X
GO
da-DKkl-GL
GRØNLANDS ERHVERVS BYGGELEDERUDDANNELSE

Struktur og indhold i GE´s byggelederuddannelse

Grønlands Erhvervs byggelederuddannelse består af 4 moduler plus to overbygningsmodduler.
Grundlæggende byggelederuddannelse:
Grundkursus i ledelse, Byggepladsstyring, Læs mere om AP 95 og Læs mere om Arbejdsmiljøuddannelsen for Koordinator. Kurserne kan tages individuelt.

Udvidet byggelederuddannelse:
Grundlæggende byggelederuddannelsen kan suppleres med to overbygningsmodduler et i projektledelse og et i forhandlingsteknik
 
Du kan finde en pjece om GE`s byggelderuddannelse HER
 
 
Grundkursus i ledelse
 
Målgruppe:
 
Kurset er for ledere med få års erfaringer i jobbet som leder. Forudsætning for deltagelse i kurset er, at du ønsker at udvikle dig personligt og som leder.
 
Forventet udbytte:
 
Du får en større forståelse for din egen rolle og adfærd som leder. Du kender betydningen af god kommunikation både op og ned i organisationen. Du får forståelse for, hvordan du kan skabe bedre resultater gennem dine medarbejdere, med større arbejdsglæde til følge.
 
Indhold:
  • JTI-profil (Jung’s type index – præference test)
  • Problemløsning og målsætning
  • Motivation af medarbejdere
  • Kommunikation og samarbejde
  • Introduktion til lederen som coach
  • Navigering i et flerkulturelt spændingsfelt
  • Forandringsledelse
  • Målsætning

 

Kurset er procesorientering og baseret på høj deltageraktivitet. Vi inddrager løbende deltagernes erfaringer og oplevelser. Der veksles mellem kortere indlæg, øvelser, træning, refleksion og dialog.
 
Varighed: 
Grundkursus i ledelse: 5 dage fra mandag til fredag (8.30 – 17.00)

Tid:
Når der er 12 timeldte kursister

Sted

Nuuk

Sprog
Kurset gennemføres på dansk med mulighed for simultantolkning

 

Kursus i byggepladsstyring
 
Målgruppe:
Kurset er for arbejdsledere og byggeledere, kommende og nuværende formænd samt konstruktører, som er mindre erfarne i jobbet, og som har ansvaret for planlægning gennemførelse af entrepriser og egenproduktion i udførelsesfasen uanset entrepriseform.

 

Forventet udbytte:
På kurset lærer du at anvende grundlæggende værktøjer til planlægning, opfølgning, rapportering, og du får større indsigt i værdien af værktøjerne til at skabe en rationel drift af byggepladsen fra start til slut. Du får desuden indsigt i nye samarbejdsformer og produktionsmodeller.

 

Indhold:
Arbejdslederens daglige opgaver 
Entrepriseoverdragelse og planlægning af planlægningen
Byggepladsens planlægning, etablering og drift
Valg af samarbejdsparter
Roller og aktører i byggeprocessen
Metodevalg
Arbejdsmiljøroller og arbejdsmiljøplanlægning
Granskning og kvalitetssikring
Tidsplanlægning, bemanding og tidsstyring
Leveranceplanlægning og logistik
Samarbejdet på byggepladsen
Byggemøder
Sagsøkonomi
Opsamling af erfaringer og nøgletal fra sagens gennemførelse 
 
Kurset er baseret på høj deltageraktivitet, med kobling mellem deltagernes erfaringer og de teoretiske oplæg i form af øvelser og dialog.
 
Varighed
5. dage fra mandag til fredag 8.30-17.30
Ikke planlagt endnu. Du kan blive skrevet op.
 

Projekteringsledelse

Forventet udbytte:

På kurset får du bredere indsigt i de elementer, der knytter sig til projekteringsledelse, og du får desuden indsigt i en række værktøjer til planlægning og styring af projekteringsforløbet.

