X
GO
NYHEDER 2019

Informationsmøde vedr. kommerciel udnyttelse af Is og Vand
Den 30. December

Kære modtager

Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked Jess Svane har den glæde at invitere jeres virksomhed til at deltage i et informationsmøde vedr. kommerciel udnyttelse af Is og Vand i januar 2020.

Se vedlagte invitation. DK - KAL

Tilmelding senest fredag den 3. januar 2020.

Invitationen må gerne deles i jeres netværk. 

For tilmelding, yderlige information og spørgsmål relateret til informationsmødet, kontakt Departementet for Erhverv, Energi og Forskning på e-mail 
isiin@nanoq.gl.


DEN GRØNLANDSKE MARKEDSPLADS

Den 20. december

Kære medlemmer,

GE har siden 2016 arbejdet på projektet "Den grønlandske Markedsplads", der har til formål at forbedre forudsætningerne for lokal samhandel og lokal produktion. Kommuneqarfik Sermersooq er gået med på Markedspladsen og Grønlands Selvstyres afdeling for Strategisk Indkøb vil også være at finde på markedspladsen fra januar 2020. GE er i gang med at invitere landets øvrige kommuner og toneangivende virksomheder med store indkøbsbehov ind på markedspladsen.

Initiativet giver de tilmeldte organisationer mulighed for at deltage i udbud og tilbudsindhentninger, få indsigt i hvilke varer og ydelser der handles lokalt og generelt at markedsføre sig. Der er forskellige abonnementer med forskellig funktionalitet. Spændende er det at Kommuneqarfik Sermersooq vil gennemføre et udbud via markedspladsen allerede i december 2019/januar 2020. Kommunens udbudsplan offentliggøres via markedspladsen.

Vi skal hermed opfordre alle GE-medlemmer, uanset branche, til at tilmelde sig markedspladsen, der findes www.comdia.gl  

Teknologien bag markedspladsen er kendt fra Danmark, hvor store offentlige udbud gennemføres via platformen.

Markedspladsens formål er at øge gennemsigtigheden i det grønlandske marked på hvad der lokalt kan købes og sælges, og give organisationer mulighed for at øge den lokale samhandel.

Der udbydes to pakker:

 • Basis: 4.900 DKK pr. år (inkl. opsætning)
 • Premium: 17.000 DKK pr. år (ekskl. opsætning)

Vi forestiller os at de mindre virksomheder, der primært fungerer som leverandører tilmelder sig Basis-pakken, mens øvrige organisationer vil tilmelde sig Premium-pakken.

Christian Keldsen, der har drevet dele af projektet for GE, kan bistå jer med eventuelle spørgsmål: ck@visiobox.gl og +299 55 99 99. I kan desuden se platformen på www.comdia.gl


BUSINESS IN GREENLAND

Nuuk d. 18/12-2019

Den nye erhvervs magasin udgivet af Grønlands Erhverv og UP Front Communication

                         


DEN NYE INDBETALINGSPROCES I SISA

Tidligere fik alle arbejdsgivere tildelt et kontonummer til den enkelte medarbejder til brug for indbetaling af medarbejderens pensionsbidrag.

Denne proces blev ændret 1. december 2019, og SISA har i efteråret informeret alle arbejdsgivere om dette.

Nu skal arbejdsgivere indbetale til et kontonummer, der alene afhænger af hvilken medarbejdergruppe den medarbejder, som pensionsbidraget vedrører, tilhører. Det vil sige kontonummeret afhænger af om pensionsbidraget følger af en overenskomst eller en firmapensionsaftale. Har virksomheden eller organisationen flere medarbejdergrupper, hvor pensionsaftalen er forskellig afhængig af medarbejdergruppen, vil der være ét kontonummer for hver medarbejdergruppe.

Vedlagt den information der gælder for pensionsbidrag der indbetales i henhold til overenskomst med SIK. Hvis du som arbejdsgiver har andre medarbejdergrupper, du indbetaler pensionsbidrag for, kan du kontakte SISA og få oplyst hvilket kontonummer du skal bruge.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at cpr.nr. og kun cpr.nr. oplyses som beskrevet i "Tekst til modtagerens kontoudskrift".

