GO
da-DKkl-GL
BRANCHEUDVALG FOR HOTEL, RESTAURATION & TURISME

Brancheudvalget har følgende målsætning for dets virksomhed:

 

  • Udvalget sikrer, at der indgås aftaler og udarbejdes retningslinier, således at medlemsvirksomhederne inden for branchen lever op til en service og kvalitet svarende til international standard. Det effektueres blandt ved
 
  • Hotelklassifikation
  • Rejsebureauoverenskomst
  • Etiske regler

 

  • Udvalget beskæftiger sig kontinuerligt med at udvikle og styrke samarbejdet mellem hoteller/indkvarteringer og turoperatører/lokale turist kontorer.

 

  • Udvalget skal ligeledes være garant for, at der konstant er fokus på det offentliges forpligtelser til at opbygge, udvikle og vedligeholde arbejdsstyrkens kvalifikationer på alle niveauer - fra folkeskolen over de gymnasiale og erhvervsmæssige uddannelser til de videregående uddannelser på universitetsniveau. Det er samtidig branchens opfattelse, at den politiske prioritering af uddannelsessted ud over folkeskolen skal træffes ud fra uddannelsesmulighederne i Grønland, uddannelseskvaliteten, samfundsrelevansen og et samfundsøkonomisk hensyn. Fastholdelsen af uddannelser eller etableringen af nye uddannelser her i landet skal afstemmes efter samfundets behov, under hensyntagen til en optimal kapacitetsudnyttelse og mulighed for en kvalificeret og rationel drift.

 

  • Udvalget ønsker en fortsat udvikling af samarbejdet med HORESTA, for derved at tilføre branchen faglig inspiration og vidensformidling både på det specifikke og generelle organisatorisk/politiske plan.

Er der konkrete emner, som medlemsvirksomheder finder relevante for brancheudvalgets virksomheder og som ønskes taget op, kan sekretær Karsten Klausen kontaktes på e-mail: klausen@ga.gl

 

Formand:
Helge Tang
Hotel Hans Egede A/S
Boks 49, 3900 Nuuk
Telefon:  34 80 01 
Telefax: 34 80 10
e-mail: 
ht@hhe.gl

Mads Skifte
Visit Greenland A/S
Postboks 1615, 3900 Nuuk
Telefon: 32 28 20
Telefax: 32 28 77
e-mail: 
mads@greenland.com

Erik Bjerregaard
Hotel Arctic A/S
Postboks 1501, 3952 Ilulissat
Telefon:  94 41 53 
Telefax: 94 39 24
e-mail: 
bjerregaard@hotel-arctic.gl

Annette Lings
Hotel Sisimiut
Postboks 70, 3911 Sisimiut
Telefon: 86 48 40
Telefax: 86 56 15
e-mail: 
anette@hotelsisimiut.gl

Karin Egede Lyberth
Z-Meetings
Telefon: 32 24 48
Mobil: 48 24 48
e-mail: 
info@zmeetings.com

 


1. suppleant: Evy Aller Holding - Katuaq Nuuk
2. supplenat: Mari Louise Nissen - Grønlands Rejsebureau A/S