X
GO
Forslag til kongelig anordning om ikrafttræden af regler om skibsregistrering for Grønland