X
GO
da-DKkl-GL
INDBERETNINGSBEKENDTGØRELSE OG ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSE

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. (Erklæringsbekendtgørelsen) 

Bekendtgørelse for Grønland om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

 

Grønlands Erhverv har ingen bemærkning til de to ovennævnte bekendtgørelser, som er sendt i høring.

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Konsulent / Consultant