X
GO
da-DKkl-GL
KURSUS I GRAFISK DESIGN

Grafisk kursus i uge 26 i trykte produkter og web-design

Kursus i grafisk design, layout og ombrydning til trykte og digitale medier i Nuuk. Kurset afholdes af to mediegrafiske faglærere fra Aarhus Tech.

Kursusdeltagerne vil have mulighed for at ønske undervisning med hovedvægt på Grafisk design + digitale produkter eller Grafisk design + trykte produkter.

Den indledende undervisning i grafisk design vil være fælles for alle kursister og den afsluttende evaluering vil også være fælles. De mellemliggende dage er holdet i størsteparten af tiden delt i digital og trykt produktion.

Niveauet for undervisningen vil tage udgangspunkt i og være tilpasset kursisterne. Inden kurset får kursisterne tilsendt et online spørgeskema. Lærerne bruger derefter spørgeskemaet til at tilpasse undervisningen til kursisternes niveau og behov

 

Kursusindhold:

Grafisk design

På kurset starter vi med at arbejde med grafisk design. Vi kigger på de grafiske designparametre med udgangspunkt i et grafisk produkt, som skal have nyt design både i trykt og digital form. Hvilke muligheder og begrænsninger giver kravene til funktion, æstetik, teknik og økonomi i designprocessen? Hvordan får vi taget hensyn til afsender, budskab, målgruppe og mediet?

 

Layout og ombrydning - Trykte produkter

Hvis du vælger at fordybe dig i trykt produktion, fortsætter kurset med, at du kommer omkring nogle af Indesigns avancerede funktioner og muligheder for rationel ombrydning. Hvis det ønskes, vil du også få indblik i mulighederne for at producere e-publikationer og forstå forskellen på de mulige eksportformater i Indesign.

 

Emner til trykt produktion

 • Rationel design, planlægning og produktion af trykte produkter

 • Indesigns muligheder for avancerede rationaliserings- og automatiseringsfunktioner hvordan arbejdes der teknisk og kreativt med typografi i Indesign

 • ombrydning af komplekse produkter, herunder anvendelse af skabeloner og mastersider

 • brug af avancerede styles (next-, nested, object styles)

 • Indesigns muligheder for indstilling og justering af tekst, grafik og billeder

 • rationel import fra eksterne datakilder (fx med Data merge)

 • opbygning af avancerede tabeller med forskellige former for styles

 • Avanceret brug af fx Anchored objects, Krydsreferencer, Indholdsfortegnelse, Text variables, fodnoter, stikord, Nummererede lister, automatiske billedtekster med Caption-funktionen

 • Indesigns Book-funktioner

 • grep-søgning og scripts

 • Cloud-baserede biblioteker i Adobe CC

 • Interaktive pdf-formularer

 • forskellige e-publikationstyper

 • e-publikationstypens muligheder for design og udførelse af dette i forhold til produkt og målgruppe  

 • Epublikationers mulighed for at integrere media i form af tekst, lyd, animation, video, billeder og interaktivitet

 • Nyheder i Adobe CC – Indesign.

 

Layout og ombrydning - digitale produkter

Webdesign og online marketing

Du kommer til at arbejde praktisk med at udvikle en hjemmeside i kodesprogene HTML og CSS og du får teoretisk undervisning i kodning. Arbejdet med udviklingen af hjemmesidelayout og -indhold vil være med fokus på en aktuel målgruppe. For at kunne designe til den aktuelle målgruppe arbejdes der med forskellige overvejelser og udførsel ift. dette.

Derudover vil der være gennemgående indhold, der knytter sig til online marketing og udbredelse af digitale produkter på forskellige platforme.

 

Emner til web produktion

 • HTML5 og CSS3 og dets muligheder og begrænsninger
   
 • Opsætning af layout og indhold på hjemmeside
   
 • JavaScript biblioteker
   
 • Brugervenlighed og usability
   
 • Reklamer
   
 • Grafisk design til brug på hjemmesider
   
 • Responsive design
   
 • Digitalt workflow
   
 • CMS ( Wordpress )
   
 • Søgemaskineoptimering
   
 • Sociale medier

 

Tekniske krav:

Der arbejdes i Adobe CC 2017, som stilles til rådighed under kurset.

Du skal medtage egen computer til kurset. (systemkrav se: https://helpx.adobe.com/dk/indesign/system-requirements.html )

Til digital produktion anbefales det at downloade og installere de gratis programmer Brackets til hjemmesideudvikling (http://brackets.io/) og Google Web Designer (http://www.google.com/webdesigner).

 

Sted:
Kurset afholdes i Nuuk I Grønlands Erhvervs kursuslokale

 

Tid:
Fra den 26.-30 juni begge dage inklusive

 

Pris:

5.800 kr. for medlemmer

6.800 kr. for ikke medllemmer

Rejse og opholde betales af AMA-midlerne

 

Tilmelding:

Tilmelding skal ske til Louise Kristiansen kristiansen@ga.gl foryderligere oplysninger kan GE sekretariatet kontaktes på 321500 eller klausen@ga.gl