X
GO
da-DKkl-GL
NYHEDER 2018

Nuuk, den 31. januar 2019

HVAD LIGGER DER I DOBBELT STRAFFEFORFØLGNING

For dem, der blot er en smule interesseret i, hvad man kan og ikke kan i forhold til anklagemyndighedens mulighed for at anlægge sager ved domstolene, så kommer der her lidt juridisk nørderi.

Højesteret er just kommet med en afgørelse, hvor der tages stilling til indholdet i forbuddet imod at tiltale samme person for et forhold, pågældende tidligere er blevet dømt eller frikendt for. Spørgsmålet i sagen var:

Kan man tiltale en person i en sag med væsentligt samme faktiske indhold, som i en tidligere straffesag mellem samme parter, men hvor anklagen i den første sag byggede på en anden (forkert) henvisning til den bestemmelse, man ønskede at få den pågældende dømt efter?

Læs mere HER

Af Lars krogsgaard-Jensen


KOM GODT I GANG MED AT HÅNDTERE PERSONDATA I OVERENSSTEMMELSE MED PERSONDATALOVEN

Nuna Advokaterne afholder på-hjem-møde den 20. februar kl. 15.00 i Grønland Erhvervs store mødelokale.

Læs mere om oplæg og oplægsholder HER


ARCTIC LAW GREENLAND AFHOLDER KURSUS I PERSONDATARET

Kurset afholdes den 22. februar kl. 9.00-12.00 på Hotel Hans Egede

Læe mere om kurset HER


INVITATION TIL AT SØGE OM TILLADELSE TIL KOMMERCIEL UDNYTTELÆSE AF GRØNLANDS VAND OG IS

Den Grønlandske regering Naalakkersuisut, inviterer selskaber til at byde på rettighederne til kommerciel udnyttelse af vand og is i fem områder i det vestlige Grønland.

Udbuddet handler om adgang til det største ferskvandsreservoir på den nordlige halvkugle og ikke mindst til drikkevand med en exceptionel god smag og renhed.

Et udvindingsområde ligger ved Paamiut, to områder ligger nær Nuuk, mens to ligger ved Maniitsoq.

Lokaliteterne er udvalgt, da der her løber rent vand ud i store mængder, og da områderne er let tilgængelige.

Som noget helt nyt bydes områderne ud i en udbudsrunde, og der offentliggøres en teknisk faglig rapport udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Rapporten beskriver de feltundersøgelser, der er foretaget samt ikke mindst analyseresultaterne vedrørende vandmængder og kvalitet m.m.

Der er frist for modtagelse af ansøgninger senest den 1. august 2019.

Se udbudsmaterialet på www.businessingreenland.gl/da/Udbud/Aktuelle-udbud sammen med den tekniske rapport fra GEUS.

SE ANNONCE  DK GRL  -  ENG


BØRSEN TILLÆG 2018-19 9. ÅRGANG

Nuuk, den 16. januar 2019

                                            

Dansk version                                                                   Engelsk version


VEDHÆFTET FREMSENDER NUNA ADVOKATER/HORTENS INVITATION TIL GRØNLANDSKONFERENCE 2019 VEDRØRENDE MEGAPROJEKTER I GRØNLAND

Nuuk, den 16. januar 2019

Konferencen afholdes d. 1. marts 2019 i København.

Grønland er i gang med at realisere flere offentlige megaprojekter, der skal styres i mål.

Der er over det seneste årti realiseret flere større infrastrukturprojekter i Grønland, bl.a. etablering af søkablet "Greenland Connect", som er en højteknologisk fiberforbindelse, der forbinder Grønland med Canada og Island, samt Sikuki Harbour i Nuuk, som er Grønlands største havn og central for godstransporten til, fra og i Grønland. Nu skal lufthavnsstrukturen udbygges med internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat, som bl.a. skal bidrage til samfundsudviklingen og styrke turismen. Flere byudviklingsprojekter overvejes og sættes i gang. Hos Nuuk City Development arbejdes der på at etablere en helt ny bydel og skabe bedre rammer for byens børn.

I samarbejde med Horten deler vi de gode erfaringer, som allerede er høstet ved større offentlige megaprojekter i Grønland, og vi kigger i kortene på de, som er på vej.

INVITATION TIL KONFERENCE

Nuuk, den 10. december 2018

tirsdag d. 12. og onsdag d. 13. marts 2019 i Sisimiut

DAMVAD Analytics er, i samarbejde med Villum Fonden, i gang med at evaluere betydningen af Fondens mange sociale indsatser i Grønland. Resultaterne giver ny dybdegående viden om, hvordan gode projekter kan understøttes i implementering og opfølgning fremadrettet.
Læs mere om konferencen 
HER


GÅ HJEM MØDE OM ÆNDRINGER I ÅRSREGNSKABSLOVEN OG SELSKABSLOVEN

Nuuk, den 6. december 2018

Den 1. juli 2018 blev der vedtaget en række væsentlige ændringer til den grønlandske årsregnskabslov. Det er første gang i 10 år, at der sker væsentlige ændringer og der er tale om både stramninger og lempelser i forhold til de hidtil gældende regler.

Ligeledes er der sket en række ændringer i Selskabsloven.

Læs mere HER


RAPPORTERING OM SAMFUNDSANSVAR

Nuuk, den 4. december 2018

Morgenmøde hos CSR, onsdag den 12. december kl. 8.30-9.30 i GE-huset

Mød Henrik Steffensen, PWC Danmark som fortæller om hvordan praksis udvikler sig i Danmark i forhold til rapportering om samfundsansvar i årsregnskaberne for de største selskaber.

Læs mere HER


JULEGAVER TIL BØRNEHJEMSBØRN

Nuuk, den 30. november 2018

GE-huset i Nuuk genlød af glade børnestemmer torsdag den 29. november, da Nuummi Sulisitsisut traditionen tro havde inviteret børnene fra byens børnehjem til sodavand, juleslik og småkager. Anledningen var den årlige juledonation til børn og unge på byens døgninstitutioner. I år får 139 børn glæde af donationen, som udløser 300 kroner til hvert barn.

Læs mere HER


FUTURE GREENLAND 2019

Nuuk, den 21. november 2018

Den 6. Future Greenland konference finder sted 14. og 15. maj 2019 i Katuaq i Nuuk. Konferencen gennemføres under titlen ”Økonomisk uafhængighed og politiske selvstændighed. Hvad kræver det?”

