X
GO
Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af støtte til personer med handicap

Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2021 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap

Under henvisning til ovennævnte ændringsforslag skal Grønlands Erhverv herved meddele, at GE ikke har nogen bemærkninger til ændringsforslaget.