X
GO
da-DKkl-GL
BRANCHEUDVALG FOR SERVICE OG TRANSPORT

Brancheudvalget har følgende målsætninger for dets virksomhed:

 

Udvalget vil arbejde for  

-     Gennemsigtighed, fair konkurrence og ligebehandling i forbindelse med offentlige transport- og serviceopgaver.

-     Åbenhed omkring tilgængelighed og vilkår for prissætning.

-     Et regelsæt for udbud af service- og transportopgaver på linje med de regler, der gælder for bygge- og anlægsopgaver.

-     Bredt kompetenceløft af medarbejdere på alle niveauer og i samfundet i øvrigt.

-     Godt samarbejde med interessenter og samarbejdspartere, herunder Dansk Erhverv.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående eller andre emner, der ønskes taget op af brancheudvalget, så kontakt sekretær Lars Krogsgaard-Jensen e-mail: lars@ga.gl

 

Formand:
Arnannguaq Gerstrøm
Usisaat ApS
Postboks 870, 3900 Nuuk
Telefon: +299 32 03 33
Telefax: +299 32 06 33
e-mail: 
usisaat@usisaat.gl

Tage Lennert
Sisimiut Olie
Postboks 9 
3911 Sisimiut
Telefon: +299 86 40 20
Telefax: +299 86 47 75
e-mail: post@sisolie.gl

Lars Vejse
Blue Water Grenland A/S
Postboks 1380
3900 Nuuk
Telefon: +299 32 54 10
Telefax: +299 32 54 11
e-mail: lavs@bws.dk

Jimmy Holm Jensen
Nuuks Auto A/S
Postboks 382
3900 Nuuk 
Telefon: +299 32 22 30 
Telefax: +299 32 34 66
e-mail: 
jhj@nuuksauto.gl

Ebbe Hoffman
BP Aviation A/S
Postboks 8107, 10420 Stockholm
Telefon: +299 84 10 49
Telefax: +299 84 12 05
Mobil: +299 52 41 91
e-mail: Ebbe.Hoffmann@ec1.bp.com 

 

2. Suppleant: John Rasmussen, SIKUKI A/S, 3900 Nuuk

REFERATER

Referater

Gamle referater