X
GO
HØRINGER 2018

 Titel

Kontaktperson Dato Høringsfrist
Bekendtgørelse om kommunal lånoptagning lars@ga.gl 17. december 1. februar
Anordning om ophavsret lars@ga.gl 14. december 18. januar
Alkoholloven klausen@ga.gl 18. december 21. janaur 2019
Høring af forslag til bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr Lars@ga.gl 13. december 2018 15. februar 2019

Høring af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence

(Finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet samt udpegning af medlemmer i konkurrencenævnet)

lars@ga.gl 10. december 10. januar
Høring af bekendtgørelse om Økonomisk Råd lars@ga.gl 22. november 2. januar
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri. og høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk bent@ga.gl 26. november 14. december
Høring over udkast til bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland lars@ga.gl 16. november 11. december
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab og krav til fakturakrav med videre lars@ga.gl 6. november 11.december
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb lars@ga.gl 7. november 10. december
Høring vedr. den 22.-24. periodiske rapport til FN’s Racediskriminationskomité under konventionen om afskaffelse af racediskrimination (CERD) lars@ga.gl 16. november 6. december
Høring af forslag til Inatsisartutlov om landstingsforordning om elektriske stærkstrømsanlæg og elektriske materiel lars@ga.gl 6. november 4. december
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland lars@ga.gl 24. oktober 28. november
Høring - TAC på rejer ved Vest- Og Østgrønland bent@ga.gl 13. november 26. november
Høring over udkast til bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2019 på arbejdsområdet lars@ga.gl 7. november 26. november
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om pensionsordning lars@ga.gl 22. oktober 23. november
Høring for TAC 2019 for visse arter bent@ga.gl 29. oktober 13. november
Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn klausen@ga.gl 4. oktober 7. november
Høring over udkast til bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland klausen@ga.gl 18. oktober 2. november
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslove og Inatsisartutlove vedrørende skatter og afgifter samt overførselsindkomst lars@ga.gl 21. september 2. november

Høring af forslag til ændring af Inatsisartutlov om satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

lars@ga.gl 25. september 2. november
Høring af forslag til Inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter klausen@ga.gl 26. september 2. november
Høring over udkast til bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2019 i henhold til arbejdsikring i Grønland klausen@ga.gl 23. oktober 25. oktober
Høring af forslag til bekendtgørelse om honorering af og udgiftgodtgørelse til bestyrelse i Grønlands Statistik lars@ga.gl 17. september 15. oktober
Landstingslov om indkomstskat lars@ga.gl 13. juli  10. august
To afgiftslove om indførselsafgift og afgifter på motorkøretøjer lars@ga.gl 13. juli 10. august
Lov om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter klausen@ga.gl 15. juli 3. august
Høring af beslutningsforslag om Kongelig anordning for Grønland af lov om udstedelse af NemID lars@ga.gl 9. juli 3. august
Høring af ILO C 169 vedr. oprindelig folk og stammefolk i selvstændige stater klausen@ga.gl 13. juli 1. august
Forvaltningsplan for stenbider pedersen@ga.gl 9. juli 23. juli
Offentlig høring af redegørelse for Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT), vedrørende videnskabeligt forskningstogt med indsamling af 2D seismiske data e et område i Nordøstgrønland mellem 5. august og 3. september 2018 lars@ga.gl 28. maj 23. juli
Høring af krabbekvoten i Upernavik pedersen@ga.gl 13. juli 20. juli
Høring af forslag til Inatsisartutlov om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner klausen@ga.gl 20. juni 18. juli
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om indkomstskat lars@ga.gl 12. juni 17. juli
Høring af forslag til Inatsisartutlov om godkendelse af offentligt ejede virksomheders anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og anlæg klausen@ga.gl 18. juni 16. juli
Høring over forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om post klausen@ga.gl 12. juni 10. juli
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri bent@ga.gl 13. juni 10. juli
Høring af ILO-konvention afrapportering CO98 klausen@ga.gl 11. juni 6. juli
Høring af forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber klausen@ga.gl 8. juni  6. juli
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og Kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig klausen@ga.gl 11. juni  6. juli
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet klausen@ga.gl 11. juni 6. juli
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om museumsvæsen klausen@ga.gl 11. juni 6. juli
Høring af Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om teater klausen@ga.gl 11. juni 6. juli
Vedrørende: Ekstra høring af forslag til Inatsisartutlov om Ilisimatusarfik og forslag til Inatsisartutlov om videregående uddannelser klausen@ga.gl 11. juni 6. juli
National Digitaliseringstrategi pedersen@ga.gl 30 maj 4. juli
Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet klausen@ga.gl 11. juni 4. juli
Lynhøring vedr. dispensation til Indhandlingstilladelse for ÅGOT ved Illorsuit bent@ga.gl 19. juni 20. juni
Høring af forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om normalvedtægt for andelsboligforeninger klausen@ga.gl 22. maj 19. juni
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov beskatning af visse kapitalafkast og forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov beskatning af afkast af visse pernsionskapitaler.

