X
GO
Ny voldgiftskendelse

Bortvisning af medarbejder grundet forevisning af videoklip med stødende/krænkende indhold.

En faglig voldgiftskendelse har afgjort, at det var i orden at bortvise en medarbejder, der havde vist videoklip, taget fra Internettet, der viste optakten til en henrettelse.

Virksomheden begrundede bortvisningen med, at der var fremvist en video med yderst stødende og grænseoverskridende karakter til en kollega, hvilket var karakteriseret som en fuldstændig uacceptabel handling, der var helt uforenelig med almen etik og opførsel på en arbejdsplads. At forevisningen skete i frokostpausen, var underordnet i denne sammenhæng underordnet.

I sin begrundelse lagde opmanden (”dommeren”) vægt på, at det måtte anses for påregneligt (forventeligt), at fremvisningen af en video, som folk almindeligvis vil opfatte som modbydelig, kunne have den effekt på en kollega, som den fik – kollegaen, der fik forevist videoen, fik en kraftig psykisk reaktion p.g.a. forevisningen.

Opmanden sidestillede fremvisningen af videoklippet – uden samtykke, fra dem, der blev vist videoen – med et groft psykisk overfald på kollegaen, og fandt derfor, at bortvisningen berettiget.

Sagen er et eksempel på, at psykiske påvirkninger, vurderet ud fra deres grovhed, kan karakteriseres som psykisk vold og dermed sidestilles med fysisk vold, som er en bortvisningsgrund. Den psykiske vold er oftest sværere at forholde sig til – også fordi grænsen for, hvad der er acceptabelt at forevise/se, er forskellig fra person til person.

GE er bevidst om, at de fleste arbejdspladser har en politik for, hvad man må hente/se fra/på Internettet på virksomhedens pc´er. Man bør i lyset af denne voldgiftskendelse tillige have en politik om, hvad der må forevises på arbejdspladsens fra de ansattes egne I Phones/I Pads/bærbare. Afgørelsen synes nemlig ikke at tage højde for, at der på forskellige arbejdspladser og indenfor forskellige brancher er forskellige grænser for tolerancen for, hvad der kan karakteriseres som modbydeligt.

Det er med andre ord, hvad der bliver forevist, der er afgørende for, om der er grundlag for en bortvisning og ikke, hvor ”hårdhudet”  man er indenfor den pågældende branche/arbejdsplads.