X
GO
Høring om kongelig anordning af patent- og varemærkeloven

Høring om kongelig anordning af patent- og varemærkeloven

 

Det skal herved meddeles, at Grønlands Erhverv finder det særdeles positivt, at man med ovennævnte lovgivningsinitiativer søger at fremme beskyttelsen af grønlandske patenter og andre immaterielle rettigheder ”i samme omfang og med samme lethed som danske erhvervsdrivende”.

Grønlands Erhverv kan derfor kun tilslutte sig de foreslåede lovændringer.

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Konsulent / Consultant