Her arbejdes bl.a. med hvor vigtigt det er med styring af projekteringsprocessen, da grundlaget for projektets succesfulde gennemførelse bestemmes i projekteringsfasen. Det giver dig som mellemleder, mulighed for et bredere perspektiv og kendskab til hvor du kan påvirke og have indflydelse på alle de vigtige elementer i byggeprocessen med bygbarhed fra ide til aflevering af projektet. Du bliver i stand til at beherske nedenstående discipliner.

Målgruppe:

Kurset er for ledende medarbejdere hos totalentreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter med nogen erfaring i projekteringsledelse.

Indhold: 

-       Hvad er projekteringsledelse?
-       Projekteringsprocessen i et ledelsesmæssigt perspektiv
-       Projekteringslederens kompetencer
-       Projektorganisation og sammensætning af projektteam
-       Ledelse generelt
-       ABR et aftalegrundlag
-       Roller, pligter og ansvar vedr. arbejdsmiljø og sikkerhed
-       Muligheder med anvendelse af digitale værktøjer
-       Procesværdier med afsæt i arkitektens arbejdsmetode
-       Projekteringsplanlægning
-       Budgettering og overvågning af projektøkonomi
-       Usikkerhedsvurdering med successiv-metoden
-       Ressourcestyring
-       Projekteringsmøder, projekteringsplan og beslutningsplan
-       Trimmet projektering
-       Myndighedsforhold
-       Checklister og grænsefladestyring
-       Projektgranskning

Varighed:
4 dage

Tidspunkt:
Uge 16 eller 17 i 2018

Samarbejde og forhandling

Samarbejde på tværs af faggrænser, internt i sjak og i projektledelsen er en af de afgørende betingelser for succes i den udførende del af byggeriet. Effektive forhandlinger drejer sig ikke kun om økonomi og deadlines, men også om at arbejde med relationer. Kurset i ”Samarbejde og forhandlinger” præsenterer en række redskaber til, hvorledes byggeprocesser kan tilføres værdi med afsæt i at styrke samarbejdet i alle faser og niveauer, herunder styrke ledernes evne til at forhandle med samarbejde som målsætning.

Målgruppen:

Er alle ledere på alle niveauer og fra alle aktører i byggeprocessen.

Forventet udbytte:

Efter kurset kan deltagerne arbejde med metoder til at etablere et godt samarbejde på tværs af faggrænser via effektiv kommunikation og indsigt i, hvordan forskellige adfærdstyper påvirker evnen til at samarbejde effektivt. 

Deltagerne kan efter kurset anvende moderne teorier og metoder til at skabe vind-vind situationer, når der skal forhandles om b.la. tidsfrister, tilbud, indkøb og løses konflikter.

Indhold:

Opbygning af teams
-       Sammensætning af teams
-       Kompetenceudvikling af teamet

Ledelse af teams – såvel sjak som projektteams
-       Lederen som facilitator af møder, byggemøder, trim-møder mv.
-       Ledelse af innovationsprocesser – idegenerering og kreativitet i problemløsning
-       Planlægning af arbejdsprocesser og problemløsning ved inddragelse af projektteams og/eller sjak

Forhandling – som ledelsesredskab
-       Grundlæggende forhandlingsteknik med vind – vind løsning som mål
-       Forhandling som metode til at skabe gode relationer og effektive løsninger
-       Effektiv kommunikation
-       Konflikthåndtering byggeprocessen

Kurset afholdes med høj grad af deltageraktivitet og der anvendes konkrete cases og eksempler fra deltagernes hverdag.

Varighed:

3-4 dage

Tidspunkt:
Ved 12 deltager

 

Priser:
Medlemspris 6.000 kr. pr. modul
Medlemspris 11.000 kr. ved tilmelding til 2 moduler
Medlemspris 15.000 kr. ved tilmelding til 3 moduler
Medlemspris for kurset arbejdsmiljø for koordinatorer er 8.500 kr
 
Ikke medlemmer 7.000 kr. pr. modul
Ikke medlemmer 13.000 kr. ved tilmelding til 2 moduler
Ikke medlemmer 18.000 kr. ved tilmelding til 3 moduler
Ikke medlemmer 9.500 kr. for arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer
 
Tilmelding

Tilmeldingsblanket HER

 

Yderligere oplysinger kan fås ved henvendelse til GE på telefon 321500. eller e-mail: kristiansen@ga.gl