X
GO
Høringer 2019

Ændringsforslag til konkurrenceloven

lars@ga.gl

26. nov

27. dec

Ændringsforslag til markedsføringsloven

klausen@ga.gl

26. nov

27. dec

Lov om tobaksvare og røgfrie miljøer

lars@ga.gl

19. nov

24. dec

Bekendtgørelse om registering over dopingsanktionerede

klausen@ga.gl

18. nov

23. dec

Lov om boligfinansiering

lars@ga.gl

22. nov

19. dec

Høring vedr. forhøjelse af årskvoten for hellefisk i Disko

bent@ga.gl

12. dec

16. dec

Høring af TAC hellefisk NAFO 1B - 1F

bent@ga.gl

5. dec

10. dec

HØRING - Bekendtgørelse om kost og drikkevand i handelsskibe

bent@ga.gl

11. nov

6. dec

Høring vedrørende forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk 2019

bent@ga.gl

23. okt

22. nov

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse

klausen@ga.gl

13. nov

18. dec

Fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser - Vinter 2020

bent@ga.gl

8. nov.

13. dec

Høring af BKG om tilsyn med det sociale område

klausen@ga.gl

8. nov.

13. dec

Supplerende høring af lov om graviditet og orlov m.v

klausen@ga.gl

1. nov. 

29. nov.

Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk

bent@ga.gl

23. okt

22. nov

Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om bemandingen af grønlandske fiskefartøjer

bent@ga.gl

23. okt

22. nov

Høring af udkast til affaldshandlingsplan 2020-2031

klausen@ga.gl

18. okt

22. nov

Høring af 2020 kvoter for hvidhvaler og narhvaler

bent@ga.gl

29. okt

2. dec

Høring af udkast: Opdatering samt kompilering af Naalakkersuisuts ejerskabspolitik 2019

lars@ga.gl

29. okt

3. dec

Høring af 2020-kvoter for hvalros

bent@ga.gl

30. okt

3. dec

Forslag til Grønlands Mineralstrategi 2019 - 2023

pedersen@ga.gl

21. okt.

16. dec

Høring af TAC

bent@ga.gl

10. sep

6. nov

Vedr. høring af stop for jollelicenser

bent@ga.gl

14. okt.

22. okt

Høring af forhøjelsen af krabbekvoten i Disko - Uum

bent@ga.gl

7. okt

17. okt

Høring af forhøjelse af krabbekvote i Sisimiut

bent@ga.gl

16. Sept

20 Sept.

Høring af hellefiske kvoter

bent@ga.gl

29.august

2.september

Bekendtgørelse om plejefamilie

klausen@ga.gl

16. aug

20. Sept.

Bekendtgørelse om emballage af øl og kulsyreholdige drikke

klausen@ga.gl

30. juli

11. sept

Vedr. høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om valg af biskop

klausen@ga.gl

30 Juli

3. Sept.

Strateginotat for miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023

klausen@ga.gl

19. Juli

19 August

Høring af lov om indkomstskat (Opsparing i pensionsøjemed)

klausen@ga.gl

01. Juli

24. Juli

Høring af rapportering af ILO konventioner

klausen@ga.gl

19. Juni

22. Juli

Lov om forvaltningen af skatter

klausen@ga.gl

26. juni

3. juli

Høring af forslag til Inatsisartutlov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

lars@ga.gl

22. maj

17.juni

Høring vedrørende udkast til strategi for olie- og gasområdet 2019-2023

lars@ga.gl

24. maj

14. juni

Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om anmodning om begravelse eller ligbrænding samt opbevaring, deling og spredning af aske

klausen@ga.gl

9. maj

14. juni

Høring af forslag til Inatsisartutlov om betalingssystemet Ilanngaassivik

klausen@ga.gl

30. april

4. juni

Høring af udkast: Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat

lars@ga.gl

30. april

4. juni

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om boligfinansiering (lån og tilskud til istandsættese, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse)

klausen@ga.gl

26. april

31. maj

Høring af forslag til Inatsisartutlov om boligstøttelån

klausen@ga.gl

26. april

31. maj

Høring: Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om en statstilpasningsprocent og aktuel indkomst

lars@ga.gl

17. april

22. maj

Høring vedr. forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension

klausen@ga.gl

17. april

15. maj

Høring af Forslag til: Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption

klausen@ga.gl

10. april       

14. maj

Høring om forslag til Inatsisartutlov om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter

klausen@ga.gl

10. april

13. maj

Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov om ældretalsmand

lars@ga.gl 

8. april

13. maj

Høring over forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om førtidspension

klausen@ga.gl

5. april

10. maj

Høring af forslag til Inatsisartutlov om kollegier

klausen@ga.gl

5. april

10. maj

Høring af forslag til Inatsisartutlov om fødevarer

klausen@ga.gl

1. april

6. maj

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om arkivvæsen

klausen@ga.gl

1. april

6. maj

Høring af forslag til Inatsisartutlov om fangst og jagt

lars@ga.gl 

29. marts

3. maj

Høring af forslag til inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Ændring af regler omkring husdyrhold i offentlige udlejningsejendomme)

lars@ga.gl 

29. marts

3. maj

Høring af forslag til Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed

klausen@ga.gl

29. marts

3. maj

Høring af forslag til Inatsisartutlov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde

klausen@ga.gl

29. marts

3. maj

Ændring af lov om børnetalsmand og børneråd

lars@ga.gl 

25. marts

30. april

Ændring af lov om forvaltningen af skatter

lars@ga.gl

25. marts

29. april

Høring  Fiskerirådet - Forsøgsfiskeri efter lodde og andre pelagiske arter i Vestgrønland

bent@ga.gl

15. april

26. april

Lynhøring af Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut senest til FM 2020 at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutlov nr. 2 af 15 maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse1, således at retten til arbejdsmarkedsydelse ved hjemsendelse

klausen@ga.g

23. april

24. april

Høring vedr. Lukning af krabbefiskeriet i Nuuk / Pâmiut

bent@ga.gl

8. april

10. april

BKG om fælles offentlig IT organisation

lars@ga.gl

28. feb

5. april

BKG om tilskud til efterskole- og udlandsophold

klausen@ga.gl

4. februar

12. marts

Lov om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler

lars@ga.gl

22. januar

22. februar

BKG om finanslovsproces

klausen@ga.gl

16. januar

21. februar

Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

lars@ga.gl

22. januar

20. februar

Høring af forslag til bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr

lars@ga.gl

13. dec

15. februar

Bekendtgørelse om kommunal lånoptagning

lars@ga.gl

17. dec

1. februar

Ændring af tilbudsloven

lars@ga.gl

14. januar

24. januar

Alkoholloven

klausen@ga.gl

18. dec

21. januar

Anordning om ophavsret

lars@ga.gl

14. dec

18. januar

Høring af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence (Finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet samt udpegning af medlemmer i konkurrencenævnet)

lars@ga.gl

10. december

10. januar

Forslag om våbenloven

lars@ga.gl

20. dec

3. januar

Høring af bekendtgørelse om Økonomisk Råd

lars@ga.gl

22. januar

2. januar

Kontaktpersoner: Karsten Klausen: klausen@ga.gl Bent Sørensen: bent@ga.gl Lars Krogsgaard-Jensen: lars@ga.gl