X
GO
da-DKkl-GL
BRANCHEUDVALG

Brancheudvalgene har under respekt for bestyrelsens beslutninger det foreningspolitiske ansvar for hver branche og skal sikre, at såvel den overordnede foreningspolitik som de branchespecifikke beslutninger udmøntes i konkret handling.

Udvalgene beslutter selvstændigt sine aktiviteter indenfor brancheområdet, og fastsætter selv sin forretningsorden. Brancheudvalgene holder møder efter behov, alle afholder mindst to ordinære møder pr. år.

Grønlands Erhverv er opdelt i 10 brancher.
Brancheudvalget for Bygningshåndværkere
Brancheudvalget for El & VVS
Brancheudvalget for Råstof 
Brancheudvalget for Fiskeri og Eksporterhverv
Brancheudvalget for Liberale Erhverv
Brancheudvalget for Detailhandel
Brancheudvalget for Hotel, Restaurant & Turisme
Brancheudvalget for IT, Kommunikation og Medie
Brancheudvalget for Service og Transport
Brancheudvalget for Tekniske Rådgivere