X
GO
da-DKkl-GL
HØRINGER 2019

 

 Titel

Kontaktperson Dato Høringsfrist

Høring af Forslag til: Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption

klausen@ga.gl 10. april 14. maj

Høring om forslag til Inatsisartutlov om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter

klausen@ga.gl 10. april 13. maj

Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov om ældretalsmand

lars@ga.gl 8. april 13. maj

Høring over forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om førtidspension

klausen@ga.gl 5. april 10. maj
Høring af forslag til Inatsisartutlov om kollegier klausen@ga.gl 5. april 10. maj
Høring af forslag til Inatsisartutlov om fødevarer klausen@ga.gl 1. april 6. maj

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om arkivvæsen

klausen@ga.gl 1. april 6. maj
Høring af forslag til Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed klausen@ga.gl 29. marts 3. maj
Høring af forslag til Inatsisartutlov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde klausen@ga.gl 29. marts 3. maj
Ændring af lov om børnetalsmand og børneråd lars@ga.gl 25. marts 30. april
Ændring af lov om forvaltningen af skatter lars@ga.gl 25. marts 29. april

Høring vedr. Lukning af krabbefiskeriet i Nuuk / Pâmiut

bent@ga.gl 8. april 10. april
BKG om fælles offentlig IT organisation lars@ga.gl 28.februar 5. april
BKG om tilskud til efterskole- og udlandsophold klausen@ga.gl 4. februar 12. marts
Lov om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler Lars@ga.gl 22. januar 22. februar
BKG om finanslovsproces Klausen@ga.gl 16. januar 21. februar
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Lars@ga.gl 23. januar 20. februar
Høring af forslag til bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr Lars@ga.gl 13. december 15. februar
Bekendtgørelse om kommunal lånoptagning lars@ga.gl 17. dec 1. februar
Ændring af tilbudsloven Lars@ga.gl 14. januar 24. januar
Alkoholloven klausen@ga.gl 18. dec 21. januar
Anordning om ophavsret lars@ga.gl 14. dec 18. januar

Høring af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence

(Finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet samt udpegning af medlemmer i konkurrencenævnet)

lars@ga.gl 10. dec 10. januar
Forslag om våbenloven lars@ga.gl 20. dec  3. januar
Høring af bekendtgørelse om Økonomisk Råd lars@ga.gl 22. november 2. januar

Kontaktpersoner: Karsten Klausen: klausen@ga.gl Bent Sørensen: bent@ga.gl Lars Krogsgaard-Jensen: lars@ga.gl 

Høringer fra 2009-2018