lars@ga.gl

17. maj 15. juni
Høring over udkast til en række ændringsbekendtgørelser, som ændrer i bekendtgørelser udstedt i medfør af søloven, således at disse kommer til at gælde for Grønland. klausen@ga.gl 22. maj 6. juni
Vedr. Høring til fredning af Paul-Emilie Victors Ekspeditionshytte beliggende ved Eqi, Avannaata Kommunia lars@ga.gl 8. februar 6. maj
Høring af udkast til nyt nordisk samarbejdsprogram 2019-2024 karsten@ga.gl 6. april 20. april
Høring vedr. UPR-eksamination i FN og 6. periodiske rapport vedr. implementering af FN's konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder lars@ga.gl 28. marts 20. april
Høring af fiskerirådet angående kriterier for pelagisk fiskeri 2018 bent@ga.gl 15. februar 22. februar
Høring af: Forslag til: "Naalakkersuisuts Strategi- og handleplan for fastholdelse af fagpersonalet på daginstitutionerne" klausen@ga.gl 29. januar 19. februar
Høring af forslag til: Inatsisartutlov om rammebetingelser for anlæg og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq lars@ga.gl 15. januar 19. februar
Genudsendelse: Høring af forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland klausen@ga.gl 18. januar 14. februar
Høring angående oprettelse  og fordeling af TAC for fiskeriet efter stenbider i 2018 bent@ga.gl 29. januar 8. februar
Høring af forslag til Inatsisartutlov om beskatning af visse kapitalafkast og Inatsisartutlov beskatning af afkast af visse pensionskapitaler lars@ga.gl 30. januar 5. februar
Høring: Forslag om at tiltræde en ændring af lov for Grønland om visse spil lars@ga.gl 16. januar 5. februar
Høring vedr. udkast til en ny bekendtgørelse om den afsluttende evaluering af enkeltfagsundervisning til folkeskolens afgangsprøve i Majoriaq klausen@ga.gl 5. januar 5. februar
Høring af 3 forslag til ændring af afgifter på biler lars@ga.gl 16. januar 2. februar
Høring om Selvstyrets bekendtgørelse om afskærmning af alkohol i butikker klausen@ga.gl 12. januar

2. februar

National Strategi for Geodata 2018-2021 lars@ga.gl 15. december 29. januar
Høring af forslag til Inatsisartutlov om Grølands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland klausen@ga.gl 22. december 26. januar
Høring af forslag til Inatsisartutlov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport lars@ga.gl 20. december 25. januar
Høring af forslag til Inatsisartutlov om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner klausen@ga.gl 18. december 22. januar
Høring af forslag til Inatsisartutlov om Klagenævnet for Udbud lars@ga.gl 18. december 22. januar
Høring af OPP-vejledning lars@ga.gl 20. december 20. januar
 Høring af forslag til ændring af Landstingslov om dyreværn klausen@ga.gl 19. december 10. januar
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov konkurrence lars@ga.gl 27. november 8. januar
Høring af forslag til Inatsisartutlov om Ilisimatusarfik og forslag til Inatsisartutlov om videregående uddannelser klausen@ga.gl 27. november 2. januar

Kontaktpersoner: Karsten Klausen: klausen@ga.gl Bent Sørensen: bent@ga.gl Lars Krogsgaard-Jensen: lars@ga.gl