X
GO
BEKENDTGØRELSE OM KULTURARVSBESKYTTELSE

Høringsskrivelse

Bekendtgørelse om anden kulturarvsbeskyttelse af kulturhistorisk område i Vestgrønland

Forsendelsesliste


GE's bemærkninger:

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til det fremsendte forslag til anden kulturarvsbeskyttelse af det i bilaget beskrevne område.