X
GO
da-DKkl-GL
HØRINGER 2019

Titel

Kontakperson               Dato                         Høringsfrist   
HØRING - Bekendtgørelse om kost og drikkevand i handelsskibe bent@ga.gl 11. nov 6. dec
Høring vedrørende forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk 2019 bent@ga.gl 23. okt 22. nov
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse klausen@ga.gl 13. nov 18. dec
Fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser - Vinter 2020 bent@ga.gl 8. nov. 13. dec
Høring af BKG om tilsyn med det sociale område klausen@ga.gl 8. nov. 13. dec
Supplerende høring af lov om graviditet og orlov m.v klausen@ga.gl 1. nov.  29. nov.
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk bent@ga.gl 23. okt 22. nov
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om bemandingen af grønlandske fiskefartøjer bent@ga.gl 23. okt 22. nov
Høring af udkast til affaldshandlingsplan 2020-2031 klausen@ga.gl 18. okt 22. nov
Høring af 2020 kvoter for hvidhvaler og narhvaler bent@ga.gl 29. okt 2. dec
Høring af udkast: Opdatering samt kompilering af Naalakkersuisuts ejerskabspolitik 2019 lars@ga.gl 29. okt 3. dec
Høring af 2020-kvoter for hvalros bent@ga.gl 30. okt 3. dec
Forslag til Grønlands Mineralstrategi 2019 - 2023 brian@ga.gl 21. okt. 16. dec
Høring af TAC bent@ga.gl 10. sep 6. nov
Vedr. høring af stop for jollelicenser bent@ga.gl 14. okt. 22. okt
Høring af forhøjelsen af krabbekvoten i Disko - Uum bent@ga.gl 7. okt 17. okt
Høring af forhøjelse af krabbekvote i Sisimiut bent@ga.gl 16. Sept 20 Sept.
Høring af hellefiske kvoter bent@ga.gl 29.august 2.september
Bekendtgørelse om plejefamilie klausen@ga.gl 16. August 20. Sept.
Bekendtgørelse om emballage af øl og kulsyreholdige drikke klausen@ga.gl 30. juli 11. sept
Vedr. høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om valg af biskop klausen@ga.gl 30 Juli 3. Sept.
Strateginotat for miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023 klausen@ga.gl 19. Juli 19 August
Høring af lov om indkomstskat (Opsparing i pensionsøjemed) klausen@ga.gl 01. Juli 24. Juli
Høring af rapportering af ILO konventioner klausen@ga.gl 19. Juni 22. Juli
Lov om forvaltningen af skatter klausen@ga.gl 26. juni 3. juli
Høring af forslag til Inatsisartutlov om registrerede socialøkonomiske virksomheder lars@ga.gl 22. maj 17.juni
Høring vedrørende udkast til strategi for olie- og gasområdet 2019-2023 lars@ga.gl 24. maj 14. juni
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om anmodning om begravelse eller ligbrænding samt opbevaring, deling og spredning af aske klausen@ga.gl 9. maj 14. juni
Høring af forslag til Inatsisartutlov om betalingssystemet Ilanngaassivik klausen@ga.gl 30. april 4. juni
Høring af udkast: Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat lars@ga.gl 30. april 4. juni
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om boligfinansiering (lån og tilskud til istandsættese, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse) klausen@ga.gl 26. april 31. maj
Høring af forslag til Inatsisartutlov om boligstøttelån klausen@ga.gl 26. april 31. maj
Høring: Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om en statstilpasningsprocent og aktuel indkomst lars@ga.gl 17. april 22. maj
Høring vedr. forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension klausen@ga.gl 17. april 15. maj
Høring af Forslag til: Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption klausen@ga.gl 10. april        14. maj

Høring om forslag til Inatsisartutlov om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter

klausen@ga.gl 10. april 13. maj

Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov om ældretalsmand

lars@ga.gl  8. april 13. maj

Høring over forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om førtidspension

klausen@ga.gl 5. april 10. maj
Høring af forslag til Inatsisartutlov om kollegier klausen@ga.gl 5. april 10. maj
Høring af forslag til Inatsisartutlov om fødevarer klausen@ga.gl 1. april 6. maj

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om arkivvæsen

klausen@ga.gl 1. april 6. maj
Høring af forslag til Inatsisartutlov om fangst og jagt lars@ga.gl  29. marts 3. maj

Høring af forslag til inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Ændring af regler omkring husdyrhold i offentlige udlejningsejendomme)

lars@ga.gl  29. marts 3. maj
Høring af forslag til Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed klausen@ga.gl 29. marts 3. maj
Høring af forslag til Inatsisartutlov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde klausen@ga.gl 29. marts 3. maj
Ændring af lov om børnetalsmand og børneråd lars@ga.gl  25. marts 30. april
Ændring af lov om forvaltningen af skatter lars@ga.gl 25. marts 29. april
Høring  Fiskerirådet - Forsøgsfiskeri efter lodde og andre pelagiske arter i Vestgrønland bent@ga.gl 15. april 26. april

Lynhøring af Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut senest til FM 2020 at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutlov nr. 2 af 15 maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse1, således at retten til arbejdsmarkedsydelse ved hjemsendelse

klausen@ga.g 23. april 24. april
Høring vedr. Lukning af krabbefiskeriet i Nuuk / Pâmiut bent@ga.gl 8. april 10. april
BKG om fælles offentlig IT organisation lars@ga.gl 28. februar 5. april
BKG om tilskud til efterskole- og udlandsophold klausen@ga.gl 4. februar 12. marts
Lov om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler lars@ga.gl 22. januar 22. februar
BKG om finanslovsproces klausen@ga.gl 16. januar 21. februar
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet lars@ga.gl 22. januar 20. februar
Høring af forslag til bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr lars@ga.gl 13. december 15. februar
Bekendtgørelse om kommunal lånoptagning lars@ga.gl 17. december 1. februar
Ændring af tilbudsloven lars@ga.gl 14. januar 24. januar
Alkoholloven klausen@ga.gl 18. december 21. januar
Anordning om ophavsret lars@ga.gl 14. december 18. januar
Høring af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence (Finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet samt udpegning af medlemmer i konkurrencenævnet) lars@ga.gl 10. december 10. januar
Forslag om våbenloven lars@ga.gl 20. december 3. januar
Høring af bekendtgørelse om Økonomisk Råd lars@ga.gl 22. januar 2. januar

Kontaktpersoner: Karsten Klausen: klausen@ga.gl Bent Sørensen: bent@ga.gl Lars Krogsgaard-Jensen: lars@ga.gl 

Høringer fra 2009-2018