X
GO
da-DKkl-GL
DELEGERETMØDER

Grønlands Erhvervs delegeretmøde er i henhold til foreningens vedtægter foreningens øverste myndighed, som samles til ordinært møde hvert andet år i marts måned i ulige år.

Delegeretmødet er sammensat af bestyrelsen og samtlige brancheudvalgsmedlemmer samt et antal valgte fra kommunerne, som vælges blandt lokalforeningens medlemmer i de enkelte kommuner.

Antallet af valgte delegerede fra kommunerne afhænger af antallet af medlemsvirksomheder i kommunen.

Afhængigt af medlemmernes fordeling på de enkelte kommuner og brancheudvalgenes størrelse og sammensætning er der tale omkring 60 delegerede, som på medlemmernes vegne har taleret og hver én stemme.

Alle foreningens øvrige medlemmer har alene taleret på delegeretmøde

 

DELEGERETMØDET 2019

Program for delegeretmødet den 22.-23. marts 2019

Det skal hermed meddeles, at Grønlands Erhverv afholder delegeretmøde den 23. marts 2019 kl. 9.30 på Hotel Hans Egede (HHE).

Samtlige medlemmer er velkommen til at deltage i delegeretmødet og alle medlemmer har taleret.

Det er kun de delegerede, der har stemmeret på delegeretmødet. Der er i år 64 delegerede.

Samlet liste over de delegerede til GE´s delegeret møde (LINK)

Fredag den 22. marts

Kl. 12.00 Bestyrelsesmøde i Grønlands Erhverv

Kl. 20.00 Formøde til delegeretmødet på HHE ( kun for de delegerede)

Lørdag den 23. marts

Kl. 9.30 Delegeretmøde (HHE)

Kl. 11.15 Greenland Venture oplæg om den nye kapital de har fået

Kl. 11.35 Oplæg om den nye Markedsplads

Kl. 13.00 Oplæg og paneldebat med repræsentanter fra partierne, der er repræsenteret i Inatsisartut

Kl. 14.00 Reception for Karsten Lyberth-Klausen – 60 år.

Kl. 19.00 Delegeretmøde middag (HHE)

Dagsorden med bilag:

Dagsorden DK  -  KAL

3.1 Bestyrelsens beretning 2017 og 2018  DK  -  KAL

4.1 Godkendelse af regnskab for 2017 og 2018  DK  -  KAL

4.2 Årsrapport 2017  DK

4.3 Årsrapport 2018  DK

5.1 Forslag til revision af vedtægerne for Grønlands Erhverv DK KAL

5.2 Vedtægter 2019  DK KAL

5.3 Dokumentsammenligning af vedtægterne DK

8.1 Fastsættelse af kontingent samt honorar til bestyrelsen og brancheudvalg  DK  -  KAL

9.1 Valg af formand  DK  -  KAL

11.1 Valg af revisor  DK  -  KAL

Samlet dagsorden med bilag i printversioner:

Dansk dagsorden med bilag 3.1 til 4.2 

Dansk bilag 4.2 til 11.1 

Grønlandsk dagsorden med bilag 3.1 

Grønlandsk bilag 4.1 til 4.3 

Grønlandsk bilag 5.1 til 11.1