Se vedhæftet vejledning HER DK  - KAL

 


Naalakkersuisut – nunatsinni siku imerlu pillugit ataatsimeersuarnissamut Københavnimi januaarip ulluisa 17-anni 2020 pisussamut soqutiginnittunut tamanut qaaqqusipput

Ataatsimeersuarnermi pisortat suliaqarfiata taasuma ukiuni makkunani annertusiartortup paasisaqarfiginissaa periarfissaassaaq.

Paasissutissat annertunerusut qaaqqusissummi ilanngullugu nassiussami nittartakkamilu: https://www.iceandwater.gl/

pissarsiarineqarsinnaapput

Qaaqqusissut attaveqarfissinnut ingerlateqqissinnaavarsi.

Una tooruk Qaaqqusissut

Naalakkersuisut - Grønlands regering - inviterer alle interesserede til en grønlandsk is- og vand konference i København den 17. januar 2020.

Ved konferencen vil der være mulighed for at få indblik i denne sektor, som vækster i disse år.

For mere information se vedlagte invitation og på https://www.iceandwater.gl/

I må meget gerne må dele invitationen i jeres netværk.

klik her for Invitation

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen 
Best regards

Inuussutissarsiornermut, Nukissiuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Departementet for Erhverv, Energi og Forskning

Ministry of Industry, Energy And Research

P.O. Box 1601, GL-3900 Nuuk

Oq./Tel.: 34 50 00

www.naalakkersuisut.gl


Kære Medlemmer,
Nuuk, den 13. november

Jeg har sammen med Henrik Leth mødtes med de seriøse udgivere af det store og klassiske værk, så vi også kan få en udgivelse af Trap Grønland. Vi anbefaler, at Grønland – og de grønlandske virksomheder – bakker op om projektet, herunder med en vis medfinansiering. Fondene bag Trap Danmark er klar til at bakke økonomisk op om en udgivelse af Trap Grønland, men det forudsætter, at der vises tilslutning fra grønlandsk side.

Se vedlagte informationshæfte om Trap Danmark og Trap Grønland samt GE´s anbefaling.

Projektet Trap Grønland i korthed:

 1. I 1970 blev der på Gads Forlag udgivet en bog om Grønland på 689 sider med særlige kortbilag som et led i udarbejdelsen af Trap Danmark 5. udgave i perioden 1953-72.
 2. I perioden 2014-21 udarbejdes en 6. udgave af Trap Danmark bestående af 34 bind på i alt ca. 10.000 sider samt en særudgave om hver af de 98 kommuner i Danmark, hvortil kommer forskellige digitale udgaver. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap DanmarkArbejdet er finansieret af fondstilskud på ca. 160 mio. kr. plus et budgetteret bogsalg på ca. 30 mio. kr., se evt. mere i vedhæftede informationsmateriale.
 3. I det oprindelige projekt er der desværre ikke bevilget midler til at udarbejde en udgave om Grønland, således som det var tilfældet i 5. udgave af Trap Danmark.
 4. Det vil Trap Forlaget imidlertid meget gerne, og der har man derfor lavet det forberedende arbejde, der er sammenfattet i vedhæftede notat om Trap Grønland. Det fremgår heraf, at Trap Grønland vil komme til at bestå af en flot illustreret bog på ca. 400 sider skrevet af omkring 150 fagfolk så vidt muligt fra Grønland og med særligt udarbejdede kortbilag samt en digital udgave, der vil være frit tilgængelig for alle. Trap Grønland vil blive udarbejdet på grønlandsk, dansk og engelsk.
 5. De bevilgende fonde bag Trap Danmark har givet udtryk for at se positivt på en ansøgning om støtte til Trap Grønland, forudsat at der kan tilvejebringes en vis medfinansiering og faglig opbakning fra Grønland. Alle beløb store som små fra Grønland er derfor særdeles velkomne, og alle donorer vil blive nævnt i vores bøger og digitale udgaver. Indbetalingerne kan fordeles over 2019-2021, som er de tre år, projektet vil løbe. Hvis projektet mod forventning ikke bliver til noget, tilbagebetales beløbene naturligvis.

Trap Forlagets bankkonto er: 4183 0011409911 (Angiv: ”Trap Grønland”) (IBAN: DK05 3000 0011 4099 11; SWIFT: DABADKKK).

