X
GO
Lov om euforiserende stoffer

Lov om euforiserende stoffer

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til forslaget.

nussiarnersumik inuulluaqqusillunga/ Med venlig hilsen/ Kind regards

 

Karsten Lyberth-Klausen
mail:
klausen@ga.gl –Tlf. 584101 eller 363711

Allaffeqarfiup pisortaa/ Sekretariatschef/ Head of Secretariat