X
GO
da-DKkl-GL
Overenskomstparter

SIK

GE har siden 1994 haft en hovedaftale med lønmodtagerorganisationen SIK. Aftalen har bindende virkning for arbejdsgiverforeningens medlemsvirksomheder og de ansatte, der er omfattet af overenskomsterne mellem GE og SIK.

På nuværende tidspunkt er der indgået tre overenskomster for timelønsansatte inden for områderne bygningshåndværkere, ansatte inden for Service- og Transportsektoren og medarbejdere inden industriel produktion. Derudover er der indgået en overenskomst inden for Handels- og Kontorområderne. Denne overenskomst omfatter både månedslønnede og timelønnede ansatte.

 

Finansforbundet

GE indgik i 2002 en hovedaftale med Finansforbundet i Danmark. Hovedaftalen har virkning for GE´s medlemsvirksomheder og medlemmer af Finansforbundet, hvis løn- og ansættelsesvilkår er fastsat i den kollektive overenskomst mellem GE og Finansforbundet.

 

AK

GE har siden 2003 haft en hovedaftale med funktionærorganisationen AK, der har bindende virkning for arbejdsgiverforeningens medlemsvirksomheder og ansatte, der er omfattet af overenskomsterne mellem GE og AK.

Der er ikke efterfølgende indgået nogen overenskomst inden for området, idet kun ganske få ansatte på GE's medlemsvirksomheder er medlemmer af AK. Men hovedaftalen afstikker rammerne for samarbejdet mellem parterne i tilfælde af problemer.

 

Maskinmeistarafelagið​

GE har siden 2006 haft en overenskomst med Maskinmeistarafelagið fra Færørerne der dækker maskinmestre ansat på rejetrawlerne, der ikke har anden overenskomst.