INFO TRAP-GRØNLAND

INFO TRAP-DANMARK

Grønlands Erhvervs anbefaling
 

    Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga/ Med venlig hilsen/ Kind Regards

    Brian Buus Pedersen
    Pisortaq/Direktør/General Manager


FOREDRAG OM IT-SIKKERHED
Nuuk, den 13. november

Foredraget foregår mandag den 18. november på Handelsskolen Aqqusinersuaq 18

Læs mere om foredraget HER


UDDANNELSE I VERDENSMÅL, CSR OG BÆREDYGTIGHED
Nuuk, den 13. november

Mon der er en i din organisation, som kunne have glæde at en uddannelse i Verdensmål, CSR og bæredygtighed?

Så er der mulighed i starten 2020, hvor vi udbyder et spændende uddannelseforløb på 9 dage for grønlandske virksomheder med undervisning i Nuuk, såvel som en studietur til Island eller Danmark. Uddannelsen henvender sig både til ledere og medarbejdere inden for CSR, HR, kommunikation og lignende, som skal arbejde med hele eller dele af jeres indsats på Verdensmålene, CSR og bæredygtighed. Uddannelsen er egnet til både private og offentlige organisationer af alle størrelser.

Uddannelsen giver bl.a.:

-          Indblik i de vigtigste teorier og begreber inden for CSR og bæredygtighed

-          En solid forståelse af Verdensmålene, CSR og bæredygtighed og hvordan man arbejder hermed i praksis

-          Inspiration og idéer til jeres eget arbejde med området

-          Konkrete værktøjer til at prioritere og udvikle arbejdet, designe relevante indsatser og følge op herpå

-          Redskaber til at måle jeres indsatser og rapportere om dem (i CSR- eller årsrapporten)

-          Kendskab til de vigtigste CSR områder så som miljø, menneskerettigheder, anti-korruption og leverandørstyring

Uddannelsen giver først og fremmest energi, fokus og kompetence til arbejdet med Verdensmål, CSR og bæredygtighed. Vedhæftet det fulde program for uddannelsen. Skriv eller ring endelig hvis du har spørgsmål: +46 76 138 5383.​

Kursusoplæg datoer mv finder du HER

Del gerne!
Bedste hilsner
Anne Mette & Thomas


INVITATION TIL PDAC
Nuuk, den 13. november

Invitation til PDAC den 1.-4. marts 2020 i Toronto.

Invitation og tilmelding finde du HER

Der er mulighed for at bestille Hotelværelse på Hotel Novotel HER

Her finder tilbud på fly og Hotelværelse på Novotel HER


INVITATION TIL HANDELSFREMSTØD I TYSKLAND OG FRANKRIG I 2020

Kære modtager

Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning har den glæde at invitere grønlandske virksomheder til at deltage i et handelsfremstød i Tyskland og Frankrig i januar 2020.

Temaet for fremstødet er turisme og eksport af is og vand.

Tilmelding senest onsdag den 20. november 2019. Bemærk der er begrænsede pladser og tilmelding er efter "først til mølle" -princippet.

Invitationen må gerne deles i jeres netværk.
For tilmelding, yderlige information og spørgsmål relateret til handelsfremstødet, kontakt Departementet for Erhverv, Energi og Forskning på e-mail 
isiin@nanoq.gl.

 

Se Invitation – Erhvervsfremstød i Frankrig og Tyskland - Dansk


7. oktober 2019

INVITATION TIL MØDE MED TRAP DANMARK HOS GRØNLANDS ERHVERV

Bestyrelsesformanden for Trap Danmark A/S, adm. direktør for Gads Fond Joachim Malling og undertegnede er Nuuk tirsdag den 22. oktober kl. 15.00, for at invitere til et samarbejde om en grundig beskrivelse af Grønland, herunder erhvervslivet i Grønland.

Baggrunden er i korthed følgende:

 1. I 1970 blev der på Gads Forlag udgivet en bog om Grønland på 689 sider med særlige kortbilag som et led i udarbejdelsen af Trap Danmark 5. udgave i perioden 1953-72.
 2. I perioden 2014-21 udarbejder vi 6. udgave af Trap Danmark bestående af 34 bind på i alt ca. 10.000 sider samt en særudgave om hver af de 98 kommuner i Danmark, hvortil kommer forskellige digitale udgaver. Arbejdet er finansieret af fondstilskud på ca. 160 mio. kr. plus et budgetteret bogsalg på ca. 30 mio. kr., se evt. mere i vedhæftede informationsmateriale.
 3. I det oprindelige projekt er der desværre ikke bevilget midler til at udarbejde en udgave om Grønland, således som det var tilfældet i 5. udgave af Trap Danmark.
 4. Det vil vi imidlertid meget gerne, og vi har derfor lavet det forberedende arbejde, der er sammenfattet i vedhæftede notat om Trap Grønland. Det fremgår heraf, at Trap Grønland vil komme til at bestå af en flot illustreret bog på ca. 400 sider skrevet af omkring 150 fagfolk så vidt muligt fra Grønland og med særligt udarbejdede kortbilag samt en digital udgave, der vil være frit tilgængelig for alle. Trap Grønland vil blive udarbejdet både på grønlandsk og dansk samt evt. engelsk.
 5. De bevilgende fonde bag Trap Danmark har givet udtryk for at se positivt på en ansøgning om støtte til Trap Grønland, forudsat at der kan tilvejebringes en vis medfinansiering og faglig opbakning fra Grønland.

