X
GO
da-DKkl-GL
HØRINGER 2017
Titel Kontaktperson Dato Høringsfrist
Høring af forslag til Inatsisartutlov om lån til medbyggerhuse
klausen@ga.gl 21. november 29. november
Høring af forslag til Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi
klausen@ga.gl 22. december 23. december
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om registrering af CVR
lars@ga.gl 29. november 13. december
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om licens og kvoter
bent@ga.gl 29. november 13. november
Høring af forslag til Inatsisartutlov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder
klausen@ga.gl 13. november 11. december
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om museumsvæsen
klausen@ga.gl 6. november 11. december
Forslag om ændring af Inatsisartutlov om arkivvæsen
klausen@ga.gl 6. november 11. december
Høring af revideret forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om kirken
klausen@ga.gl 24. november 8. december
Forslag om ændring af love vedrørende satsregulering
klausen@ga.gl 6. november 8. december
Forslag om ændring af Inatsisartutlov om kirken
lars@ga.gl 2. november 8. december
Lov om Miljøfonden
klausen@ga.gl 2. november 7. december
Forslag til Inatsisartutlov om behandling af afhængighed
klausen@ga.gl 1. november 6. december
Bekendtgørelse for Grønland om anmendelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
lars@ga.gl 6. november 27. november
Sikkerhedskontrolbekendtgørelse
lars@ga.gl 30. oktober 23. november
Høring over udkast til bekendtgørelse om takster for administration
lars@ga.gl 6. november 20. november
Udkast til sektorplan for energi- og vandforsyning
klausen@ga.gl 27. oktober 13. november
Udkast til strategi for eksport af is og vand fra 2017 til 2021
lars@ga.gl 11. oktober 3. november
Kulturarvsbeskyttelse
klausen@ga.gl 29. september 3. november
Bemandingsbekendtgørelse
bent@ga.gl 10. oktober 31. oktober
Landsplanredegørelse
lars@ga.gl 3. oktober 31. oktober
Bekendtgørelse om satsregulering iht. arbejdsskadesikring
klausen@ga.gl 12. oktober 25. oktober
Lov om fiskeri
bent@ga.gl 14. august 18. september
Evaluering af whistelblowerordningen i Selvstyret
klausen@ga.gl 8. august 4. september
Bekendtgørelse om Nationalparken
klausen@ga.gl 27. juni 30. august
Bekendtgørelser for Grønland udstedt i medfør af lov om erhvervsdrivende fonde, selskabsloven og årsregnskabsloven
klausen@ga.gl 27. juli 21. august
Bekendtgørelse om statautoriserede og registrerede revisorerklæringer
lars@ga.gl 7. juli 7. august
Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af årsrapporter
lars@ga.gl 7. juli 7. august
Hastehøring af fiskeriafgift
bent@ga.gl 31. juli 1. august
Høring af forslag til bekendtgørelse om ophævelse af flere bekendtgørelser under ressortområder for uddannelse
klausen@ga.gl 15. juni 1. august
Lov kommunale boligselskaber
klausen@ga.gl 29. juni 29. juli
To lovforslag om beskatning af kapitalafkast
lars@ga.gl 11. juli 26. juli
Høring af ILO generel rapportering
klausen@ga.gl 27. juni 18. juli
Høring af ILO rapportering på konvention 19, 29 og 105
klausen@ga.gl 18. juni 17. juli
Høring af: Forslag til Inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri
bent@ga.gl 8. juni 13. juli
Høring af forslag til Inatsisartutlov om den skattemæssige behandling af fysiske personers gevinster og tab fra aktier m.v. visse værdipapirer
lars@ga.gl 2. juni 10. juli
Høring af udkast til bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballavandstanke
lars@ga.gl 29. maj 7. juli
Høring af 3 forslag til ændring af afgift på biler
lars@ga.gl 31. maj 5. juli
Høring af udkast: Forslag til Inatsisartutlov om Ilanngaassivik - opkrævning af offentlige fordringer i Grønland
klausen@ga.gl 31. maj 5. juli
Høring af kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af søloven
lars@ga.gl 22. maj 26. juni
Høring: Forslag til Inatsisartutlov om den kommunale styrelse 
klausen@ga.gl 11. maj 25. juni
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond
pedersen@ga.gl 18. maj 23. juni
Høring: Forslag til Inatsisartutlov om digital betalingsforvaltning
lars@ga.gl 17. maj 21. juni
Høring af udkast til tre bekendtgørelser om arbejdsmiljø på Søfartsstyrelsens område
klausen@ga.gl 23. marts 16. juni
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om mineralers salg, eksport, guidede ture, deponering konfirkation mv samt ansøgningsprocedurer og standardvilkår for småskalatilladelser
