X
GO
da-DKkl-GL
DELEGERETMØDER

Grønlands Erhvervs delegeretmøde er i henhold til foreningens vedtægter foreningens øverste myndighed, som samles til ordinært møde hvert andet år i marts måned i ulige år.

Delegeretmødet er sammensat af bestyrelsen og samtlige brancheudvalgsmedlemmer samt et antal valgte fra kommunerne, som vælges blandt lokalforeningens medlemmer i de enkelte kommuner.

Antallet af valgte delegerede fra kommunerne afhænger af antallet af medlemsvirksomheder i kommunen.

Afhængigt af medlemmernes fordeling på de enkelte kommuner og brancheudvalgenes størrelse og sammensætning er der tale omkring 60 delegerede, som på medlemmernes vegne har taleret og hver én stemme.

Alle foreningens øvrige medlemmer har alene taleret på delegeretmøde