På den baggrund vil vi meget gerne mødes med beslutningstagere fra erhvervslivet i Grønland for at undersøge, om der er interesse for et samarbejde om en grundig, faktuel beskrivelse af Grønland, herunder erhvervslivet i Grønland, både som en flot illustreret bog på ca. 400 sider og som en frit tilgængelig digital udgave, og både på grønlandsk og dansk samt evt. engelsk.

Der vil blive budt på et let traktement i forbindelse med mødet?

læs mere: Trap Danmark informationshæfte

Trap Danmark

Vi vil være særdeles taknemmelige for et hurtigt og hjælpsomt svar, da det er særdeles vigtigt for os at få arrangeret dette møde så godt som overhovedet muligt.

I bedes tilmelde jer Louise Kristiansen kristiansen@ga.gl senest 19. oktober

Bedste hilsener

Niels Elers Koch 

Professor, dr.agro., dr. h.c.

Adm. direktør, chefredaktør

 

Trap Danmark A/S
Agern Allé 13
DK-2970 Hørsholm
Mobil: +45 21 23 07 42
Email: 
nek@trap.dk

www.trap.dk

Trap Danmark udkommer i disse år for 6. gang med leksikale informationer, levende fortællinger og dybdegående beskrivelser om Danmark. Udgaven udkommer som et bogværk i 34 rigt illustrerede bind, som 98 kommunebøger og som et omfattende digitalt univers. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.trap.dk, hvor du også kan læse om de aktuelle og kommende udgivelser, indholdet i værket, redaktionen, ambassadørerne, Traps Faglige Råd og hvilke fonde, der står bag udgivelsen.

Følg os også på de sociale medier:

H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark.


CENTER FOR LEDELSE (CFL) TILBYDER 2 KURSER I GRØNLAND
26. september 2019

CFL tilbyder følgende to kurser i Grønland

 • Proceskonsulenten – Til HR og ledere som ønsker at styrke sin rolle og kompetencer ifm. at facilitere projekter og processer.

 

Kurset afholdes over 2 moduler på i alt 4 dage og starter i uge 48.

Forløbet gennemføres af Allan Cohn Shapiro, som har erfaring fra opgaver i Grønland. Kurset gennemføres ved minimum 10 deltagere.

Af hensyn til planlægning og rejse træffer vi beslutning om gennemførelse allerede 1. oktober, så jeg vil sætte pris på en tidlig indikation af hvor mange deltagere som er relevante fra din virksomhed. Hvis du har flere deltagere til de to kurser, så kontakt mig for et samlet tilbud.

Vi har bestræbt os på at supplere de kompetenceudviklingsmuligheder som allerede er i Grønland, og samtidig ved at afholde lokalt, gøre kurserne tilgængelige for flere ledere som måske ikke har mulighed for den betydelige investering der ligger i at deltage i længere forløb i Danmark. Samtidig har vi prissat kurserne væsentligt under de tilsvarende forløb i Danmark og med det ønsker vi blot at signalere, at vi ser dette som starten på en langvarig tilstedeværelse lokalt i Grønland.

Kurserne afholdes som udgangspunkt på HHE, men hvis I har interesse i at lægge lokaler til et modul på kurserne, så er vi meget interesseret i en sådan løsning. Vi betaler naturligvis for forplejning ved afholdelsen.

Læs mere om de to kurser ved at trykke på linket nedenfor

Kurset afholdes over 3 moduler på i alt 8 dage og starter i uge 48. Forløbet afholdes af to gennemgående undervisere som begge har erfaring fra opgaver i Grønland, Ejner Jacobsen og Allan Cohn Shapiro.

