X
GO
da-DKkl-GL
HØRINGER 2020

Titel

Kontaktperson Dato Høringsfrist

Høring af VSB- og VVM-redegørelse for Titaniumprojektet ved Pituffik

pedersen@ga.gl

24. juni

2. sept

Høring af Grønlands Biodiversitetsstrategi 2030

klausen@ga.gl

6. juli

1. sept.

Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om eksamen og censur ved videregående uddannelser

klausen@ga.gl

10. juli

28. august

Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om doktorgrader

klausen@ga.gl

10. juli

28. august

Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk

bent@ga.gl

22. juli

28. august

Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster

bent@ga.gl

23. juli

28. august

Høring af udkast til indsatsplan for nedbringe af forbruget af plast

lars@ga.gl

10. juni

26. august

Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om fiskeri efter laks

bent@ga.gl

23. juli

17. august

Høring om ophævelse af det territoriale forbehold til Ballastvandkonventionen

bent@ga.gl 10. juli 7. august
Forslag til bekendtgørelse om låne- og støtteordning til erhvervsfremme af landbaserede erhverv lars@ga.gl 17. juli 24. juli

Høring af forslag til ny mærkningsbekendtgørelse

klausen@ga.gl

14. juli

21. juli

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om ferie

klausen@ga.gl

23. juni

17. juli

Høring af forslag til vandkraftsanlægslov

lars@ga.gl

18. juni

16. juli

Høring vedr. undtagelse for bestemmelse om licensstop

bent@ga.gl

17. juni

24. juni

Høring af retningslinjer for forvaltningsplaner bent@ga.gl 5. maj 18. juni

Høring om Fiskerirådet vedrørende reduktion af landingspligt for rejer

bent@ga.gl

3. juni

10. juni

Høring TAC for laks og fiskerisæson

bent@ga.gl

30. april

13. maj

Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

klausen@ga.gl

17. april

15. maj

Høring fra APNN ang. stenbidder

bent@ga.gl

6. maj

11. maj

Høring af forslag til bekendtgørelse om nødundervisning, prøver og eksamener, optagelse m.m. på grund af covid-19

klausen@ga.gl

17. april

20.april

Høring angående kriterier for tildeling af makrel og Sild for 2020 bent@ga.gl 12. marts 19. marts

Høring Forslag til bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens almindelige og pædagogiske tilsyn med kommunale og selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst

klausen@ga.gl

26. februar

1. april

Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om ikrafttræden af landstingslov om Grønlands Råstoffond

klausen@ga.gl 26. februar 31. marts

Bekendtgørelse om etablering og indretning af daginstitutioner og om oprettelse af samarbejdsteams

klausen@ga.gl 20. februar 26. marts
Forvaltningsplan for Kvabso vers. 4.0 - 2020   4. marts 18. marts

Høring af udkast til bekendtgørelse om fluorholdige drivhusgasser

lars@ga.gl

12. februar

12. marts

Høring af udkast til bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer

lars@ga.gl

12. februar

12. marts

VVM-redegørelsen for anlægsprojektet ’Vej fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq’

lars@ga.gl 15. januar 11. marts

Høring om bekendtgørelse for Grønland om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v

klausen@ga.gl

29. januar

28. februar

Hørings forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om kommunernes og Selvstyrets regnskaber steen@ga.gl 22. januar 27. februar
Høring om TAC for makrel og sild 2020 bent@ga.gl 14. februar 21. februar

Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om mærkning og statistik inden for turismeerhvervet

klausen@ga.gl

24. januar

21. februar

Høring vedr. forslag til Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vand-forsyningsanlæg lars@ga.gl 23. januar 20. februar
Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om affald lars@ga.gl 21. januar 18. februar
Høring vedrørende udkast til kongelig anordning om ikraftsættelse for Grønland af visse love om ændring af lov om forsvarets personel klausen@ga.gl 17. januar 14. februar
Høring vedrørende udkast til kongelig anordning om ikraftsættelse for Grønland af visse love om ændring af værnepligtsloven klausen@ga.gl 17. januar 14. februar

Høring af beslutningsforslag til anordning af af Lov om Center for Cybersikkerhed

lars@ga.gl 15. januar 12. februar
Høring forslag til Inatsisartut om offentlige betalinger m.v. lars@ga.gl 14. januar 10. februar

Høring om kongelig anordning af patent- og varemærkeloven

lars@ga.gl 9. januar 10. februar

Forslag til kongelig anordning om ikrafttræden af regler om skibsregistrering for Grønland

klausen@ga.gl 8. januar 5. februar
Hørings forslag til lov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde lars@ga.gl 6. januar 3. februar
Høring af bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v lars@ga.gl 9. januar 31. januar
Inuuneritta III klausen@ga.gl 7. januar 31. januar
Høring af Forslag til Inatsisartutlov valg til Inatsisartut klausen@ga.gl 3. januar 31. januar
Bekendtgørelse om land for landrapportering lars@ga.gl 13. december 24. Januar
Forslag ændring tilbudsloven lars@ga.gl 25. novomber 21. Januar
Lov om borgerbestyrelser i områder uden for den kommunale inddeling lars@ga.gl 16. december 16. Januar
Høring om ændring af landstingslov om arbejdsmarkedsafgift klausen@ga.gl 27. November 8. Januar
Lov om euforiserende stoffer klausen@ga.gl 10. december 6. Januar

Kontaktpersoner: Karsten Klausen: klausen@ga.gl Bent Sørensen: bent@ga.gl Lars Krogsgaard-Jensen: lars@ga.gl 

Høringer fra 2009-2019