X
GO
da-DKkl-GL
BRANCHEUDVALG FOR EL & VVS

 

  • Etablering af en autorisationsordning for VVS-branchen på linie med den autorisationsordninger, der i dag er gældende på EL-området. Den nye ordning skal sikre, at skabes et synligt og klart regelsæt på VVS-området omkring materialeanvendelse og installationer. Arbejdet med den nye ordning foregår i tæt samarbejde med Nukissiorfiit og Departementet for Erhverv 

 

  • Udvalget forsøger samtidig i samarbejde med Jern og Metalskolen i Nuuk og andre relevante myndigheder, at få belyst efteruddannelsesbehovet blandt branchens medlemsvirksomheder med henblik på at få etableret relevante efteruddannelseskurser, der til stadighed kan ajourføre branchens knowhow med den nyeste viden og teknologi med henblik på en fortsat effektivisering af byggeriet og samtidig en øget sikkerhed for såvel forbrugere som medarbejdere.

 

  • Udvalget er i lighed med GE's øvrige brancheudvalg garant for, at der konstant er fokus på det offentliges forpligtelser til at opbygge, udvikle og vedligeholde arbejdsstyrkens kvalifikationer på alle niveauer - fra folkeskolen over de gymnasiale og erhvervsmæssige uddannelser til de videregående uddannelser på universitetsniveau. Det er samtidig branchens opfattelse, at den politiske prioritering af uddannelsessted ud over folkeskolen skal træffes ud fra uddannelsesmulighederne i Grønland, uddannelseskvaliteten, samfundsrelevansen og et samfundsøkonomisk hensyn. Fastholdelsen af uddannelser eller etableringen af nye uddannelser her i landet skal afstemmes efter samfundets behov, under hensyntagen til en optimal kapacitetsudnyttelse og mulighed for en kvalificeret og rationel drift.

 

 

Kommentarer, ønsker til kurser eller andre emner, som ønskes taget op i brancheudvalget kan kontakte Lars Krogsgaard-Jensen på e-mail: lars@ga.gl

 

Formand:
Erik Nørskov
Nørskov Gruppen ApS
Postboks 502, 3920 Qaqortoq
Telefon: +299 64 24 00
Mobil +299 49 35 40
e-mail: ejn@norskov.g
l

 

Karsten Friis Laursen
EL-Installationsfirma KFL
Postboks 1414, 3900 Nuuk
Telefon: +299 32 51 01
Telefon: +299 32 72 38  
e-mail:
karsten@friis.gl

John Nielsen
Nan VVS ApS
Blikkenslagermester
Postboks 68, 3922 Nanortalik
Telefon: +299 61 34 95 
e-mail: nanvvs@yahoo.dk

Jens Peter Pars
Peter Pars A/S
Postboks 31, 3952 Ilulissat
Telefon: +299 94 30 53
e-mail: jenspeter@pars.gl

Lars Løvendahl
Brøndum A/S

Postboks: 149, 3911 Sisimiut
Telefon: +299 86 47 17

Mobil: +299 52 65 59
e-mail: lal@brondum.gl
 

 

Suppleant:

Torben Nielsen Arssarneriit A/S