Konferencen vil søge at finde svar på de fundamentale spørgsmål, der rejser sig i debatten om økonomisk uafhængighed og politisk selvstændighed – en debat, som hidtil har savnet en fælles forståelse af, hvad begreberne betyder og flere konkrete svar på grundlæggende spørgsmål.

Læs mere om Future Greenland 2019 på www.futuregreenland.gl og i medlemsbladet Aurora på ge.ga.gl.


AKUT MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

Nuuk, den 2. november 2018

Mange grønlandske virksomheder har akut mangel på arbejdskraft. Det dokumenterer en ny undersøgelse, som HS Analyse har gennemført for Grønlands Erhverv. Virksomhederne mangler over 900 medarbejdere, og manglen på arbejdskraft kan bremse fortsat økonomisk vækst i Grønland. Derfor er behovet for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft større end nogensinde, mener Grønlands Erhverv.

HS Analyses undersøgelse er lagt på hjemmesiden – benyt dette link: www.ge.ga.gl


AURORA NR. 3 AF 2018

Nuuk, den 30. oktober 2018

Et nyt nummer af Aurora er på vej ud til medlemsvirksomhederne, du kan læse hele Aurora nr. 3 af 2018 ved at klikke på billedet:


DAGPENGESATSER PR. 01.10.2018

Nuuk, den 17. oktober 2018

Dagpengesatser gældende pr. 01.10.2018 er uændrede.

Klik her for at se Dagpengesatser pr. 01.10.2018


INVITATION TIL IDRÆTSSEMINAR

Nuuk, den 10. oktober 2018

Du er hermed inviteret til seminar d. 3. og 4. november med fokus på Fremtidens idrætsfaciliteter i Kommuneqarfik Sermersooq.  Da vi skal have planlagt de små detaljer, vil vi meget gerne hvis du via mail på: KUPSERMERSOOQ@GIF.GL vil sende din tilmelding i form af en kort besked, med enten deltager/deltager ikke. Dette da det også er vigtigt for os at vide om du har taget stilling til dette vigtige seminar. Vi glæder os til din deltagelse, hvor Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland i samarbejde med, Idrættens Analyseinstitut og Lokale/Anlægsfonden vil stå for oplæg og være med til at inddrage dig i hvad du ser som vigtigt hvad angår at udvikle idrætsfaciliteterne for fremtiden.

Læs mere HER


ARBEJDSGRUPPEN FOR KVALITETSSIKRING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Nuuk, den 10. oktober 2018

Arbejdsgruppen for kvalitetssikring på videregående uddannelser arbejder med at definere et grønlandsk system inden for internationale standarder. Dette nyhedsbrev er et i rækken fra arbejdsgruppen.

Nyhedsbrev om kvalitetssikring af de videregående uddannelser (6)

Nyhedsbrev om kvalitetssikring af de videregående uddannelser (7)


FYRAFTENSMØDE OM BEHOV FOR KURSER OG UDDANNELSER IFM. LUFTHAVNSPROJEKTET

Nuuk, den 2. oktober 2018

I samarbejde med Råstofskolen i Sisimiut indbyder GE til fyraftensmøde om lufthavnsprojektet onsdag den 7. november kl. 14.00 – 16.00 i GE’s hus – store mødesal, Jens Kreutzmannip Aqqutaa 3 i Nuuk.

Se programmet HER


OPERATION DAGSVÆRK

Nuuk, den 25. september 2018

”Hjælp os med at sætte fokus på Grønland. Nu er det tid til at sætte Grønland i fokus! Og vi har brug for din støtte!

Vi er en flok frivillige, som står bag hele Operation Dagsværks oplysningskampagne om at få Grønland og Danmark på bølgelængde.

Læs mere HER


FYRAFTENSMØDE OM PDAC19

Nuuk, den 19. september 2018

Grønlands Erhverv inviterer herved til fyraftensmøde om PDAC 2019 i Toronto

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 15,00 – 17,00 hos Grønlands Erhverv, store mødelokale 2. sal.

Dagsorden for mødet:

 1. Velkomst
 2. Præsentation af forslag til program for den grønlandske delegation
 3. Oplæg om Greenland Day – virksomhedernes ønsker
 4. Pris for deltagelse. Oversigt over udgifter
 5. Samlet rejsepakke. Tilbud fra Grønlands Rejsebureau
 6. Evt.

HJÆLP GE MED AT HJÆLPE DIG!

Nuuk, den 17. september 2018

Virksomhederne mangler arbejdskraft, men det er nødvendigt at dokumentere problemets omfang, hvis vi skal vække politikerne.

Derfor har GE i samarbejde med HS Analyse iværksat en undersøgelse af den reelle mangel på arbejdskraft. Vi anmoder virksomhederne om snarest at besvare det udsendte spørgeskema.


FYRAFTENSMØDE - BESKÆFTIGELSESPROJEKT FOR MENNESKER MED AUTISME

Nuuk, den 11. september 2018

Grønlands Erhverv, Nusuka, Kommuneqarfik Sermersooq, Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat og Det Nationale Autismeinstitut i Danmark har indgået et samarbejde om at få mennesker med autisme i arbejde.

Læs mere HER

Evner hos mennesker med autisme


NUUK CITY DEVELOPMENT

Nuuk, den 10. september 2018

Hør om de store infrastrukturplaner i Grønland når Arctic Cluster of Raw Materials i samarbejde med Nuuk Kommune og Nuuk City Development inviterer til konference om fremtidens Nuuk. Udover de nye lufthavne er der også planer om et større byudviklingsprojekt som vil sikre at Nuuk kan forblive en grøn og robust arktisk hovedstad. 

Læs mere HER


GRATIS INFOMØDE OM FINANSIERING I NUUK DEN 18. SEPTEMBER 2018

Nuuk, den 5. september 2018

Har du en virksomhed, som har brug for ekstra finansiering til f.eks. at udvide forretningen, køb af erhvervsejendom, maskiner og driftsmateriel eller ønske om at overtage en anden virksomhed ?

Så kan Vækstfonden hjælpe.

