X
GO
Forslag ændring tilbudsloven høringsudgave

Forslag ændring tilbudsloven høringsudgave DK - KAL

Forslag ændring tilbudsloven bemærkninger høringsudgave DK - KAL

Bemærkninger

 

Matumuuna Sanaartornermi neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuutip tamanut ammasumik tusarniaassutigineqarpoq.

Oqaaseqaatigiumasat kingusinnerpaamik 21. januar 2020, nal. 16 uunga box909@nanoq.gl nassiuteqquneqarput.

Sanaartornermi neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat (Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 2. december 2009-meersoq) – naatsumik oqaatigalugu neqerooruteqartarnermut inatsit – 1. januar 2010-mi atuutilerpoq. Neqerooruteqartarnermut inatsisip atuutilerneraniit piffissap ingerlanerani misilittakkat ataatsimut isigalugit pitsaasimapput. Neqerooruteqartut kinaassusersiunngitsumik assigiimmillu pineqarnissaannik, kiisalu naammaginartumik unammilleqatigiissitsinissamut qulakkeerinissamik inatsimmi siunertaasup annersaa naammassineqarsimasutut isigineqarpoq.

Kisiannili sanaartornermi ineriartornerup kingunerisaanik neqerooruteqartarnermut inatsimmi ataasiakkaanik allannguinissaq pisariaqalersimavoq naapertuutilersimallunilu.

Tassalu ineriartortoqarnerani sumiiffinni arlalissuarni unammilleqatigiinneq annertuumik allannguuteqarsimavoq, pingaartumik mesterit sanaartornermilu suliffeqarfiit ikilingaatsiarnerisa kingunerisaanik. Neqerooruteqartarnermut inatsimmi tamanut ammasumik neqerooruteqartitsisarnissamut piumasaqaat (annertunerpaamik unammilleqatigiittoqarnissaa anguniarlugu) pisuni amerlasuuni pissusiviusunut naapertuutinngitsututut misigineqartarpoq. Allaffissornikkut artorsarnerinnarmik kinguneqartanngilaq, aammali neqerooruteqartitsinerit ingerlanneqarnerini saniatigut neqerooruteqartitsineq aningaasartuuteqarfiusarpoq.

Neqerooruteqartarnermut inatsimmi ataasiakkaanik allannguisoqarnissaa, taamaalillunilu unammilleqatigiinnerup eqqarsaatigineqarnerata aamma neqeroortitsinermi suliat eqaannerusumik ingerlanissaasa eqqarsaatigineqarnerata akornanni pitsaanerusumik oqimaaqatigiissitsisoqalernissaa siunnersuutigineqarpoq.

Tamatuma saniatigut aaqqissuussinermik, neqerooruteqartitsisup neqerooruteqartitsinissaq pillugu siumoortumik nalunaarummik tamanut ammasumik saqqummiussivigisinnaasaanik atuutsitsisoqalernissaa siunnersuutigineqarpoq.

Kommunit ingerlatseqatigiiffiisa inatsimmut ilaanerat, kisiannili sanatitsisut namminersortut, inissianik aningaasalersuisarneq pillugu inatsit naapertorlugu taarsigassarsititsinissamik neriorsuummik pigisaqartut ilaannginnerat inatsisip oqaasertaanut allanneqassasoq siunnersuutigineqarpoq.

Kiisalu neqerooruteqartarnermut inatsit naapertorlugu aalajangiinerit pillugit maalaaruteqartarnermut aalajangersakkat kingunerisassaasa iluarsineqarnissaat siunnersuutigineqarpoq, Pisortani Pisiniartarnernut Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik pillugu Inatsisartut inatsisaanni neqerooruteqartarnermut inatsimmik unioqqutitsinerit pillugit maalaarutinik suliaqarnissamut piginnaatitaaffik maalaaruteqartarfimmut tassunga inissinneqarmat.

 

Hermed fremsendes forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren i offentlig høring.

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til box909@nanoq.gl senest d. 21. januar 2020, kl. 16.

Inatsisartutloven om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009) – kort benævnt tilbudsloven – trådte i kraft 1. januar 2010.

Erfaringerne med tilbudsloven i den tid, der er gået siden dens ikrafttræden, er generelt gode. Lovens formål om at sikre saglighed og ligebehandling af tilbudsgiverne samt tilstrækkelig konkurrence anses i alt væsentligt for at være opfyldt.

Udviklingen i bygge- og anlægssektoren gør det imidlertid aktuelt og hensigtsmæssigt at indføre enkelte ændringer i tilbudsloven.

Der er således sket en udvikling, hvor konkurrencen ved en lang række lokaliteter er ændret væsentligt, navnlig som følge af at antallet af håndværksmestre og virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen er faldet mærkbart. Tilbudslovens krav om offentligt udbud (for at opnå den størst mulige konkurrence) opleves som ude af trit med virkeligheden i mange situationer. Det indebærer ikke bare et administrativt besvær, men også ekstra omkostninger ved gennemførelse at udbudsforretninger.

Derfor foreslås enkelte ændringer i tilbudsloven, så der opnås en bedre balance mellem hensynet til konkurrencen og hensynet til en mere smidig proces ved indhentningen af tilbud.

Derudover foreslås der indført en ordning, hvor udbydere kan offentliggøre en forhåndsmeddelelse om kommende udbud.

Det foreslås, at det af lovens tekst fremgår, at kommunale selskaber er omfattet af loven, men at private bygherrer med tilsagn om lån efter boligfinansieringsloven ikke er omfattet.

Endelig foreslås bestemmelserne om klage over afgørelser i henhold til tilbudsloven konsekvensrettet, idet Inatsisartutloven om Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb henlægger kompetencen til at behandle klager over overtrædelser af tilbudsloven til dette klagenævn.

 

Venlig hilsen

Janus Køster, sektionsingeniør

Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik

Departementet for Boliger og Infrastruktur

Postboks 909 . 3900 Nuuk

Tlf. 34 50 00 . Fax 34 54 10 . Direkte 34 54 54