Kurset gennemføres ved minimum 12 deltagere.

Kursusbeskrivelse er vedhæftet.

Dit personlige lederskab – Til den erfarne leder som ønsker at brug sig selv mere bevidst som leder og helt konkret finde ud af hvad de kan arbejde med i det store og i det små. Kandidaten er typisk udpeget af ledelsen som en der gerne vil satses på, men som er tydelig udfordret i sit lederskab for at kunne lykkedes fuldt ud.

I kan læse mere tilmelde jer kurserne via linkene


GREENLAND SCIENCE WEEK 2019
21. August 2019

Invitation letter - Greenland Science Week 2019 in Nuuk Join us for an Arctic science conference in Nuuk in December 2019! It is our pleasure to invite you to attend the Greenland Science Week conference in Nuuk, December 1-5, 2019.
The first Greenland Science Week (GSW), which is arranged by Ilisimatusarfik, AAU Arctic, Greenland Perspective and Kommuneqarfik Sermersooq, serves as a platform for a meeting between international and Greenlandic researchers. The main purpose of GSW 2019 is to kick-start a dialogue among institutions, business and research and to facilitate knowledge cooperation with local communities in Greenland. The secondary purpose of GSW is to consolidate Greenlandic academia around an Arctic science agenda, and GSW 2019 is the first cross-disciplinary initiative that is committed to Arctic research as well as Greenlandic issues.

Read more here

Call for abstract


Pressemeddelelse 21. august 2019

ORDNEDE FORHOLD OG ET EFFEKTIVT ARBEJDSMARKED - TO SIDER AF SAMME SAG

I SIK og Grønlands Erhverv (GE) ønsker vi at udtrykke vores opbakning til Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, i hans konstruktive medvirken til at finde en løsning på en af vores rigtigt store udfordringer – nemlig mangel på arbejdskraft flere steder i samfundet. Når der skal hentes arbejdskraft udefra, skal den bydes velkommen, og vi har alle et ansvar for, at det sker i respekt for gældende overenskomster og i henhold til lovgivningssikrede minimumsrettigheder.

De seneste tal for ledigheden i Grønland viser et forsat fald i antallet af registrerede ledige. Grønlands økonomi vokser, og det gør antallet af arbejdspladser heldigvis også. Når flere familier har en stabil indkomst, mindsker vi økonomisk ulighed.

Læs mere her

 

Jess G. Berthelsen                                             Brian Buus Pedersen

Formand for SIK                                                 Direktør, Grønlands Erhverv


INVITATION TIL KONFERENCE OM BØRNEKONVENTIONEN OG VERDENSMÅLENE

Nuuk den 20. August 2019

UNICEF holder sammen med NAKUUSA konference om Børnekonventionen og Verdensmålene den 27. og 28. november i Katuaq, Nuuk. Anledningen er Børnekonventionens 30 års jubilæum.

Formålet med konferencen er at tydeliggøre muligheden for at fremme børns rettigheder gennem Verdensmålsindsatser, også i erhvervslivet.

På konferencen vil vi desuden gennemgå UNICEFs Children’s Rights and Business Principles og på baggrund af konferencen sætte et arbejde i gang hvor vi samler og opdaterer de vigtigste af principperne i en grønlandsk sammenhæng, med henblik på at udgive disse på grønlandsk og dansk.

 

Se invitationen HER - DK - KAL

 

For nærmere oplysninger kan Sara Olsvig kontaktes på +299583800 eller email: solsvig@unicef.dk


Nuuk, 16. August 2019

MIND YOUR OWN BUSINESS

Giv unge drenge i Nuuk en unik mulighed for at etablere en microvirksomhed

Mind Your Own Business starter to nye iværksætterforløb efter sommerferien, og til det søger vi frivillige venturepiloter, som har lyst til at sætte deres faglige og sociale evner i spil i et anderledes læringsrum i samarbejde med unge drenge. Som frivillig venturepilot får man et stærkt netværk med andre engagerede frivillige, hvor samarbejde og fællesskab bliver båret af faglige og personlige kompetencer. Og det budskab kunne jeg godt tænke mig at få ud til alle jeres medlemmer.

 

Hvad er Mind Your Own Business?