Læs mere HER


GE'S MEDLEMMER INVITERES TIL AT DELTAGE I ERHVERVSDELEGATIONSREJSE TIL ISLAND. SE PROGRAM NEDEFOR, OG TILMELD JER DIREKTE TIL ARRANGØRERNE

Eimskip, Dansk-Islandsk Handelskammer og Iceland Ocean Cluster med Thor Sigfusson er blandt andet på programmet. Delegationen er allerede nu bestående af erhvervslivet og politikere fra Kommuneqarfik Sermersooq samt det nordjyskeerhvervsliv med rådmand Mai-Britt Iversen i spidsen.

Tilmelding/Opdateret program HER


DIGITALISERINGSSTYRELSEN EFTERLYSER OPLYSNINGER TIL AREAL REGISTRET
Nuuk, den juli 2018

Grunddata er vores alles data, og de skal være åbne og frit tilgængelige. Derfor er Digitaliseringsstyrelsen interesseret i virksomhedernes behov for data.

Som en del af Grunddataprogrammet er Digitaliseringsstyrelsen i gang med at udarbejde datagrundlaget for Areal Registeret (NIN), da NIN's aktuelle datagrundlag ikke længere lever op til det generelle behov.  

NIN indeholder data om selve arealet, anvendelse, ansøgere/rettighedshaver, byggetilladelser (type og formål), anvendelsesstatus, tilknyttede anlæg, datoer for godkendelser og frister samt beskrivelser for disse forhold.

Digitaliseringsstyrelsen har anmodet GE om at være behjælpelig med indsamling af det ønskede materiale, som derefter skal tilgå Digitaliseringsstyrelsen. GE vil nu tage sagen op i alle brancheudvalgene, som skal overveje, hvordan vi kan indsamler ønsker og behov om arealdata fra medlemsvirksomhederne og videreformidle til Digitaliseringsstyrelsen, som derefter inkorporere behovene i det fremtidige datagrundlag for NIN.

Såfremt der er medlemmer der har allerede har ønsker til grunddata kan de sendes til Karsten Lyberth Klausen klausen@ga.gl eller tlf. 584101

 

KONFERENCE 2018

CSR Greenland inviterer sammen med Grønlands Erhverv og Transparency International Greenland il en spændende konference om Grønland og Verdensmålene. De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev lanceret i 2015 af FN og er et fælles mål for alle verdens lande. Grønland er også i fuld gang – virksomheder, organisationer, kommuner og Selvstyret har alle taget fat på arbejdet med at integrere Verdensmålene. Nu har du muligheden for at blive klogere på Verdensmålene og få inspiration til, hvordan I kan arbejde med målene!

På konferencen kommer du til at møde bl.a.
• Mogens Lykketoft, medlem af Folketinget og Formand for FNs Generalforsamling da Verdensmålene blev antaget
• Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget
• Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland
• Aviaja Egede Lynge, Børnetalsmand, MIO
• Brian Buus Pedersen, CEO, Grønlands Erhverv
• Lotte Kirkegaard, CSR Greenland

Moderator: Anne Mette Christiansen, CSR Greenland

Konferencen afholdes i Katuaq den 15. august 2018 kl.8.30-15.00

Læs mere HER


VERDENSMÅLENE I JERES VIRKSOMHED

Har du lyst til at blive klogere på FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling og hvordan du kan bruge dem i din organisation?

Virksomheder, organisationer, kommuner og lande har i hele verden taget fat på arbejdet med at integrere Verdensmålene – og der er god inspiration og idéer at hente til CSR og strategiarbejdet for de grønlandske virksomheder. Vi har derfor sat et kursus sammen, hvor du har mulighed for at blive klogere på Verdensmålene og få inspiration til, hvordan I kan integrere, Måle og kommunikere om dem.

Kurset foregår i Grønlands Erhverv den 14. august kl. 9-16

Læs mere HER


DET NYE AURORA

Det nye Aurora nr. 2 2018 er på gaden i dag den 5. juli

Læs det nye medlemsbald ved at klikke på bladet


SELSKABSRETLIGE NYHEDER

Den nye selskabslov for Grønland er nu fastsat til at træde i kraft den 1. juli 2018

Selskabsloven, som erstatter anpartsselskabsloven og aktieselskabsloven, indeholder en række nyskabelser og muligheder for grønlandske selskaber - bl. a.

- nedsættelse af kapitalkravet for APS'ere fra kr. 125.000 til kr. 50.000,

- mulighed for delvis indbetaling af selskabskapitalen (25%, dog min. kr. 50.000), og

- etablering af iværksætterselskaber, der kan stiftes for 1 kr. i startkapital 

- administrative lettelser ved fusion og spaltning m.v.


NORDEN BUSINESS - HJÆLP OS MED AT UDBREDE KENDSKABET

Nuuk, den 20. juni 2018

Nordisk Ministerråd lancerede i slutningen af 2017 hjemmesiden www.nordenbusiness.org Nu er det tid til at udbrede kendskabet til Norden Business blandt virksomhederne i de nordiske lande.

Hjemmesiden skal sikre, at de nordiske virksomheder lettere kan drive virksomhed på tværs af grænser og dermed bidrage til øget national og nordisk vækst samt fremme erhvervssamarbejde i Norden.


MULIGHED FOR AT SØGE EU-MIDLER

Nuuk, den 20. juni 2018

COSME (EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises)
 

Da Grønland er en del af OLT associationen til EU (Oversøiske Lande og Territorier), giver dette adgang for små og mellem-store virksomheder at søge om støtte igennem programmet COSME. Programmet har til formål at:

 1. Øge små og mellemstore virksomheders (SMV’er) adgang til finansiering i alle faser af deres livscyklus.
 2. Hjælpe SMV’er til at få adgang til markeder i EU og udenfor.
 3. Reducere den administrative og lovgivningsmæssige byrde for SMV’er ved at skabe et business-venligt miljø.
 4. Fremme iværksætteri

Programmet varer fra 2014-2020 med et budget på 2, 3 mia EUR.

