X
GO
da-DKkl-GL
BRANCHEUDVALG FOR BYGNINGSHÅNDVÆRKERE

Brancheudvalget har følgende målsætninger for dets virksomhed:

  • Udvalget arbejder målrettet på at få de offentlige udbydere af bygge- og anlægsarbejder til at fastsætte og overholde klare betingelser for udbud og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder, således at der skabes grundlag for lige konkurrencevilkår i markedet.
  • Udvalget arbejder for en konstruktiv dialog mellem byggeriets parter for at sikre en optimal planlægning og gennemførelse af bygge- og anlægsopgaverne med henblik på at fremme beskæftigelsen og samtidig gennem en sæsonafstemt byggerytme opnå den bedst mulige kapacitetsudnyttelse, der kan bidrage til at effektivisere og billiggøre byggeriet til gavn for samfundsøkonomien. Det er samtidig udvalgets opfattelse, at en fornuftig byggetakt, der minimerer de forcerede arbejdsprocesser vil styrke kompetenceudviklingen inden for håndværksfagene og samtidig bedre både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægssektoren.
  • Udvalget skal ligeledes være garant for, at der konstant er fokus på det offentliges forpligtelser til at opbygge, udvikle og vedligeholde arbejdsstyrkens kvalifikationer på alle niveauer - fra folkeskolen over de gymnasiale og erhvervsmæssige uddannelser til de videregående uddannelser på universitetsniveau. Det er samtidig branchens opfattelse, at den politiske prioritering af uddannelsessted ud over folkeskolen skal træffes ud fra uddannelsesmulighederne i Grønland, uddannelseskvaliteten, samfundsrelevansen og et samfundsøkonomisk hensyn. Fastholdelsen af uddannelser eller etableringen af nye uddannelser her i landet skal afstemmes efter samfundets behov, under hensyntagen til en optimal kapacitetsudnyttelse og mulighed for en kvalificeret og rationel drift.
  • Udvalget vil styrke samarbejdet med Dansk Byggeri, således at GE´s medlemmer får mulighed for bredspektret og kvalificeret vejlednings- og rådgivningstilbud af såvel faglig som kommerciel art.

Er der konkrete emner, som medlemsvirksomheder finder relevante for brancheudvalgets virksomhed og som ønskes taget op, kan sekretær Karsten Lyberth-Klausen kontaktes på e-mail: klausen@ga.gl

 

Formand:
Preben Kold Larsen
Permagreen Grønland A/S
Postboks 220, 3900 Nuuk
Telefon: +299 48 59 15
Telefax: +299 32 45 99
e-mail: 
pkl@permagreen.gl

Knud Andersen
Sannassisoq ApS
Postboks 644, 3952 Ilulissat
Telefon: +299 54 11 59
Telefax: +299 92 14 70
e-mail: sannassisoq@sannassisoq.gl

Peter Stevn
Lasø A/S 
Postboks 194, 3961 Uummannaq
Telefon: +299 95 11 36

e-mail: peter@lasoe.gl

Karl Jensen
KJ Greenland A/S
Postboks 402, 3952 Ilulissat
Mobil: +299 58 33 80
e-mail: karl@kj.gl

Lars Kristian Madsen
Polar Entreprise ApS
Postboks 3930, 3011 Sisimiut
Telefon: +299 86 59 73
Telefax: +299 86 60 73

e-maillkm@pe.gl