X
GO
da-DKkl-GL
HØRINGER 2019

 

 Titel

Kontaktperson Dato Høringsfrist
Lov om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler Lars@ga.gl 22. januar 22. februar
BKG om finanslovsproces Klausen@ga.gl 16. januar 21. februar
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Lars@ga.gl 23. januar 20. februar
Ændring af tilbudsloven Lars@ga.gl 14. januar 24. januar
Forslag om våbenloven lars@ga.gl 20. dec  3. januar
Bekendtgørelse om kommunal lånoptagning lars@ga.gl 17. dec 1. februar
Anordning om ophavsret lars@ga.gl 14. dec 18. januar
Alkoholloven klausen@ga.gl 18. dec 21. januar
Høring af forslag til bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr Lars@ga.gl 13. dec  15. februar

Høring af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence

(Finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet samt udpegning af medlemmer i konkurrencenævnet)

lars@ga.gl 10. dec 10. januar
Høring af bekendtgørelse om Økonomisk Råd lars@ga.gl 22. november 2. januar

Kontaktpersoner: Karsten Klausen: klausen@ga.gl Bent Sørensen: bent@ga.gl Lars Krogsgaard-Jensen: lars@ga.gl 

Høringer fra 2009-2018