X
GO
Høring af status på boligmassen på ældreområdet

Høringsbrev DK - KAL

Status på boligmassen på ældreområdet DK - KAL

 

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til ovennævnte rapport.


Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen
Siunnersorti / Konsulent / Consultant