Vi samarbejder med unge drenge fra Nuuk. De får mulighed for at starte deres egen virksomhed med støtte fra frivillige venturepiloter og mentorvirksomheder, hvilket vil sige virksomheder fra Grønlands erhvervsliv. 
Vi anvender iværksætteri som metode til drengenes personlige og faglige udvikling, og til at give drengene forståelse af processerne omkring opstart af egen virksomhed. Drengene er mellem 13-21 år og skal derfor bruge masser af sparring fra frivillige venturepiloter, som har lyst til at sætte egne kompetencer i spil sammen med drengene. Det kunne være i en HR afdeling, hvor mikrovirksomhedens opbygning diskuteres og en dertilhørende personalepolitik udarbejdes. Eller i en marketingafdeling hvor drengene skal identificere og kommunikere til den rette målgruppe. Man arbejder i et alsidigt team af venturepiloter, som sammen støtter drengene i et forløb på 8 mdr. (oktober-maj) med en fast ugentlig mødedag.

Mind Your Own Business har startet 52 mikrovirksomheder i Danmark siden 2010 og er åbnet i Nuuk i januar 2019.

Via linket kan du se en kort film om den første etablerede mikrovirksomhed i Nuuk, hvor drengene og frivillige selv fortæller om, hvordan det er at være med.

Vi rekrutterer venturepiloter her i august og i september. Og du kan kontakte Projektleder Ivalu Nørreslet Rex via e-mail ivalu.rex@myob.dk  eller på mobil 285890.


AURORA NR. 3 2019

Nuuk, 26. juli 2019

Nyt nummer af Aurora er kommet. Læs ved at klikke på billedet:


INVITATION

Nuuk, den 10. Juli 2019

Børnekonventionen fylder 30 år den 20. november 2019. I den anledning holder NAKUUSA sammen med UNICEF konference om FN’s Børnekonvention og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Konferences afholdes den 27. & 28. November i Katuaq Nuuk

Tilmelding: Mail til KBK@unicef.dk
senest den 25. oktober, 2019.

SE HELE INTITATIONEN HER - DK - KAL


UDVIKLINGEN SKAL VENDES

Nuuk, den 4. juni 2019

Grønlands store rederier går sammen om en markant styrkelse af de maritime uddannelser.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Royal Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S, Polar Seafood Greenland A/S, Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center, Grønlands Erhverv og Departementet for Uddannelse har startet arbejdet med at styrke de maritime uddannelser.

Læs mere HER


SUPPLERINGSVALG TIL BRANCHEUDVALGENE

Nuuk, den 13. maj 2019

Grønlands Erhverv skal erindre medlemmerne om der er suppleringsvalg til brancheudvalgene, Råstof og for detailhandel samt liberale erhverv.

Alle kan indstille kandidater til alle brancheudvalgene. I skal blot sikre at der kun indstilles kandidater som ønsker valg.

Fristen for indstilling af kandidater er mandag den 20. maj kl. 12.

Læs mere HER


GE’S SEKRETARIAT ER LUKKET UNDER FUTURE GREENLAND KONFERENCEN

Nuuk, den 13. maj 2019

GE’s sekretariat er lukket tirsdag den 14. maj og onsdag den 15. maj, da alle medarbejdere er optaget af Future Greenland konferencen.

Uopsættelige spørgsmål bliver besvaret ved henvendelse til sekretariatschef Karsten Lyberth-Klausen på tlf. 58 41 01.


GÅ IKKE GLIP AF FUTURE GREENLAND KONFERENCEN

Vi livestreamer alle plenumoplæg og debatterne i konferencens workshops

Hvis du benytter dette link til Future Greenland livestreaming - https://ga.videomarketingplatform.co/live - kan du følge hele konferencen, som finder sted tirsdag den 14. maj og onsdag den 15. maj.

Du kan læse mere om konferencen på www.futuregreenland.gl.


KTI BYGGE- ANLÆGSKOLEN LÆRLINGE BESØGER 10. KLASSE FOLKESKOLEELEVER I ILULISSAT

Nuuk, den 3. maj 2019

I begyndelsen af april besøgte jeg begge Ilulissats folkeskoler og deres 10. klasser sammen med 4 oplagte KTI lærlinge (maler, tømrer & VVS) og en KTI elektriker, der nylig er uddannet elinstallatør. Vi besøgte også Majoriaq Ilulissat FA elever. Efterfølgende 3 Ilulissat virksomhedsbesøg med alle elever.

Så en større indsats – men værd hvert minut!

