Brian Buus Pedersen - 2012-