X
GO
da-DKkl-GL
SAMARBEJDE & FORHANDLING

Samarbejde og forhandling

Samarbejde på tværs af faggrænser, internt i sjak og i projektledelsen er en af de afgørende betingelser for succes i den udførende del af byggeriet. Effektive forhandlinger drejer sig ikke kun om økonomi og deadlines, men også om at arbejde med relationer. Kurset i ”Samarbejde og forhandlinger” præsenterer en række redskaber til, hvorledes byggeprocesser kan tilføres værdi med afsæt i at styrke samarbejdet i alle faser og niveauer, herunder styrke ledernes evne til at forhandle med samarbejde som målsætning.

Målgruppen:

Er alle ledere på alle niveauer og fra alle aktører i byggeprocessen.

Forventet udbytte:

Efter kurset kan deltagerne arbejde med metoder til at etablere et godt samarbejde på tværs af faggrænser via effektiv kommunikation og indsigt i, hvordan forskellige adfærdstyper påvirker evnen til at samarbejde effektivt. 

Deltagerne kan efter kurset anvende moderne teorier og metoder til at skabe vind-vind situationer, når der skal forhandles om b.la. tidsfrister, tilbud, indkøb og løses konflikter.

Indhold:

Opbygning af teams
-       Sammensætning af teams
-       Kompetenceudvikling af teamet

Ledelse af teams – såvel sjak som projektteams
-       Lederen som facilitator af møder, byggemøder, trim-møder mv.
-       Ledelse af innovationsprocesser – idegenerering og kreativitet i problemløsning
-       Planlægning af arbejdsprocesser og problemløsning ved inddragelse af projektteams og/eller sjak

Forhandling – som ledelsesredskab
-       Grundlæggende forhandlingsteknik med vind – vind løsning som mål
-       Forhandling som metode til at skabe gode relationer og effektive løsninger
-       Effektiv kommunikation
-       Konflikthåndtering byggeprocessen

Kurset afholdes med høj grad af deltageraktivitet og der anvendes konkrete cases og eksempler fra deltagernes hverdag.

Varighed:

3-4 dage

Tidspunkt:
Ved 12 deltager

 

Priser:

Medlemspris 6.000 kr. pr. modul

Medlemspris 11.000 kr. ved tilmelding til 2 moduler

Medlemspris 15.000 kr. ved tilmelding til 3 moduler

Medlemspris for kurset arbejdsmiljø for koordinatorer er 8.500 kr

 

Ikke medlemmer 7.000 kr. pr. modul

Ikke medlemmer 13.000 kr. ved tilmelding til 2 moduler

Ikke medlemmer 18.000 kr. ved tilmelding til 3 moduler

Ikke medlemmer 9.500 kr. for arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer
 

Tilmelding

Tilmeldingsblanket HER

Yderligere oplysinger kan fås ved henvendelse til GE på telefon 321500. eller e-mail: kristiansen@ga.gl