I kan læse mere om programmet og adgangen til denne form for finansiering på følgende links (står på engelsk):

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc

 

Ikin. Inuull./Venlig hilsen/Best regards

Uiloq Mulvad Jessen

Secretary of the Embassy

Greenland Representation

Rue d' Arlon 73

B - 1040 Brussels, Belgium
Direct number: + 32 2 233 09 62

Cell phone: + 32 491 167 425

irum@nanoq.gl


MEETOVATORER

Pressemeddelelse d. 23. maj 2018

I weekenden den 4.-6. maj blev de første Meetovators i Grønland certificeret. Der var deltagere fra Hotel Arctic, Hotel Hans Egede, Z-Meetings, Katuaq, Hotel Qaqortoq og Grønlands Rejsebureau.

Meetovation er et dansk mødedesign koncept, der har til formål at at designe møder konferencer og events, så det er muligt at opnå det størst mulige udbytte. Ofte er der ikke fokus på, hvorfor man holder møder, konferencer og events og endnu mindre på, hvad man helt konkret skal opnå. 

Deltagerene har lært at analysere og finde formålet med et møde, en konference eller et event. De kan nu designe et flow i mødet ved hjælp af Meetovation principperne og ved blandt andet bringe de forskellige persontyper baseret på everything DiSC, design tænkning og viden ind i planlægnings processen.

De 5 Meetovation principper er:

ROI – Return of Investment

Lokal Inspiration

Bæredygtighed

Kreativt setup

Aktiv involvering 

Det var Karin Krogh fra engaging meetings Ltd, der var instruktør på kurset. Hun er et aktivt medlem af MPI (Meeting Professionals International) i Danmark og har tidligere været president for MPI Danmark. Hun vil fremadrettet dele sit netværk med deltagene, og åbne op for, at dem der er intresserede i det, har mulighed for at være med online på de møder, der bliver holdt i Danmark. Hvis du vil høre mere om dette, kan du kontakte Karin på karinkrogh@engagingmeetings.com


RESULTATET AF OPTÆLLINGEN AF AFGIVNE STEMMER VED VALGET TIL INATSISARTUT DEN 24. APRIL 2018

Pressemeddelelse den 25. april 2018

Se resultaterne HER


DAGPENGESATSER OG NATTILLÆG PR. 1 APRIL 2018

Nuuk, den 25. april 2018

De nye dagpengesatser og nattillæg gældende fra d. 1. april 2018 er kommet.

Se dagpengesatser og nattillæg HER


ALKOHOLLOVEN ER IKKE GENNEMTÆNKT

Efter at den nye alkohollov nu har virket i op mod to måneder, kan vi tydeligt se dens åbenlyse svagheder. Det bør der omgående rettes op på efter valget.

19. april 2018

Af Karsten Lyberth-Klausen
Sekretariatschef i Grønlands Erhverv (GE)

 

Hensigten med den nye lov var angiveligt at beskytte befolkningen mod fristelserne ved at have let adgang til øl, vin og spiritus i butikkerne. Man kan diskutere, om fx afskærmning, restriktive åbningstider og reklameforbud forhindrer misbrug, eller om det snarere opleves som formynderi overfor det store flertal, men det er ikke vores ærinde i denne forbindelse. Det er derimod at gøre opmærksom på, at den nye lov på flere punkter er uklar, og derfor giver anledning til fortolkninger og misforståelser. Det kan erhvervslivet ikke være tjent med, hvorfor vi appellerer til det kommende Naalakkersuisut om at rette op på uklarhederne så hurtigt som muligt.
 

Lad mig blot nævne tre forhold:

1) På den ene side kræver loven, at alkoholholdige drikke skal være afskærmet fra andre varer i en butik. På den anden side siger brandmyndighederne, at en sådan afskærmning er ulovlig, da den hæmmer oversigt og flugtmuligheder i tilfælde af brand eller andre ulykker. Her er en konflikt, der bør afklares.

 

2) Departementet for Sundhed hævder, at man ikke må reklamere for alkohol på sociale medier som fx facebook. Derimod sige loven klart, at man ikke kan forhindre reklamer i udenlandske medier. Er facebook et grønlandsk eller et udenlandsk medie? Eller sagt på en anden måde: Hvor er grænserne?

 

3) Myndighederne skelner mellem fysiske butikker og net-butikker. Efter GE’s vurdering kan ”lukkede” net-butikker (som kræver individuelle adgangskoder etc.) sidestilles med et afskærmet rum i en fysisk butik. Modsat mener departementet, at det ikke er lovligt at etablere net-butikker med henblik på salg af vin og spiritus. Hvorfor? Igen er der her tale om en uklar lovgivning.

 

GE er ikke imod en alkohollov.
Kun imod uklarhed og konkurrenceforvridning

 

Lad mig understrege, at GE i allerhøjeste grad går ind for en fornuftig lovgivning på dette område, ligesom vi anbefaler, at alle virksomheder har en klar alkoholpolitik. Men hverken detailhandelen, hotel- og restaurationsbranchen eller turisterhvervet kan acceptere en lovgivning, der efterlader flere spørgsmål end svar.

 

GE’s opfordring er derfor at inddrage alle relevante interessenter i en drøftelse af, hvordan Grønland kan få en alkohollovgivning, der både tager hensyn til sociale problemstillinger og tilgodeser professionelle og ansvarlige virksomheder i et moderne samfund.

Karsten Lyberth-Klausen tlf. 58 41 01


GÅ-HJEM-MØDE OM PERSONDATALOVEN

Nuuk, den 17. april 2018

GA inviterer sammen med advokatfirmaet Paulsen Keldsen og Ilik Konsulentfirma til gå-hjem-møde Mandag d. 23. april 2018 kl. 16.00 i GE's lokaler, Jens Kreutzmannip Aqq. 3.

Advokat Britta Keldsen og seniorkonsulent Maren Granlien vil på mødet gennemgå persondatalovens krav til virksomhederne i Grønland herunder  både de persondataretlige krav i relation til HR- og kundebehandling samt de IT-sikkerhedsmæssige krav, der knytter sig hertil.


NYT NUMMER AF AURORA

Nuuk, den 17. april 2018

Et nyt nummer af Aurora er kommet.

Læs hele Aurora nr. 1 2018.


GE - KAMPAGNE - VALG TIL INATSISARTUT 24 APRIL 2018

Nuuk, den 11. april 2018

Q&A

Q: Hvorfor er GE gået ind i denne valgkamp med ”bedre uddannelse” som tema?

A: Grønland har et dyrt men ikke særlig velfungerende uddannelsessystem, og vi risikerer at tabe en hele generation på gulvet, fordi alt for mange elever i dag går ud af folkeskolen med en eller flere karakterer, der er for dårlige til, at de kan komme ind på en ungdomsuddannelse.

