X
GO
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen

Høringsskrivelse folkeskolelovforslag  KAL  - DA

Lovforslag om folkeskolen   KAL  -  DA

Bemærkninger til folkeskolelovforslag  KAL DA

Den 11. januar 2021

GE er positiv over for, at der stilles kompetencemæssige krav over for skoleledelsen.

GE har ingen bemærkninger til de øvrige bestemmelser ud over, at der er teknisk fejl i pkt. 11, til § 14, stk. 2, 1. pkt. Der bør vel stå, at Naalakkersuisut udsender læreplaner til de i § 10, stk. 1, nr. 1--3 nævnte fag og for de i § 10, stk. 1, nr. 4 og 5 nævnte fagområder.

Grønlands Erhverv har ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Karsten Lyberth klausen