Læs mere HER


AURORA NR. 2 AF 2019

Nuuk, den 3. maj 2019


ANSØGNING OM GODKENDELSE AF PRAKTIKPLADS PÅ AU-OMRÅDET

Nuuk, den 25. april 2019

Niuernermik Ilinniarfik er i gang med at forny praktikaftaler. Hermed sendes en opdateret formular vedrørende ansøgning om at blive godkendt som praktikplads på AU-området.

Venligst send den til ninuuk@ninuuk.gl  efter udfyldelse i underskrevet stand, hvis din virksomhed ønsker elever indenfor AU-området

Brochurer - Akademiuddannelserne

Ansøgning om godkendelse som praktikplads på AU-området


 

OVERENSKOMSTERNE MED SIK

Nuuk, den 9. april 2019

Du kan se de nye overenskomster HER


Invitation til Jobmessen 2019

Nuuk, den 8. april 2019

Styregruppen for Jobmessen 2019 har godkendt, at der i år holdes en jobmesse i to større uddannelsesbyer:

København:  Lørdag 23. november 2019 kl. 09.00 – 16.00, Scandic Copenhagen

Aarhus:  Søndag 24. november 2019 kl. 09.00 – 16.00, Radisson Blu Scandinavia

Læs mere HER


 

OPFORDRING TIL DELTAGELSE I SALIGAATSOQ

Nuuk, den 3. april 2019

Til virksomhederne i Grønland

CSR Greenland har siden 2010 arrangeret Saligaatsoq – Oprydningsdag.

CSR Greenland har som mål, at Saligaatsoq bliver en landsdækkende oprydningsdag. Planlægningen er allerede godt i gang.

Læs mere HER


 

FUTURE GREENLAND 2019

Nuuk, den 3. april 2019

Future Greenland 2019 er den 6. Future Greenland konference, som Grønlands Erhverv arrangerer hvert andet år. Engagerede og indsigtsfulde oplægsholdere og 450 deltagere bidrager til animerede og konstruktive debatter og workshops

Yderligere information og tilmelding via http://www.futuregreenland.gl/da-dk/

Læs hele annoncen HER


DAGPENGESATSER PR. 01.04.2019

Nuuk, den 2. april 2019

Dagpengesatser gældende pr. 01.04.2019 er uændret.

Klik her for at se Dagpengesatser pr. 01.04.2019


Nuuk, den 13. marts

POTENTIALE OG UDFORDRINGER VED KINA SOM NY GLOBAL STORMAGT

GÅ-HJEM-MØDE OM Kina-briefingen Den 21. marts kl. 15. til  ca. 16.30 i Grønlands Erhvervs store mødelokale.
Tilmelding til
kristiansen@ga.gl

Kina markerer sig i det enogtyvende århundrede som en ny hovedaktør i den globale verdensorden. Heraf udspringer et væld af både muligheder og udfordringer for Danmark, Grønland og Færøerne.

Mens det økonomiske potentiale er stort, er udfordringerne både politiske, økonomiske og militære. Briefingen tager sit udgangspunkt i disse udfordringer og går i dybden med, hvilke problemstillinger Grønland kan stå over for i sit engagement med Kina, hvis population og økonomi er henholdsvis 25.000 og 5.000 gange større end Grønlands. Briefingen giver blandt andet modtageren indblik i Kinas globale ambitioner, særligt i Arktis og Grønland, samt hvordan partistaten i Beijing anvender politiske, økonomiske, militære og kulturelle virkemidler til at fremme sin agenda.

Formålet med briefingen er at øge opmærksomheden på de udfordringer, der udspringer af kinesiske investeringer, cyberspionage, industrispionage, illegitim tilegnelse af intellektuel ejendom, holdningspåvirkning og Kinas ambitioner om en stærk arktisk tilstedeværelse.

 


Nuuk den 8. marts

AURORA NR. 1 2019


Nuuk, den 8. marts

HOTELKLASSIFIKATION I 2019

Klassifikationsrejsen er nu på plads. Hotelklassifikationen kommer til foregå fra den 29. april til den 7. maj.

Du kan se på vedhæftet fil hvornår dit hotel eller konference skal klassificeres.

SE HER


Nuuk, den 8. marts 2019

TO EVENTS OM ARKTISK LEDELSE I GRØNLAND

Fleis HR Consolting arrangerer to events om arktisk ledelse i Grønland.

Det første er om ”Fremtidens arbejdsmarked i Grønland”.

