X
GO
Høring vedrørende udkast til kongelig anordning om ikraftsættelse for Grønland af visse love om ændring af værnepligtsloven