X
GO
da-DKkl-GL
HØRINGER 2021

Titel

Kontaktperson Dato

Høringsfrist

Høring af forslag til Inatsisartutlov om hold af grønlandske slædehunde + intlov om hunde og katte   16. sept 14. okt.

Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område

klausen@ga.gl 10. sept 8. okt

Forslag Selvstyrets bekendtgørelse om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land

bent@ga.gl 9. sept 30. sept
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om smiley-ordning ved ansættelse af lærlinge og praktikanter klausen@ga.gl 8. sept 6. okt

Høring af forslag til Anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed

lars@ga.gl 7. sept 24. sept

Høring vedr. Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse

klausen@ga.gl

27. aug

24. sept.

Høring vedr. forslag til Inatsisartutlov om offentlig hjælp

klausen@ga.gl

27. aug

24. sept.

Offentlig høring af redegørelse for Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT), vedrørende geofysisk undersøgelse under forundersøgelsestilladelse nr. 2019/69 i et havområde ud for Vestgrønland

astrid@ga.gl 15. juli 03. sept.
Høring af VVM- og VSB redegørelse af Kuannersuit lars@ga.gl 18. dec 13. Sept.

Bekendtgørelse om ikraftræden af lov om offentlige betalinger

lars@ga.gl 21. juli 1. sept.

Høring af forslag til: udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringslove til lov om luftfart

ck@ga.gl

12. aug

27. august

Høring over udkast til bekendtgørelse om mindre erhvervsfartøjer og lastfartøjers bygning og udstyr m.v.  klausen@ga.gl 14. juli 20. august

Lov om fonde og visse foreninger

klausen@ga.gl 21. juli 18. august

Bekendtgørelse om registrerede socialøkonomiske virksomheder

klausen@ga.gl 21. juli 18. august

 ILO report C122 - Høring

klausen@ga.gl 08. juli 03. august.
Report C111 - høring lars@ga.gl 08. juli 03 august
ILO Rapport C029 - Høring klausen@ga.gl 08. juli 03. august
Høring om lov om forbud mod uran - Naalakkersuisut klausen@ga.gl 05. juli 02. august
Udkast til anordninger for selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder lars@ga.gl 05. juli 29. juli

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til ændringsforslaget til lov om ældretalsmand.

klausen@ga.gl 08. juli 22. juli
Høring af beslutningsforslag til amordning af lov om MitID og NemLog-in lars@ga.gl 09. juni 07. juli
Høring: Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber  astrid@ga.gl 07. juni 02. juli
Høring forslag til ændring_ressourceafgift på grønlandsk fisker bent@ga.gl 03. juni 02. juli
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter lars@ga.gl 2. juni 30. juni
Høringer: Forvaltningsplan for snekrabber i vestgrønland bent@ga.gl 17. juni 28. juni
Høring: forslag til om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond  klausen@ga.gl 28. maj 25. juni
Høring forslag til inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat lars@ga.gl 25. maj 23. juni
Høring af forslag til vandkraftsanlægslov lars@ga.gl 18. maj 18. juni
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om videregående uddannelser  klausen@ga.gl 19. maj 16. juni
Høring af ESPOO-rapport fra mineprojektet "Mary River Project" i Canada astrid@ga.gl 18. maj 15. juni
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutov om uddannelses- og erhvervsvejledning  klausen@ga.gl 18. maj 15. juni
Høring af Selvstyrets forslag til revideret bekendtgørelse om fiskeri efter laks bent@ga.gl 06. maj 08. juni
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om Grønlands Kunstfond   lars@ga.gl 11. maj 08. juni
Fiskerirådets medlemmer og tilforordnede angående kriterier og betingelser for tildeling af makrel og sild bent@ga.gl 14. maj 21. maj 

Bekendtgørelse om beskyttelse af søfarende og fiskere mod farerne

bent@ga.gl 14. maj 20. maj
Høring af Selvstyrets forslag til revideret bekendtgørelse om fiskeri efter laks bent@ga.gl 11. maj 20. maj
Høring vedr. bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. klausen@ga.gl 03. Maj 20. Maj
Høring til fiskerirådet: forvaltningsplan for laksefiskeriet bent@ga.gl 26. april 16. maj
Høring om TAC for makrel og sild 2021  bent@ga.gl 26.april 03. maj

Høring: Prioriteringsliste for forvaltningsplaner for fiskearter i Grønland

bent@ga.gl

15. feb.

15. marts

Lov om identifikation af aktionærer

lars@ga.gl

05. feb.

05. marts

Høring over bygningsreglement 2021

klausen@ga.gl

18. dec.

01. marts

Høring af beslutningsforslag til anordning af lov om MitID og Nemlog-in

lars@ga.gl

28. jan.

26. februar

Forslag til kommunalvedtægt om fredning af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua til høring

lars@ga.gl

29. jan.

26. februar

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om fiskeri efter stenbider

bent@ga.gl

22. jan.

19. februar

Kongelige anordninger om ikrafttræden for Grønland af arveloven, ægtefælleskifteloven, dødsboskifteloven

lars@ga.gl

20. jan.

17. februar

HØRING vedr. revideret forvaltningsplan for stenbider

bent@ga.gl

1. feb.

12. februar

Høring af status på boligmassen på ældreområdet

klausen@ga.gl

14. dec.

29. januar

Høring af ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

klausen@ga.gl

19. jan.

26. Januar

Høring af forslag om ændring af Landstingslov om indkomskat

klausen@ga.gl

20. dec.

20. januar

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer

lars@ga.gl

14. dec.

18. januar

Høring: Udkast til forslag om lov om jobsøgningsydelse + BEM - eftersendelse af tillæg til BEM 

klausen@ga.gl

15. dec.

15. januar

Høring af forslag til Inatsisartutlov om Fangst og Jagt

bent@ga.gl

11. dec.

15. januar

BEK om betingelser for rejse til og i Grønland

ck@ga.gl

13. jan.

14. januar

Høring af forslag til Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende fritidstilbud til børn i skolealderen

klausen@ga.gl

15. dec.

12. januar

Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2021 om offentlig hjælp

klausen@ga.gl

16. dec.

12. januar

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen 

klausen@ga.gl

14. dec.

12. januar

Høring af forslag til ændring af Inatsisartut lov om budget og regnskab

ck@ga.gl

08. dec.

08. januar

Høring vedr. forhøring for kommissorier for VSB- og VVM-redegørelse for Nalunaq A/S´ guldmineprojekt

lars@ga.gl

08. dec.

12. januar

Offentlig høring af national turisme strategi 2021-2023

klausen@ga.gl

03. dec.

15. januar

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri

bent@ga.gl

07. dec.

06. januar

Forslag om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsfremme til landbaserede erhverv

klausen@ga.gl

02. dec.

05. januar

Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap

lars@ga.gl

09. dec.

04. januar

Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn

lars@ga.gl

08. dec.

04. januar

Kontaktpersoner: Karsten Klausen: klausen@ga.gl Bent Sørensen: bent@ga.gl Lars Krogsgaard-Jensen: lars@ga.gl  Astrid Maria Spring Öberg: astrid@ga.gl

Høringer fra 2009-2020