X
GO
da-DKkl-GL
PERSONALEADMINISTRATION

Grønlands Erhverv afholder kursus i Personaleadministration og ½ dags kursus om de nye regler om persondata.

Målgruppe
Personale i private virksomheder, der varetager administrationen af løn og ansættelsesvilkår. 
Målgruppen for kursus om APV rettes mod såvel medarbejdere som ledelsesrepræsentanter.

Forventet udbytte
Et indgående kendskab til de gældende overenskomster på det private arbejdsmarked samt kendskab til den relevante lovgivning der relaterer sig til medarbejdernes ansættelsesvilkår.

Indhold
De gældende overenskomster
Godtgørelse ved tjenesterejser
Tillidsmandsreglerne
Kort om beskatning af løngoder
Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
Landstingsforordning om ferie
Landstingsforordning om orlov, barsel, dagpenge m.v.
Landstingslov om regulering af arbejdskraft
Lov om obligatorisk pension

Persondataloven
Informationssøgning

Varighed
3 dage

Sted:
Qaqortoq, den 9.-11. juni på Hotel Qaqortoq

Sisimiut, den 23.-25. juni på Hotel Sisimiut

Undervisere
Karsten Klausen, GE
Lars Krogsgaard-Jensen, GE

Pris
Medlem: 0. kr.
Ikke medlem: 2.000 kr.

Tilmelding
Tilmelding hurtigts muligt og indtil kursus afholdes. 


Tilmeldingsblanket HER

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til GE på ga@ga.gl eller telefon 321500

Tilmeldingsfrist:

 

Afmelding
Tilmeldingen er bindende, når kursusgebyret er registreret indbetalt til Grønlands Erhverv. Inbetaling skal ske til konto: 6471-1522954.
Ved annullering senere end 3 uger før kursusstart, refunderes kursusgebyret ikke. Virksomheden kan ændre navn på deltager.