X
GO
BEKENDTGØRELSE FOR GRØNLAND OM ANMENDELSE, REGISTRERING, GEBYR SAMT OFFENTLIGGØRELSE M.V. I ERHVERVSSTYRELSEN