X
GO
da-DKkl-GL
BRANCHEUDVALG FOR SERVICE OG TRANSPORT

Brancheudvalget har følgende målsætninger for dets virksomhed:

 

Udvalget vil arbejde for  

-     Gennemsigtighed, fair konkurrence og ligebehandling i forbindelse med offentlige transport- og serviceopgaver.

-     Åbenhed omkring tilgængelighed og vilkår for prissætning.

-     Et regelsæt for udbud af service- og transportopgaver på linje med de regler, der gælder for bygge- og anlægsopgaver.

-     Bredt kompetenceløft af medarbejdere på alle niveauer og i samfundet i øvrigt.

-     Godt samarbejde med interessenter og samarbejdspartere, herunder Dansk Erhverv.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående eller andre emner, der ønskes taget op af brancheudvalget, så kontakt sekretær Lars Krogsgaard-Jensen e-mail: lars@ga.gl

 

Formand:
Arnannguaq Gerstrøm
Usisaat ApS
Postboks 870, 3900 Nuuk
Telefon: +299 32 03 33
Telefax: +299 32 06 33
e-mail: 
usisaat@usisaat.gl

Tage Lennert
Sisimiut Olie
Postboks 9 
3911 Sisimiut
Telefon: +299 86 40 20
Telefax: +299 86 47 75
e-mail: post@sisolie.gl

Michael Østergaard
Deres Auto ApS
Postboks 33
3900 Nuuk
Telefon: +299 31 48 00
e-mail: mos@deresauto.gl

Jimmy Holm Jensen
Nuuks Auto A/S
Postboks 382
3900 Nuuk 
Telefon: +299 32 22 30 
Telefax: +299 32 34 66
e-mail: 
jhj@nuuksauto.gl

Jacob Nitter-Sørensen
Air Greenland A/S
Postboks 1012
3900 Nuuk
Telefon: 34 31 10

e-mail: nit@airgreenland.gl

 

Suppleant: Flemming Stidsborg - Fremmings Kran

REFERATER

Referater

Gamle referater