lars@ga.gl 19. maj 16. juni
Høring af lovforslag om ændring af lov om boligsikring i lejebolig
klausen@ga.gl 18. maj 15. juni
Høring af forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
klausen@ga.gl 17. maj 15. juni
Høring om ny lovgning vedr. bortfjernelse af skibe og vrag
lars@ga.gl 10. maj 15. juni
Høring af udkast til Inatsisartutlov om telekommunikation og teleydelser
klausen@ga.gl 10. maj 15. juni
Høring af forslag til Inatsisartutlov om andelsboliger
klausen@ga.gl 9. maj

14. juni

Høring af: Forslag til tiltag for sprogområdet
lars@ga.gl 23. maj 13. juni
Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om elevstøtte
klausen@ga.gl 9. maj 13. juni
Høring af forslag: Inatsisartutlov om boligfinansiering
klausen@ga.gl 8. maj 13. juni
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om folkeskolen
klausen@ga.gl 8. maj 12. juni
Høring: Forslag til Inatsisartutlov om klage på det sociale område og ændring af Landstingsforordning om socialevæsenets styrelse og organisation
klausen@ga.gl 5. maj 9. juni
Høring af forslag til ændring af landstingslov om Grønlands Statistik
klausen@ga.gl 5. maj 9. juni
Høring: Ændrigsforslag om overtagelse af udlejningsejendomme
klausen@ga.gl 4. maj 9. juni
Høring: Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsfremme til landsbaserede erhverv
klausen@ga.gl 2. maj 5. juni
Høring om ny lovgivning indenfor alkohol
klausen@ga.gl 26. april 31. maj
Høring af udkast til ændring af bekendgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
klausen@ga.gl 24. april 24. maj
Høring på forslag til Selvstyrets bekendgørelse om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri
lars@ga.gl 15. maj 19. maj
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland
lars@ga.gl 12. april 16. maj
Høring vedr. udkast til en række oprydningsbekendtgørelser på Søfartsstyrelsens område
bent@ga.gl 28. marts 30. april
Høring vedr. udkast til bekendgørelse for skibe der anvender ballastvand
klausen@ga.gl 27. marts 28. april
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af konkurrenceloven og af landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester
lars@ga.gl 23. marts 27. april
Bekendtgørelse om udledning af spillevand og olie mv.
bent@ga.gl 13. marts 19. juni
Bekendtgørelse om fyrværkeri
lars@ga.gl 6. marts 17. april
Høring:Forslag til bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilnytning til udlandet
lars@ga.gl 23. februar 31. marts
Bekendtgørelse om gennemførelse af CRS
lars@ga.gl 3. februar 31. marts
Bekendtgørelse om uddannelsesstøtte
klausen@ga.gl 15. februar 22. marts
Sektorplan for havne
tyt@ga.gl 6. februar 20. marts
Lov om ombudsmanden
klausen@ga.gl 25. januar 11. marts
Lov om Nunaoil
klausen@ga.gl 28. februar 8. marts
Hastehøring: Forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov afgift på hellefisk og på visse andre fiskearter
bent@ga.gl 14. februar 17. februar
Lov om satsregulering
klausen@ga.gl 13. januar 15. februar
Lov om forvaltningen af skatter
klausen@ga.gl 13. januar 15. februar
Lov om indkomstskat
klausen@ga.gl 13. januar 15. februar
Kommuneplantillæg nr. 50 for Qaasuitsup Kommunia 
klausen@ga.gl 30. december 13. februar
Høring af udkast til ændringsforslag til lov om leje af boliger (overtagelse af personalebolig)
lars@ga.gl 19. december 8. februar
Udkast til Anordning im ikrafttræden af lov om offentlighed i foravaltningen for sager om grønlandske anliggender
lars@ga.gl 23. december 30. januar
Høring vedrørende Forslag til: inatsisartutlov om arbejdsmiljø
klausen@ga.gl 27. december 27. januar
Høring af forslag til Inatsisartutlov om Offentlig Digital Post
lars@ga.gl 23. december 26. januar
Høring af forslag til Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende tilbud til børn i skolealderen
klausen@ga.gl 19. december 24. januar
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om folkehøjskoler
klausen@ga.gl 19. december 24. januar
Forslag til: Inatsisartutlov  om ændring af inatsisartutlov om næring
klausen@ga.gl 19. december 23. januar
Høring af ændring af landstingsordning af revalidering 
klausen@ga.gl 19. december 23. januar
Supplerende høring vedr. forslag til Inatsisartutlov om støtte til børn
klausen@ga.gl 14. december 13. januar
Høring: Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hund og katte
lars@ga.gl 14. december 8. januar