X
GO
da-DKkl-GL
BRANCHEUDVALG FOR HOTEL, RESTAURATION & TURISME

Brancheudvalget har følgende målsætning for dets virksomhed:

 

  • Udvalget sikrer, at der indgås aftaler og udarbejdes retningslinier, således at medlemsvirksomhederne inden for branchen lever op til en service og kvalitet svarende til international standard. Det effektueres blandt ved
 
  • Hotelklassifikation
  • Rejsebureauoverenskomst
  • Etiske regler

 

  • Udvalget beskæftiger sig kontinuerligt med at udvikle og styrke samarbejdet mellem hoteller/indkvarteringer og turoperatører/lokale turist kontorer.

 

  • Udvalget skal ligeledes være garant for, at der konstant er fokus på det offentliges forpligtelser til at opbygge, udvikle og vedligeholde arbejdsstyrkens kvalifikationer på alle niveauer - fra folkeskolen over de gymnasiale og erhvervsmæssige uddannelser til de videregående uddannelser på universitetsniveau. Det er samtidig branchens opfattelse, at den politiske prioritering af uddannelsessted ud over folkeskolen skal træffes ud fra uddannelsesmulighederne i Grønland, uddannelseskvaliteten, samfundsrelevansen og et samfundsøkonomisk hensyn. Fastholdelsen af uddannelser eller etableringen af nye uddannelser her i landet skal afstemmes efter samfundets behov, under hensyntagen til en optimal kapacitetsudnyttelse og mulighed for en kvalificeret og rationel drift.

 

  • Udvalget ønsker en fortsat udvikling af samarbejdet med HORESTA, for derved at tilføre branchen faglig inspiration og vidensformidling både på det specifikke og generelle organisatorisk/politiske plan.

Er der konkrete emner, som medlemsvirksomheder finder relevante for brancheudvalgets virksomheder og som ønskes taget op, kan sekretær Karsten Klausen kontaktes på e-mail: klausen@ga.gl

 

Formand:
Helge Tang
Hotel Hans Egede A/S
Postboks 49, 3900 Nuuk
Telefon: +299 34 80 01 
Telefax: +299 34 80 10
e-mail: 
ht@hhe.gl

Julia Pars
Visit Greenland A/S
Postboks 1615, 3900 Nuuk
Telefon: +299 32 28 20
Telefax: +299 32 28 77
e-mail: julia@visitgreenland.com 

Krissie Winberg
Café Esmeralda
Postboks 1501, 3952 Ilulissat
Telefon: +299 48 22 03
e-mail: kwinberg@outlook.dk

Lisbeth Hansen
Hotel Sømandshjemmet Aasiaat
Postboks 216, 3950 Aasiaat
Telefon: +299 89 27 11
Telefax: +299 89 29 10
e-mail: lh
@sømandshjem.gl

Anders Lykke Laursen
Nuuk Water Taxi
Qasaalik 25 A
3905 Nuussuaq

Telefon:+299 54 56 80
e-mail: nuuk@watertaxi.gl

 

 

KLASSIFIKATIONER

PJECE Konferenceklassifikation 2020
De grønlandske priser er:
Grundgebyr for GE-medlem 4.000 kr./år
Grundgebyr for ikke medlem 7.000 kr./år
Pris pr. værelse 150 kr./år

Konferencepris 3.800 kr./år.

Hotelstars Union 2020-2025

Konferencekriterier 2021

Tolkningsliste 2012

KURSUSMATERIALER

SERVICEDAGEN:

SALG OG SERVICE hoteller:

NYTTIGE LINKS