X
GO
da-DKkl-GL
Nyheder og information

Grønlands Erhverv satser meget på information til både medlemmerne og offentligheden i almindelighed. Indformation og kommunikation er vejen frem til at forbedre rammerne for erhvervsudviklingen og samfundet som sådan.

Grønlands Erhverv udgiver Aurora fire gange om året. Aurora sendes ud til alle medlemmer og samarbejdspartnere. Alle numre af Aurorra findes i venstre side.

Ud over Aurora udsender Grønlands Erhverv nogle nyhedsbreve som udkommer efter behov. Nyhedsbrevene udsendes til alle medlemmer og pressen.

Nederst i venstre side finder du alle vores nyheder, der bliver lagt ud hjemmesiden inddelt i årgange og måneder.

Med nyhedsbrevene og Aurora håber GE at vi for informeret såvel offentligheden som medlemmer tilstrækkeligt. Skulle der være ønsker til nyheds og informations niveauet er i meget velkommen til at rette henvendelse til sekretariatet på  ga@ga.gl

   Udskriv