X
GO
da-DKkl-GL
AP 95

Målgruppe
Bygningshåndværkere, entreprenører, bygherre og rådgivere der beskæftiger sig med entrepriseret. 

Forventet udbytte
Kendskab til det væsentligste regelgrundlag for arbejder og leverancer inden for bygge- og anlægsvirksomhed 

Indhold
Ud over en gennemgang af AP95 - fælles betingelser for arbejder og leverancer inden for bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland - omfatter kurset følgende områder:
Tilbudsloven, herunder licitation, udbud, fordelingslister og tilbudslister
Forbehold - herunder prisfastsættelse af disse
Tidsplaner - herunder forsinkelser, ansvar
Udbudsformer - Fag-, stor-, hoved-, totalentrepriser
Betaling - herunder tilbagehold for mangler.
Desuden orienteres om ABT93 (Almindelige Betingelser for Totalentrepriser). 

Varighed
Kurset gennemføres i 3 dage 

Sted:
Nuuk GE´s lokaler


Tid:
Den 12. - 14. marts 2019

Underviser 
Kursusinstruktør Janus Schädler Honoré fra Dansk Byggeri 

Pris
Rejse- og opholdsudgifter afholdes af AMA-midler for kursister. 


Kurset gennemføres ved minimum 16 deltagere. 
Prisen for deltagelse er for ikke medlemmer 7.000 kr.
For medlemmer 6.000 kr.

Tilmelding
Tilmeldingsblanket HER


Tilmeldingsblanket rekvireres ved henvendelse til GE på tlf. 321500 eller e-mail: kristiansen@ga.gl

Tilmeldingsfrist: 25. februar 2019

Afmelding
Tilmeldingen er bindende, når kursusgebyret er registreret indbetalt til Grønlands Erhverv. Inbetaling skal ske til konto: 6471-1522954.
Ved annullering senere end 3 uger før kursusstart, refunderes kursusgebyret ikke. Virksomheden kan ændre navn på deltager.