X
GO
Høringsbrev vedrørende forhøring for kommissorier for VSB- og VVM-redegørelse for Nalunaq A/S´ guldmineprojekt

Forhøring for kommissorier for VSB- og VVM-redegørelse for Nalunaq guldmineprojekt

Høringsbrev vedrørende forhøring for kommissorier for VSB- og VVM-redegørelse for Nalunaq A/S´ guldmineprojekt  KAL DA

Grønlands Erhverv har ved en fejl ikke afgivet høring.