X
GO
da-DKkl-GL
HØRINGER 2021

Titel

Kontaktperson Dato Høringsfrist
Høring vedr. bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. klausen@ga.gl 03. Maj 20. Maj
Høring til fiskerirådet: forvaltningsplan for laksefiskeriet bent@ga.gl 26. april 16. maj
Høring om TAC for makrel og sild 2021  bent@ga.gl 26.april 03. maj
Høring af VVM- og VSB redegørelse af Kuannersuit lars@ga.gl 18. dec.

1. juni

Høring: Prioriteringsliste for forvaltningsplaner for fiskearter i Grønland

bent@ga.gl

15. feb.

15. marts

Lov om identifikation af aktionærer

lars@ga.gl

05. feb.

5. marts

Høring over bygningsreglement 2021

klausen@ga.gl

18. dec.

1. marts

Høring af beslutningsforslag til anordning af lov om MitID og Nemlog-in

lars@ga.gl

28. jan.

26. februar

Forslag til kommunalvedtægt om fredning af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua til høring

lars@ga.gl

29. jan.

26. februar

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om fiskeri efter stenbider

bent@ga.gl

22. jan.

19. februar

Kongelige anordninger om ikrafttræden for Grønland af arveloven, ægtefælleskifteloven, dødsboskifteloven

lars@ga.gl

20. jan.

17. februar

HØRING vedr. revideret forvaltningsplan for stenbider

bent@ga.gl

1. feb.

12. februar

Høring af status på boligmassen på ældreområdet

klausen@ga.gl

14. dec.

29. januar

Høring af ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

klausen@ga.gl

19. jan.

26. Januar

Høring af forslag om ændring af Landstingslov om indkomskat

klausen@ga.gl

20. dec.

20. januar

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer

lars@ga.gl

14. dec.

18. januar

Høring: Udkast til forslag om lov om jobsøgningsydelse + BEM - eftersendelse af tillæg til BEM 

klausen@ga.gl

15. dec.

15. januar

Høring af forslag til Inatsisartutlov om Fangst og Jagt

bent@ga.gl

11. dec.

15. januar

BEK om betingelser for rejse til og i Grønland

ck@ga.gl

13. jan.

14. Januar

Høring af forslag til Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende fritidstilbud til børn i skolealderen

klausen@ga.gl

15. dec.

12. januar

Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2021 om offentlig hjælp

klausen@ga.gl

16. dec.

12. januar

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen 

klausen@ga.gl

14. dec.

12. januar

Høring af forslag til ændring af Inatsisartut lov om budget og regnskab

ck@ga.gl

8. dec.

8. januar

Høring vedr. forhøring for kommissorier for VSB- og VVM-redegørelse for Nalunaq A/S´ guldmineprojekt

lars@ga.gl

8. dec.

12. januar

Offentlig høring af national turisme strategi 2021-2023

klausen@ga.gl

3. dec.

15. januar

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri

bent@ga.gl

7. dec.

6. januar

Forslag om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsfremme til landbaserede erhverv

klausen@ga.gl

2. dec.

5. januar

Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap

lars@ga.gl

9. dec.

4. januar

Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn

lars@ga.gl

8. dec.

4. januar

Kontaktpersoner: Karsten Klausen: klausen@ga.gl Bent Sørensen: bent@ga.gl Lars Krogsgaard-Jensen: lars@ga.gl 

Høringer fra 2009-2020