Det foregår den 1. maj 2019 på Hotel Hans Egede

 

Det andet er om ”Fremtidens ledelse i Grønland

Det foregår den 25. september på Hotel Hans Egede

Læs mere om de to events HER


Nuuk, den 31. januar 2019

HVAD LIGGER DER I DOBBELT STRAFFEFORFØLGNING

For dem, der blot er en smule interesseret i, hvad man kan og ikke kan i forhold til anklagemyndighedens mulighed for at anlægge sager ved domstolene, så kommer der her lidt juridisk nørderi.

Højesteret er just kommet med en afgørelse, hvor der tages stilling til indholdet i forbuddet imod at tiltale samme person for et forhold, pågældende tidligere er blevet dømt eller frikendt for. Spørgsmålet i sagen var:

Kan man tiltale en person i en sag med væsentligt samme faktiske indhold, som i en tidligere straffesag mellem samme parter, men hvor anklagen i den første sag byggede på en anden (forkert) henvisning til den bestemmelse, man ønskede at få den pågældende dømt efter?

Læs mere HER

Af Lars krogsgaard-Jensen


KOM GODT I GANG MED AT HÅNDTERE PERSONDATA I OVERENSSTEMMELSE MED PERSONDATALOVEN

Nuna Advokaterne afholder på-hjem-møde den 20. februar kl. 15.00 i Grønland Erhvervs store mødelokale.

Læs mere om oplæg og oplægsholder HER


ARCTIC LAW GREENLAND AFHOLDER KURSUS I PERSONDATARET

Kurset afholdes den 22. februar kl. 9.00-12.00 på Hotel Hans Egede

Læe mere om kurset HER


INVITATION TIL AT SØGE OM TILLADELSE TIL KOMMERCIEL UDNYTTELÆSE AF GRØNLANDS VAND OG IS

Den Grønlandske regering Naalakkersuisut, inviterer selskaber til at byde på rettighederne til kommerciel udnyttelse af vand og is i fem områder i det vestlige Grønland.

Udbuddet handler om adgang til det største ferskvandsreservoir på den nordlige halvkugle og ikke mindst til drikkevand med en exceptionel god smag og renhed.

Et udvindingsområde ligger ved Paamiut, to områder ligger nær Nuuk, mens to ligger ved Maniitsoq.

Lokaliteterne er udvalgt, da der her løber rent vand ud i store mængder, og da områderne er let tilgængelige.

Som noget helt nyt bydes områderne ud i en udbudsrunde, og der offentliggøres en teknisk faglig rapport udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Rapporten beskriver de feltundersøgelser, der er foretaget samt ikke mindst analyseresultaterne vedrørende vandmængder og kvalitet m.m.

Der er frist for modtagelse af ansøgninger senest den 1. august 2019.

Se udbudsmaterialet på www.businessingreenland.gl/da/Udbud/Aktuelle-udbud sammen med den tekniske rapport fra GEUS.

SE ANNONCE  DK  -  GRL  -  ENG


BØRSEN TILLÆG 2018-19 9. ÅRGANG

Nuuk, den 16. januar 2019

                                            

Dansk version                                                                   Engelsk version


VEDHÆFTET FREMSENDER NUNA ADVOKATER/HORTENS INVITATION TIL GRØNLANDSKONFERENCE 2019 VEDRØRENDE MEGAPROJEKTER I GRØNLAND

Nuuk, den 16. januar 2019

Konferencen afholdes d. 1. marts 2019 i København.

Grønland er i gang med at realisere flere offentlige megaprojekter, der skal styres i mål.

Der er over det seneste årti realiseret flere større infrastrukturprojekter i Grønland, bl.a. etablering af søkablet "Greenland Connect", som er en højteknologisk fiberforbindelse, der forbinder Grønland med Canada og Island, samt Sikuki Harbour i Nuuk, som er Grønlands største havn og central for godstransporten til, fra og i Grønland. Nu skal lufthavnsstrukturen udbygges med internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat, som bl.a. skal bidrage til samfundsudviklingen og styrke turismen. Flere byudviklingsprojekter overvejes og sættes i gang. Hos Nuuk City Development arbejdes der på at etablere en helt ny bydel og skabe bedre rammer for byens børn.

I samarbejde med Horten deler vi de gode erfaringer, som allerede er høstet ved større offentlige megaprojekter i Grønland, og vi kigger i kortene på de, som er på vej.