Det er katastrofalt for landets udviklingsmuligheder, for alt for få børn og unge får i dag en uddannelse, der kvalificerer dem til at varetage fremtidens job. Kort sagt er en ordentlig folkeskoleuddannelse forudsætningen for, at morgendagens arbejdskraft kan få de rette kompetencer, der gør dem i stand til løfte de mange opgaver, som venter forude på det grønlandske arbejdsmarked.

Så hvis vi ikke gør en indsats for at forbedre folkeskolen nu, risikerer vi ikke at kunne indfri det brændende ønske om selvforsørgelse.

Læs mere HER


VI HAR BRUG FOR ALLE GODE KRÆFTER

Nuuk, den 6. april 2018

Jens Peter Pars, direktør, Peter Pars A/S, næstformand, Grønlands Erhverv (GE)

Adm. dir. Verner Hammeken interviewes af Martin Breum i bogen, ”Hvis Grønland river sig løs – en rejse i rigsfællesskabets sprækker”, som blev udgivet på forlaget Gyldendal den 3. april.

Her citeres Verner Hammeken for sige, at ”Forholdet mellem det etablerede borgerskab og det reelle samfund i Grønland er som forholdet mellem olie og vand. De blander sig aldrig. Det er to forskellige kulturer, der lever her. Det skaber en reaktionær holdning til forandringer.”

Han refereres også for at mene, at de velbetalte danskere i de offentlige institutioner og i det private erhvervsliv er som et ”olielag” på det grønlandske samfund og videre: ”Det er et folk, der har været her rigtig længe og har haft gode jobs. Men når man sidder rigtig, rigtig lang tid i sådanne positioner, sidder man så tungt, at det nye ikke får mulighed for at komme op. Du må forstå, hvad det er, der adskiller folk heroppe. Det har med rigsfællesskabet og tilknytningen til Danmark at gøre”.

Læs mere HER


JAGTEN PÅ FREMTIDEN: NY KAMPAGNE SKAL GØRE UDDANNELSE TIL VALGETS VIGTIGSTE TEMA

Pressemeddelelse, den 5. april 2018

Grønlands Erhverv (GE) & Lærernes Fagforening (IMAK)

Uddannelse er fundamentet for jagten på en god fremtid. Desværre lider vores uddannelsessystem i dag under store fundamentale udfordringer, der betyder at mange af vores børn ikke kan besætte nutidens og fremtidens jobs, når de er færdige med Folkeskolen. Derfor er Grønlands Erhverv (GE) og Lærernes Fagforening (IMAK) gået sammen om en ny kampagne ved navn ”Grønlands vigtigste råstof er uddannelse”.

Målet er at sikre, at netop uddannelse står øverst på politikernes agenda frem mod valget til Inatsisartut d. 24. april – og ikke mindst at politikerne efter valget omsætter initiativerne til politisk handling.

Læs mere HER


MEDDELELSE OM DE NYE SATSER FOR DAGPENGE OG NATTILLÆG

Nuuk, den. 5. april 2018

De nye satser for Dagpenge og Nattillæg, gældende fra 1. april 2018, er ikke kommet endnu.

Det vil blive lagt ind, så snart vi får dem.


ÅBNINGSTIDER FOR SALG OG UDSKÆNKNING AF ALKOHOLDIGE DRIKKE

Departementet for sundhed har udsendt pressemeddelelse vedrørende åbningstider for salg og udskænkning af alkolholholdige drikke.

Du kan finde pressemeddelsen HER. Teksten i pressemedddelsen er følgende:

Den 1. marts 2018 trådte den nye alkohollov i kraft. Dermed er der kommet nye regler for salg og udskænkning af alkohol. Her kan du læse, hvilke åbningstider der gælder for salg og udskænkning af alkohol, herunder i påskedagene og andre helligdage i foråret og sommeren.

Læs mere HER


ÅBENT ARRANGEMENT: FORUM FOR ANSVARLIGE INDKØB

Nuuk, den 14. marts 2018

Tid og sted: d. 21.3. kl. 8.30 – 10.00 i CSR Greenland/GE’s lokaler

 

Er du interesseret i hvordan man kan arbejde med CSR i indkøb og udbud?

Forum for Ansvarlige Indkøb er nu klar til at tage fat på næste tema, nemlig at udarbejde anbefalinger til hvordan virksomheder og det offentlige kan implementere CSR krav i deres indkøbs- og udbudsprocesser. På dette åbne møde får du en første introduktion til temaet med eksempler fra de andre nordiske lande efterfulgt af en præsentation af den kommende proces for udvikling af anbefalinger til den private og offentlige sektor. Du får altså mulighed for at påvirke processen således, at den giver mest mulig værdi for jer som organisation.

 

Forum for Ansvarlige Indkøbs første sæt af anbefalinger ’Hvordan vi bedst øger andelen af lokale indkøb’ kan du downloade her.

 

Program:

08.30 – 08.45    Godmorgen – introduktion til deltagere og formålet med mødet

08.45 – 09.15    Introduktion til CSR krav i indkøb og udbud – cases og eksempler fra de nordiske lande

09.15 – 09.30    Næste skridt for Forum for Ansvarlige Indkøb – processen fremad

09.30 – 10.00    Diskussion og input til processen og temaet

Oplæg: Anne Mette Christiansen og Lotte Kirkegaard

 

Du tilmelder dig ved at skrive til lotte.kirkegaard@csr.gl.

 

Vel mødt!


RAL'S DIREKTØR AFLYSER MØDE MED KUNDERNE

Nuuk, den 14. marts 2018

RAL’s direktør aflyser møde med kunderne

Royal Arctic Line’s topchef vil ikke møde rederiets kunder sammen med GE. Verner Hammeken har annulleret et ellers aftalt fyraftensmøde i GE’s hus i Nuuk. Han er fornærmet over GE’s udkast til mødeinvitation.

I invitationen foreslog GE følgende tekst: ”Adm. direktør Verner Hammeken, Royal Arctic Line, vil orientere om rederiets nye strategi og besvare spørgsmål om strategien og de it- og logistikproblemer, som har plaget virksomheden og medført gener og tab for flere erhvervskunder”.

