X
GO
da-DKkl-GL
FRIREJSEORDNINGEN

Tilbud om deltagelse i kollektiv ordning

Alle medlemsvirksomheder tilbydes deltagelse i en kollektiv ordning med det formål at udjævne og mindske udgifterne for de enkelte virksomhed ved ansattes, direktørers og ejeres rejser i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom, død eller begravelse

Da det er forbundet med betydelige udgifter for den enkelte medlemsvirksomhed at betale for sådanne rejser, tilbydes alle medlemsvirksomheder via GE en ordning, hvor der indbetales et beskedent beløb på 0,036 % af virksomhedens lønsum. Indbetaling medfører, at alle rejser for ansatte ved nære pårørendes alvorlig sygdom, død eller begravelse dækkes af ordningen.

Ordningen gør det muligt at sikre sig mod store udgifter for et relativt lille beløb. Betalingsmæssigt kører ordning helt automatisk, idet indbetalingerne falder sammen med de kvartalsvise kontingentindbetalinger.

For de virksomheder, der ikke tilslutter sig ved indmeldelsen i GE, men først på et senere tidspunkt, vil der være et krav om mindst 2 kvartalsvise indbetalinger, før man er dækket af ordningen.

For nye medlemmer af GE gælder det, at man er dækket fra dag et, hvis man tilslutter sig ved indmeldelse.

Kontakt evt. sekretariatet for en beregning af virksomhedens bidrag til den kollektive ordning.

Indhold:

Retningslinier

Blanket for anmodning om betaling af frirejse