Læs mere HER


RESULTAT AF VALGET TIL BRANCHEUDVALGENE

Nuuk, den 7. marts 2018

Grønlands Erhverv takke for den store interesse der har været til at stille op til brancheudvalgene. 

Valgresultatet er opgjort og de fleste udvalg har nu konstitueret sig formand. Der er to udvalg, der ikke har konstitueret sig endnu .

Der er som sædvanligt ikke mange stemmer der skiller de der kommer ind i udvalgene og de der bliver suppleanter ikke kommer ind.

Du kan se hvem der kommer ind i udvalgene HER


KLASSIFICERING AF HOTELLER OG KONFERENCER

Klassificering af hoteller og konferencer sker i perioden fra den 8. til den 17. maj.

Du kan se hvornår dit hotel og konference skal klassificeres på dette link.

Ligeledes skal GE bede hotellerne reservere værelser til Jan Kenneth Fischer. Det fremgår af listen hvilket hotel han skal bo på.


STOR GRØNLANDSK DELEGATION TIL PDAC I TORONTO

Nuuk, den 28. februar 2018

GE står igen i år i spidsen for en stor erhvervsdelegation til det store træf for den internationale mineindustri, PDAC i Toronto fra 3.-7. marts. Delegationen er på cirka 80 personer incl. naalakkersuisoq for råstoffer Múte B. Egede og otte medlemmer af Inatsisartuts erhvervs- og råstofudvalg.

Traditionelt arrangerer vi en såkaldt ”Greenland Day” under PDAC. GE deler dagen med Departementet for Råstoffer. Departementet står for to sessioner om hhv. Grønlands Geologi og mineralpotentiale samt om aktuelle råstofprojekter. GE står for to sessioner under overskriften ”Forretningsmuligheder” om licensgodkendelse og operationelle muligheder samt om forretningsmulighederne i forbindelse med udvinding af sjældne jordarters metaller.

Sædvanligvis deltager omkring 200 personer i Greenland Day, hvor Fraser Institute igen i år vil fortælle om den årlige rating for Grønland. Ratingen er netop offentliggjort, og Grønland har forbedret sin placering blandt attraktive minelande sammenlignet med sidste år. I 2017 blev Grønland placeret som nummer 34; året før var Grønland nummer 55. GE er tilfreds med, at nedturen tilsyneladende er vendt, men noterer samtidig, at der kun er sket en lille positiv forskydning, når det handler om tilliden til det politiske klima i Grønland. GE og Departementet for råstoffer er i løbende dialog om, hvordan man kan løfte Grønland endnu mere og dermed gøre landet interessant for investorer og mineselskaber.


GÅ-HJEM-MØDE OM NYERE ARTISK BYGGESKIK

Nuuk, den 26. februar 2018

Stort forskningsprojekt om Arktisk Byggeri.
DTU Artek gennemfører over de næste 3-4 år et stort forskningsprojekt om byggeri i Grønland.
Projektets formål er bl.a. at undersøge, hvilke konstruktioner, der bedst kan tåle det arktiske klima.
DTU og SBi (Statens Byggeforskningsinstitut) vil måle på klimaskærm og indeklima i en række bygninger.
Derudover vil andre forskere undersøge bl.a. byggeprocessen (bygbarhed etc.), bebyggelsesplanlægning – og herunder ophobning af sne og is – samt bæredygtighed og brugertilfredshed.
Projektets leder, lektor Tove Lading, vil på mødet fortælle mere om projektet samt invitere branchen til et samarbejde.
Projektet forventes at vare 3-4 år, og har et samlet budget på 12,2 mill. kr.

Mødet afholdes den 13. marts i Grønlands Erhverv
Kl: 15 i stor mødelokale


NYE REGLER OM ALKOHOLPOLITIKKER FRA 1. MARTS

Nuuk, den 23. februar 2018

Når den nye alkohollov træder i kraft den 1. marts 2018, bliver det et lovkrav, at der skal foreligge alkoholpolitikker i to tilfælde. Dels skal alle offentlige og private arbejdspladser med mere end en ansat have en alkoholpolitik for virksomheden. Dels bliver der indført krav om, at der skal vedlægges en alkoholpolitik ved alle nye ansøgninger om bevilling til salg eller udskænkning af alkohol.

Læs mere HER


KUNDERNES HOLDNING TIL RAL'S STRATEGI

Pressemeddelelse 21. februar 2018

Royal Arctic Line A/S og Grønlands Erhverv har i fællesskab fået undersøgt erhvervskundernes holdning til Royal Arctic Lines nye strategi. Formålet med undersøgelsen har været at belyse behovet for information og mulighed for yderligere inddragelse af Grønlands Erhvervs medlemsvirksomheder i Royal Arctic Lines strategi om mere åbne, hyppigere og mere effektive forbindelser til og fra Grønland.

Undersøgelsen er gennemført af HS Analyse, som har haft godt to uger til at udsende spørgsmål og indsamle svar via e-mail i januar-februar 2018. 

Spørgeskemaet blev udsendt til 457 virksomheder, og 177 skemaer kom retur i udfyldt stand frem til svarfristen 2. februar 2018. Det svarer til en besvarelsesprocent på 39, som anses for godt i betragtning af den korte svarfrist.

Undersøgelsesrapporten vedhæftes denne pressemeddelelse.

Grønlands Erhverv og Royal Arctic Line vil sammen se på, hvad analysen giver anledning til af yderligere tiltag for at sikre de bedst mulige rammebetingelser for erhvervsudvikling på sigt.

Kommentarer til kundeundersøgelsen kan indhentes ved henvendelse til adm. direktør Verner Hammeken, Royal Arctic Line, på tlf. +299 34 91 00 eller til direktør Brian Buus Pedersen, Grønlands Erhverv, på tlf. +299 36 37 10 eller +299 55 36 41.

 

Verner Hammeken                                             Brian Buus Pedersen
Adm. direktør                                                      Direktør
Royal Arctic Line A/S                                          Grønlands Erhverv

Læs hele rapporten HER


NYT LAVPRISHOTEL I NUUK

Pressemeddelelse, den 20. februar 2018

Nuuk får i foråret 2020 et nyt hotel med fokus på billige priser, lækkert design og central beliggenhed. Første spadestik til hotelbyggeriet tages om kort tid.

Det er makkerparret Helge Tang og Carl Juhl, som også driver Hotel Hans Egede, der står bag opførelsen af det nye hotel. Det får 108 værelser med adresse på den grund, hvor Atuagkat og Brillehuset lå placeret midt i Nuuk.

Det nye hotel, som skal hedde HHE Express, er inspireret af det såkaldte ”wake-up” koncept, hvor kvalitet, design og pris er vigtige faktorer.

Den nye lufthavn i Nuuk er en væsentlig årsag til byggeriet af det nyt hotel, oplyser Helge Tang.

Læs mere om de ambitiøse hotelplaner HER 


EXTENDED MEETOVATION EDUCATION

Nuuk, den 20. februar 2018

Grønlands Erhverv gennemfører Meetovator uddannelsen i samarbejde med INUILI. Se nærmere om Meetovator uddannelsen i vedlagte fil.

Uddannelsen foregår over 3 dage vil koste 4.500 kr. for medlemmer og 5.500 kr. for ikke medlemmer

Uddannelsen gennemføres i Nuuk fra den 4.-6. maj 2018

Grønlands Erhverv skal opfordre alle der beskæftiget sig med konferencer eller andre former for event, at deltage i denne uddannelse.

Hvis i kender nogen, som gerne vil deltage, er velkommen til at orientere dem om denne mulighed.


NY LOVGIVNING

Nuuk, den 14. februar 2018

I forlængelse af at der de sidste par dage har været annonceret med kurser til bartendere og andet personale, der udskænker alkohol, skal GE blot for god ordens skyld henvise medlemmerne til den gældende lovgivning om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Den finder du HER

Grønlands Erhverv stiler sig uforstående overfor, at Departementet ikke har inddraget GE eller sendt orientering om disse kurser. GE opdage det via en reklame i KNR i går den 12. februar og læste om det i avisen i dag den 13.

Det viser at kurserne er net-baseret og udbydes fra den 15. februar. GE har ikke fået tilsendt link til kurserne, så dette kan ikke oplyses.

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til Karsten Lyberth-Klausen klausen@ga.gl


INDKALDELSE AF KANDIDATER TIL BRANCHEUDVALGENE

Nuuk, den 14. februar 2018

Grønlands Erhverv udsendte den 12. februar skrivelse om valg til GE´s brancheudvalg og anmodede medlemmerne om, at indstille kandidater til de 9 brancheudvalg.

GE skal beklage, at der var en fejl i skrivelse, idet der stod onsdag den 19. februar , det skal rettelig være mandag den 19. februar kl. 12.00, der er frist for at indsende kandidater til brancheudvalgene.

Ikke nok med det, men så var der udfordringer med vores mailsystem således, at der var en række mail, der blev stoppet og lå i kø, med deraf forsinket afsendelse.

Grønlands Erhvervs håber nu at alle har modtaget skrivelsen ellers kan i finde den HER


UDSÆTTELSE AF ANSØGNINGSFRIST PÅ ANSØGNINGER TIL TURISTKONCESSION PÅ TROFÆJAGT

Nuuk, den 13. februar 2018
Ansøgningsfristen på turistkoncession på trofæjagt i Qeqqata Kommunia forlænges fra fredag den 16. februar 2018 til mandag den 26. februar 2018

Læs mere HER


PRÆKVALIFIKATIONSANNONCE FOR LUFTHAVNE I QAQORTOQ, NUUK OG ILULISSAT, GRØNLAND

Nuuk, den 11. februar 2018

Prækvalifikationsannoncen er blevet opdateret på væsentlige punkter. En ny version af annoncen er blevet uploadet på Byggeweb (https://www.rib-software.dk/udbudsportal/) og steder med ændringer er markeret med lodret, sort streg i side-margen. Adgang til Byggeweb er beskrevet i vedhæftede vejledning.

De væsentligste ændringer til PQ-annoncen er:

 • Aftalegrundlaget vil være en international standard som FIDIC eller det grønlandske AP95 - begge med relevante projektspecifikke tilpasninger (afsnit 6 i prækvalifikationsannoncen)

 • Krav til ansøgeres økonomiske kapacitet er ændret (afsnit 7)

 • Model for sikkerhedsstillelsens reduktion er justeret (afsnit 6)

 • Tekniske og faglige udvælgelseskriterier nævner ikke længere specifikt Grønland (afsnit 7)

 • Leverancer af navigationsudstyr, meteorologiudstyr samt tårn- og kommunikationsudstyr overvejes udbudt som option i forbindelse med det udbud, der prækvalificeres til nu (afsnit 3)

 • Der vil i udbuddet blive mulighed for at aflevere alternativt bud med alternativ tidsplan (afsnit 8)

 • Udbuds- og anlægstidsplan for Qaqortoq Lufthavn er ændret (afsnit 8).


 

RAL'S BESTYRELSESFORMAND SKABER FALSKE FORTÆLLINGER

Pressemeddelelse d, 29. januar 2017

Det er beskæmmende og bekymrende, at bestyrelsesformanden for det offentligt ejede rederi Royal Arctic Line benytter de sociale medier til at sprede udokumenterede og ganske alvorlige anklager mod det grønlandske fiskerierhverv.

I en kommentar på Facebook skriver Kuno Fencker således, at Grønland bliver misbrugt som koloni. At der fiskes op til 200.000 tons fisk og skaldyr i grønlandske farvande til citat: ”næsten ingen værdi (næsten gratis), som giver minimal fordel for vores land”.

Kuno Fencker medvirker her til at skabe en falsk fortælling om, at nogen snyder Grønland. Han burde i sin position vide, at det effektive grønlandske fiskeri hvert år skaber stor værdi for hele landet. Alene de seneste fem år har fiskeriet afleveret over 4,3 milliarder kroner til de offentlige kasser i form af skatter og afgifter, og indtægterne fra fiskeriet dækker derfor hvert eneste år det, der svarer til cirka 60 procent af udgifterne på sundhedsområdet.

Læs mere HER


FRIST FOR INDSENDELSE AF A-10

Nuuk, den 25. januar 2018

Sekretariatet skal erindre medlemmerne om, at i skal indsende jeres A-10 inden den 15. februar. Hvis sekretariatet ikke modtager A-10 ´eren bliver kontingentet fastsat skønsmæssigt, og der vil ikke efterfølgende blive foretaget tilbageregulering, hvis lønsummen er fastsat for højt.

Så det er vigtig, at i sender A-10´eren inden den 15. februar.

A-10`eren skal sendes til ga@ga.gl


UDDANNELSE, ARBEJDSPLADSER OG INVESTERINGER

Nytårsudtalelse fra Grønlands Erhverv ved årsskiftet 2017/2018

Nuuk,den 4. januar

Krone for krone skal velfærdssamfundets regninger betales enten af bloktilskuddet eller beskatningen af de værdier, som virksomhederne skaber.

Denne sammenhæng er helt enkel, men overses ofte i politik. Her bruges det meste af energien på at øge skattetrykket for at få råd til nye offentlige udgifter. Det hæmmer væksten i samfundet og dermed muligheden for fremadrettet at forøge skatteindtægterne, så velfærden i samfundet kan forøges. Ikke blot er der meget lidt interesse for at diskutere, hvordan man skaber ny økonomisk vækst – man sætter også ting i gang, som direkte skader økonomien.

Læs hele udtalelsen HER


FORESPØRGSEL I FORBINDELS MED REFORMARBEJDET "ET SAMMENHÆNGENDE FLÆKSIBELT UDDANNELSESSYSTEM"

Nuuk, den 3. januar 2018

Grønlands Erhverv har modtaget en skrivelse fra Departementet for Uddannelse om formål og intentionerne bag en ny uddannelsesreform, hvor der lægges op til 12 års obligatorisk undervisningspligt. (Skrivelse af 20/12 er vedlagt)

Grønlands Erhverv er generelt positiv over for de overordnede intentioner bag reformen, dog vil GE arbejde for, at der indtænkes en mere produktionsrettet linje i hvert fald i de ældste klasser 9.-12. klasse.

Departementet ønsker, at erhvervslivet kommer med input til både intentionerne, men også helt konkrete forslag til kursusforløb der er relevante for og efterspurgt af erhvervslivet.

I må gerne sende jeres bemærkninger til mig klausen@ga.gl

Fristen for input er den 20. januar 2018.

 

Med venlig hilsen
Karsten Lyberth-Klausen


 

12 INITIATIVER

1) Vi skal have en veluddannet arbejdsstyrke. Det er nøgklen til at fastholde og udvikle arbejdspladser i hele landet. Sådan bliver vi alle rigere. (Læs mere)


 

2) Vi skal ruste eleverne i folkeskolen endnu bedre til at tage en uddannelse. Vi skal sikre langsigtet planlægning af det offentlige bygge- og anlægsprogram, som er et stærkt men forsømt redskab til at sikre arbejdspladser og velfærdsinvesteringer. (Læs mere)


 

3) Vi skal have en mere langsigtet planlægning af fremtidens skolesystem og bedre prioritering af midlerne. Vi skal skabe større sikkerhed og mere stabile rammevilkår for erhvervslivet. (Læs mere)


 

4) Vores skoler skal være i bedre fysisk stand. (Læs mere)


 

5) Vi skal sikre, at lærerne har de rette kompetencer til at bruge it som redskab i undervisningen, og sikre tidssvarende internetforbindelser og it-udstyr på skolerne, så de unge forberedes på at begå sig i en digital, globaliseret verden. (Læs mere)


 

6) Adgangen til undervisningsmaterilaer i yderområderne skal være bedre, og undervisningsmaterialer skal løbende opdateres. (Læs mere)

VALGNYHEDER

Grønlands vigtigste råstof er uddannelse

Af Brian Buus Pedersen, Grønlands Erhverv, og Birthe Møller Therkildsen, IMAK

Om en lille måned skal vi til stemmeurnerne, og der tegner sig et billede af en valgkamp, som særligt står i uddannelsens tegn. Det er meget opløftende, for uddannelse er Grønlands vigtigste råstof. Investeringer i uddannelse er investeringer i fremtiden og i et nyt og endnu bedre Grønland.

Af netop den grund er Grønlands Erhverv (GE) og Lærernes Fagforening (IMAK) gået sammen om en ny kampagne, der frem mod valget skal synliggøre de kolossale udfordringer, vores skolesystem står over for, og adressere mulige løsningsforslag.

For der er i sandhed udfordringer nok at tage hånd om. For få i Grønland gennemfører i dag folkeskolen, og af dem, der gør, har 70% et afgangsbevis med en eller flere karakterer, som ikke er tilstrækkelige til at kunne søge ind på en ungdomsuddannelse.

Samtidig tager mange – især de stærke elever – til Danmark for at videreuddanne sig, men kun cirka hver anden vender tilbage hertil for at arbejde. Og det er ikke bæredygtigt.

Hvis vi ikke får vendt skuden, taber vi en hel generation på gulvet til skade for hele landet. Derfor foreslår GE og IMAK følgende 12 initiativer, der vil løfte niveauet i skolerne:

Læs mere

12 INITIATIVER

7) Skolelederne skal uddannes bedre i ledelse. God skoleledelse er grundlaget for god undervisning. (Læs mere)


 

8) Vi skal have genindført og styrket speciallæreruddannelsen. En meget stor del af eleverne modtager i dag specialundervisning, men for få lærere har en supplerende specialpædagogisk uddannelse. (Læs mere)


 

9) Undervisningen i yderdistrikterne skal styrkes. Det skal gøres mere attraktivt at være lærer i yderområderne. (Læs mere)


 

10) Eleverne i folkeskolen skal styrke deres kompetencer i grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, fysik og samfundsfag. Lærerne skal kunne vælge undervisningsmetode ud fra den enkelte elev og det enkelte fag. Og de lærerstuderende skal rustes bedre til at undervise i en globaliseret verden. Vi skal have en folkeskole, der i kvalitet kan måle sig med de andre nordiske lande. (Læs mere)


11) Forældrene skal engageres mere i deres børns uddannelse, og vi skal skabe større tillid mellem skole og hjem. (Læs mere)


 

12) Vi skal have større involvering af lærere, skoleledere og erhvervsliv i beslutningsprocesser. Hvis de, der ved mest om skolen, sættes uden for døren, bliver folkeskolen et politisk laboratorium.  Eksperimenter betyder, at der spilles hasard med vores børns fremtid. (Læs mere)